Vi skal nedbringe energiforbruget 
- og det offentlige går forrest

Det gør vi ved at sætte ambitiøse mål for energibesparelser og holde fokus på, hvordan vi når i mål.

Der er to målsætninger for det offentlige:

Energieffektivitets­direktivets mål

Den statslige forvaltnings bygningsmasse skal fra 2020 til 2030 energieffektivisere med 42.480 MWh.

Energisparekravet gælder for bygninger, der er en del af den statslige forvaltning, og som den statslige forvaltning ejer og benytter.

* Bemærk at data for 2020 er et kalkuleret forbrug, da forbruget grundet Covid19 gav et stort udsving. Forbruget er derfor beregnet som et gennemsnitligt forbrug ud fra 2017-2019, for at skabe et realistisk grundlag for besparelses-udgangspunktet. Data er graddage-korrigeret.

Det nationale mål

De statslige institutioner (der ikke indgår i EED målsætningen) skal reducere deres energiforbrug med 10% i 2030 i forhold til forbruget i 2020.

Energisparekravet gælder for bygninger, der ikke er del af den statslige forvaltning, eller hvor bygningen er lejet af en privat udlejer.

Udvikling i energimærker

Energimærket er en god indikator for bygningernes energitilstand og forbrug.  Du kan se udviklingen i energimærker* på tværs af alle institutioner.

*Energimærkehistorikken er vejledende. Indberetning af energimærker har ændret form siden 2022 og derfor er tidligere indberetninger fejlbehæftede.

Energiforbrug 2022

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug siden 2017. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.  
Data er graddagekorriteret.

Varme (MWh)
Udvikling siden 2021 -6 %
Varmeforbrug 84 kWh/m²
Varmeforbrug i alt 1.124.438 MWh
Andel procesenergi 5.577 MWh
Fjernkøling (MWh)
Udvikling siden 2021 +0,14 %
Fjernkøling 15 kWh/m²
Fjernkøling i alt 18.675 MWh
Andel procesenergi 635 MWh
El (MWh)
Udvikling siden 2021 +3 %
Elforbrug 54 kWh/m²
Elforbrug i alt 810.522 MWh
Andel procesenergi 83.943 MWh
Vand (m³)
Udvikling siden 2021 +16 %
Vandforbrug 0,27 m³/m²
Vandforbrug i alt 3.624.517
Andel procesenergi 48.854
Varme (kWh)
Udvikling siden 2021 -6 %
Varmeforbrug 84 kWh/m²
Varmeforbrug i alt 1.124.438 MWh
Andel procesenergi 5.577 MWh
Fjernkøling (kWh)
Udvikling siden 2021 +0,14 %
Fjernkøling 15 kWh/m²
Fjernkøling i alt 18.675 MWh
Andel procesenergi 635 MWh
El (kWh)
Udvikling siden 2021 +3 %
Elforbrug 54 kWh/m²
Elforbrug i alt 810.522 MWh
Andel procesenergi 83.943 MWh
Vand (m³)
Udvikling siden 2021 +16 %
Vandforbrug 0,27 m³/m²
Vandforbrug i alt 3.624.517
Andel procesenergi 48.854
Varme (kWh)
Udvikling siden 2021 -6 %
Varmeforbrug 84 kWh/m²
Varmeforbrug i alt 1.124.438 MWh
Andel procesenergi 5.577 MWh
Fjernkøling (kWh)
Udvikling siden 2021 +0,14 %
Fjernkøling 15 kWh/m²
Fjernkøling i alt 18.675 MWh
Andel procesenergi 635 MWh
El (kWh)
Udvikling siden 2021 +3 %
Elforbrug 54 kWh/m²
Elforbrug i alt 810.522 MWh
Andel procesenergi 83.943 MWh
Vand (m³)
Udvikling siden 2021 +16 %
Vandforbrug 0,27 m³/m²
Vandforbrug i alt 3.624.517
Andel procesenergi 48.854

Ministerier

Her finder du alle ministeriers vand- og energiforbrug* og udviklingen i forbruget.

*Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.

  • Samlet energiforbrug
  • Varme
  • Fjernkøling
  • El
  • Vand

Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.

Se ministeriernes energieffektivitetsplaner

Vil du arbejde videre med data?

Vi stiller dataen til rådighed, så du nemt kan arbejde videre med den. Du kan downloade datagrundlag her:

Billede

Det offentlige skal gå forrest

Der findes to målsætninger for det offentlige. Det nationale mål og EED-målet. Du kan læse mere om de enkelte målsætninger og om hele indsatsen her.

Billede