Offentligt Energiforbrug

Akkrediteringsinstitutionen

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2017
-13 %
Varmeforbrug
149 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
166.200 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2017
+11 %
Elforbrug
19 kWh/m2
Elforbrug i alt
21.300 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2017
0 %
Vandforbrug
0,20 m3/m2
Vandforbrug i alt
220 m3

Liste over alle arbejdssteder

Her kan du se en liste over alle arbejdssteders energiforbrug og sammenligne de enkelte arbejdssteder med hinanden. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Bygninger
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Danmarks Akkrediteringsinstitution
188 MWh
4.076 kWh
168 kWh
-10 % ift. 2017

Vil du arbejde videre med bygningens data?