Offentligt Energiforbrug

Professionshøjskolen UC Syddanmark

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2016
-2 %
Varmeforbrug
92 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
6.799.000 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2016
-5 %
Elforbrug
28 kWh/m2
Elforbrug i alt
2.037.200 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2016
-3 %
Vandforbrug
0,18 m3/m2
Vandforbrug i alt
13.230 m3

Liste over alle arbejdssteder

Her kan du se en liste over alle arbejdssteders energiforbrug og sammenligne de enkelte arbejdssteder med hinanden. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Bygninger
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
UCS - Dronning Margrethes Vej   2018: arbejdsstedet er nedlagt og eksisterer ikke længere i staten
169 MWh
3.020 kWh
25 kWh
-
UCS - Agervang   2018: arbejdsstedet er nedlagt og eksisterer ikke længere i staten
336 MWh
24.006 kWh
124 kWh
-
UCS - Stengårdsvej
464 MWh
464.246 kWh
126 kWh
-
UCS - Campus Aabenraa
573 MWh
8.189 kWh
70 kWh
-
UCS - Dyrehavevej
1.210 MWh
21.231 kWh
155 kWh
-
UCS - Lembckesvej
2.058 MWh
12.398 kWh
148 kWh
-
UCS - Degnevej
4.025 MWh
10.879 kWh
132 kWh
-62 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?