Indkøbsanbefalinger for walk-in-køle- og -fryserum v4.0

Indkøbsanbefalinger for walk-in-køle- og -fryserum v4.0

Indkøbsanbefalinger for walk-in-køle- og -fryserum v4.0

Walk-in-køle- og -fryserum kan have et stort energiforbrug, hvis rummet ikke er tilstrækkeligt isoleret og har et ineffektivt køleanlæg. Sørg derfor for at vælge rum med velisolerede vægge og lofter og et køleanlæg med en høj energieffektivitet.

Opdateret maj 2019

Anbefalingerne omfatter walk-in-køle- og -fryserum til opbevaring af føde- og drikkevarer. 

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens kravspecifikation til energioptimering af nye kølemontrer.

Anbefalet isoleringsevne for walk-in-køle- og -fryserum

  • KølerumMaksimal U-værdi for vægge og lofter: 0,20 W/m2K
    Maksimal U-værdi for døre (isolerede): 0,75 W/m2K
  • FryserumMaksimal U-værdi for vægge og lofter: 0,15 W/m2K
    Maksimal U-værdi for døre (isolerede): 0,75 W/m2K

Øvrige anbefalinger

  • Køle- og fryserum skal have gardiner (med plastiklameller e.l.) i døren, energieffektiv LED-belysning og automatisk dørlukning. Hvis der er blæsere i rummet, skal de automatisk slukkes, når døren åbnes.
  • Det tilhørende køleanlæg skal være energieffektivt. Hvis der bruges en kondensatorenhed, skal den overholde Energistyrelsens anbefaling hertil.

Målestandarder

U-værdier kan måles på baggrund af DS 418:2011 - beregning af bygningers varmetab

Om ydelsesscore (P)

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for walk-in-køle- og -fryserum v4.0

Siden er opdateret 05.07.2019 Kommentér denne side Til top