Tænk fremad – byg energivenligt

Hvis I vil bygge nyt, er det en god idé, at byggeriet lever op til fremtidens energikrav. Det koster lidt mere at bygge energieffektivt, men det tjener sig hjem på de energibesparelser, I får ud af det.

Kravene til energieffektivitet

Alt nybyggeri skal leve op til Bygningsreglementets krav. Reglementet har en række minimumskrav til bygningernes energieffektivitet. Kravene gælder f.eks. varmeanlæg, ventilation, køling, tag, vægge og vinduer.

Reglementet indeholder krav til den samlede ramme for energiforbrug, som en bygning skal opfylde. Det kan være en god idé at stille skærpede krav både til de enkelte komponenter og til den samlede ramme.

Opfyld fremtidens krav - byg efter lavenergiklassen

Bygningsreglementet indeholder lavenergiklasser for hhv. boliger og erhvervsbyggeri. Bygninger i lavenergiklassen må højst bruge ca. 75 % af det energiforbrug, som er Bygningsreglementets minimumskrav til nybyggeri.

Lavenergiklassen bliver formentlig mindstekravet i 2015. Det er oplagt allerede nu at bygge efter kravene i lavenergiklassen. Det er en god investering, for selvom det koster mere at gennemføre byggeriet, bliver totalomkostningerne mindre pga. de lavere energiudgifter.

Tænk energi ind fra begyndelsen

Hvis I fra projektets start stiller krav om energieffektivitet, bliver planlægningen optimal, og energiaspekterne glemmes ikke undervejs. Vælg en bygherrerådgiver med speciale i energi, som kan gennemgå tegnings- og beregningsmaterialet og følge op på både projekteringen og opførelsen af byggeriet.

Bygherrerådgiveren bør inddrages allerede i de tidligste udbuds- og skitsestadier. Hold fokus på de samlede omkostninger til opførelse og drift af bygningen.

Spar energi på byggepladsen

Næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen. Følg rådene i guiden nedenfor, og spar energi på byggepladsen. Guiden er et uddrag af vejledningen Den energieffektive Byggeplads.

Siden er opdateret 15.07.2014 Kommentér denne side Til top