Brug indkøbsanbefalingerne, og spar på elregningen

Brug indkøbsanbefalingerne, når I skal købe nye energiforbrugende produkter. Anbefalingerne gør det nemmere for jer:

  • at få overblik over, hvilke energikrav I kan stille, når I skal købe energiforbrugende produkter
  • at købe produkter, der sparer penge på energiregningen i hele produktets levetid

Når I køber energieffektive produkter, opnår I et lavere energiforbrug i produktets levetid og derfor som oftest en bedre totaløkonomi. Samtidig sender I, som indkøbere, et klart signal til producenter og forhandlere om, at de skal udvikle, producere og markedsføre energirigtige produkter. Dermed er I med til at skubbe markedet og samfundet i en grønnere og mere klimavenlig retning.

Både offentlige institutioner og private virksomheder kan bruge indkøbsanbefalingerne. Mange forskellige personalegrupper kan være ansvarlige for indkøb - f.eks. indkøbere, energiansvarlige, driftsansvarlige, teknikere, brugere og ledere. Det er derfor vigtigt, at hele virksomheden har fokus på energirigtigt indkøb og totaløkonomi.

Sådan bruger I anbefalingerne

Ved udbud og kontakt med leverandører kan i henvise til, at energiforbruget skal være målt efter de målemetoder og -standarder, der er nævnt under de enkelte produkter.

I kan henvise til indkøbsanbefalingerne i den direkte kontakt med leverandørerne.

I kan kopiere indkøbsanbefalingerne til kravspecifikationen i jeres udbudsmateriale. På den måde fremgår det af udbudsmaterialet, at I kun ønsker tilbud på produkter, der overholder Energistyrelsens anbefalinger.

Hvis I selv vil gå mere i dybden med valg af produkter, kan I kigge på anbefalingerne og evt. de tekniske specifikationer og se, om produkterne overholder disse.

I kan bruge indkøbsanbefalingerne, når I udarbejder indkøbspolitikker.

Indkøbsanbefalingerne har et versionsnummer - f.eks. Indkøbsvejledning for computere v1.0. Hvis I henviser til indkøbsanbefalingerne, når I indhenter tilbud eller gennemfører udbud, er det vigtigt, at I angiver versionsnummeret.

Anbefalingerne bliver opdateret med jævne mellemrum. Når anbefalingerne er opdateret får de et nyt versionsnummer. Når I henviser til versionsnummeret, opstår der ikke tvivl om, hvilken version I har brugt.

Når anbefalingerne er opdateret, vil der være link til de ældre versioner på hjemmesiden.

Beregn totalomkostningen ved køb og brug (TCO)

Når I køber energiforbrugende produkter, køber I også en energiomkostning i hele produktets levetid. Husk derfor at bruge de totale ­omkostninger til anskaffelse og anvendelse, når I sammenligner priser for forskellige produkter. De totale omkostninger kaldes TCO (Total Costs of Ownership).

TCO beregnes som købsprisen plus den årlige energiomkostning ganget med forventet levetid for produktet. Hvis produktet også bruger andre ressourcer, f.eks. vand, bør omkostningen hertil også indgå i beregningen.

TCO-beregner på mst.dk

Miljøstyrelsen har udviklet en TCO-beregner, hvor I kan regne på omkostningen i hele brugsperioden.

Læs mere om TCO-beregneren og hent værktøjet på mst.dk

Miljøvenlige indkøb

Indkøb af energieffektive produkter er også godt for miljøet. Vil I gøre endnu mere, kan I stille yderligere miljøkrav f.eks. ved at bruge Miljøstyrelsens miljøvejledninger.  

Miljøstyrelsens miljøvejledninger

Baggrund for indkøbsanbefalingerne

Energistyrelsen har fastsat anbefalingerne til energieffektive indkøb ud fra følgende internationale ordninger til fremme af energieffektive produkter:

EU’s obligatoriske energimærkningsordning

EU ecodesignkrav og frivillige aftaler

EU Code of Conducts

Energistyrelsen tilstræber at fastsætte kravene, så de kun kan opfyldes af de 20-25 % mest energieffektive produkter på markedet.

Få indkøbsanbefalingerne på print eller pdf

I kan lave udprint af de sider, I skal bruge, ved at bruge printfunktionen i jeres browser.

I de fleste browsere kan I gemme som pdf. Vælg "Gem som PDF" f.eks. i browserens printfunktion.