Få støtte fra Erhvervspuljen

Din virksomhed kan søge tilskud fra Erhvervspuljen til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen. På den måde kan du spare penge og samtidig styrke konkurrenceevnen og din virksomheds grønne profil.

Billede
Erhvervspuljen_Faa tilskud til den groenne omstilling

Overblik: Her kan du få tilskud og finansiering

Der er forskellige muligheder for økonomisk hjælp til at spare energi og CO2, afhængigt af om du arbejder i en privat virksomhed eller det offentlige.

Der findes flere puljer, hvor du kan få støtte til at spare energi i virksomheden. Du kan ikke få støtte fra flere puljer til samme tiltag, men du kan godt både søge tilskud til at udvikle et projekt og til at gennemføre det.

Her er overblik over dine tilskudsmuligheder:

For alle størrelser virksomheder

 • Erhvervspuljen støtter energi- og CO2-besparelser

  Få tilskud på op til 50 % af investeringen i projekter, der sparer energi eller CO2 i din virksomhed. Puljen støtter de fleste typer projekter i næsten alle typer private virksomheder. Den kan søges løbende, så længe der er penge tilbage. Erhvervspuljen er finansieret af staten og EU og administreres af Energistyrelsen.

  Læs mere, og søg tilskud fra Erhvervspuljen

For SMV’er

 • SMV:Grøn støtter grøn omstilling

  Puljen tilbyder tilskud og rådgivning om cirkulær økonomi til små og mellemstore virksomheder (smv’er). Det kan f.eks. være sparring på projekter, der har fokus på at formindske vandforbrug og affaldsmængder, eller rådgivning i arbejdet med at få miljømærket produkter. Den giver ikke tilskud til projekter, der drejer sig om energiomlægning, energioptimering og energirådgivning. For investeringer er tilskuddet på 25 %, og for rådgivning på 50 %. Virksomheden skal altså selv betale resten. Puljen er finansieret af EU, og det er de regionale erhvervshuse, der driver den. 

  Læs mere om SMV: Grøn hos erhvervshusene  

 • CO2Puljen støtter kortlægning af klimaaftryk i SMV’er

  Frem til 2025 kan SMV’er få dækket 50 % af omkostningerne til at dokumentere eller verificere virksomhedens CO2-aftryk. Det kan f.eks. være udgifter til en rådgiver, der kortlægger eller beregner din virksomheds CO2-aftryk. CO2Puljen stammer fra finansloven 2022 og drives af de regionale erhvervshuse i Danmark.


  Læs om CO2Puljen hos erhvervshusene

Kommuner og regioner kan få billige grønne lån

Du kan desværre ikke pt. søge tilskud eller støtte til projekter, der sparer energi i offentlige bygninger. Men arbejder du i en kommune eller region, kan du søge om et billigt grønt lån.

Grønne lån hos KommuneKredit

KommuneKredit tilbyder fordelagtige lån til grønne investeringer i kommuner eller regioner. Det kan f.eks. være:  

 • Forbedringer, der sparer strøm og varme i bygninger, f.eks. isolering, vinduer, lys, ventilation og varmeanlæg
 • Udbygning af fjernvarme, varmepumper, vedvarende energi og udnyttelse af overskudsvarme
 • Klimavenlig transport, f.eks. elbiler og elbusser.

KommuneKredit har et særligt team for bæredygtig finansiering, der fremmer grønne lån.

Læs mere, og søg lån fra KommuneKredit 

Vurder værdien af forbedringer

Se, hvordan du beregner værdien af projekter, der sparer energi. Lær at beskrive værdien i termer, der skaber opbakning – også i økonomiafdelingen.

Billede

Køb effektivt ind

Fra computere til lys og ventilation. Brug vores indkøbsanbefalinger til at sikre effektive produkter, der sparer penge på elregningen.

Billede

Lejer I jeres lokaler?

Du kan godt sætte gang i forbedringer af bygningen, selvom din arbejdsplads lejer sig ind. Få lavere energiudgifter, bedre komfort og en styrket grøn profil.

Billede

Hvad har andre virksomheder gjort?

Tusindvis af danske arbejdspladser er allerede i gang med at spare energi, penge og CO2. Her kan du møde nogle af dem og få inspiration til din egen arbejdsplads.

Se alle erhvervscases

Se alle offentlige cases