Krav om reduktion af energi- og vandforbrug i statslige institutioner

Staten skal reducere sit energi- og vandforbrug. I ”Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner” er der derfor en række tiltag, der skal:

 • Understøtte en omkostningseffektiv og energieffektiv drift af statens bygninger
 • Fremme energieffektiv adfærd i statens bygninger
 • Medvirke til, at der i staten indkøbes energieffektive produkter og tjenesteydelser

Statens institutioner skal iht. cirkulæret spare mindst 42.480 MWh i bygninger, der ejes og bruges af staten (departementer, styrelser, direktorater mv.). Dette skal ske i perioden 2021-2030. Samtidig skal de spare mindst 10 % i 2030 ift. 2020 i øvrige bygninger (gymnasier, domstole, universiteter mv.) og af det samlede øvrige energiforbrug.

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (retsinfo.dk)

Læs mere om reglerne, der gælder for statens institutioner på ens.dk

Energikrav ved indkøb af produkter

Ministerier og tilhørende institutioner skal stille krav til energieffektivitet ved indkøb af produkter og tjenesteydelser når indkøb er over tærskelværdier i direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud. Bemærk at tærskelværdien løbende sættes op. Energieffektive produkter er følgende:

 • EU's energimærkning

  For produkter omfattet af EU’s energimærkning skal de være i den bedst mulige energiklasse

 • Ecodesign

  For produkter der ikke er energimærket, skal de opfylde referenceværdier for energieffektivitet i EU’s Ecodesign-forordninger

 • Bildæk: Brændstofeffektivitet

  Bildæk skal tilhøre den højeste brændstofeffektivitetsklasse (under hensyn til sikkerhed og støj)

Se også Indkøbsanbefalingerne

Krav om energieffektive indkøb kan fraviges, hvis det ikke er i overensstemmelse med omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, bæredygtighed generelt og teknisk egnethed. Samtidig skal der være et tilstrækkeligt markedsudbud af egnede energieffektive produkter til at sikre rimelig konkurrence.

Detaljeret beskrivelse af betingelser i vejledningen til artikel 6, Direktiv 2012/27/EU, punkt D1

Energikrav ved indkøb af tjenesteydelser

Ved indkøb og udbud af tjenesteydelser over tærskelværdien skal ministerier med tilhørende institutioner stille krav om, at leverandøren anvender energieffektive produkter ved levering af de udbudte ydelser.

Se mere om energikrav ved indkøb af tjenesteydelser

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S)

SKI laver rammeaftaler, så den offentlige sektor bliver fri for selv at gennemføre EU-udbud. En rammeaftale er en indkøbsaftale, det offentlige kan bruge til at købe standardvarer (f.eks. computere, kuglepenne og møbler), visse ydelser (f.eks. rengøring og flyrejser) samt it. SKI stiller en lang række grønne krav på de enkelte aftaler.

Det er frivilligt for kommuner, regioner, selvejende institutioner og offentlige virksomheder at benytte aftalerne.

 

Statens Indkøbsprogram

Som indkøbsansvarlig eller indkøber i staten er man forpligtet til at bruge aftalerne under Statens Indkøbsprogram på de områder, hvor der har været fælles statslige udbud.

Statslige institutioner kan benytte SKI’s aftaler på områder, hvor Statens Indkøb ikke har eller ikke planlægger aftaler. Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) har overtaget en række udbud og drift af aftaler i Statens Indkøbsprogram.

Billede