Investering

23,79 mio. kr.

Tilskud

Op til 7,1 mio. kr.
(ikke udbetalt endnu)

Besparelse

4,6 mio. kr. årligt

De første tal er helt klart bedre end forventet, og det er ca. 30 % af vores samlede kul- og gasforbrug, vi har skåret væk...

 
Erik F. Mortensen, teknisk chef

Gødning fra gærfabrik

De små, firkantede pakker prydet med det rød-hvide malteserkors er De Danske Gærfabrikkers bedst kendte produkt, og de fleste ved, at der er tale om gær, når de ser dem.

Hvad færre ved, er, at den traditionsrige virksomhed også har en stor produktion af vinasse, der bliver brugt som gødning i landbruget.

Vinasse er et biprodukt fra gærproduktionen, og det bliver til gennem en energitung proces med bl.a. inddampning. Det er inddampningsprocessen, som De Danske Gærfabrikker har fået tilskud fra Erhvervspuljen til at forbedre.

Billede

Fik hjælp af rådgiver

Teknisk chef Erik F. Mortensen var klar over, at der kunne indkasseres en stor gevinst ved at forbedre produktionen af vinasse.

”Siden fabrikken her blev bygget i 1975, har inddampningsanlæggene i vinasseproduktionen, hvor vi fjerner vandet og skaber et koncentrat, kørt på kul og gas. Og det ville vi gerne gøre noget ved, både af hensyn til miljøet og økonomien,” forklarer han.

Det var den tilknyttede energirådgiver, der gjorde opmærksom på Erhvervspuljen og hjalp med ansøgningen, så De Danske Gærfabrikker kunne få gang i projektet i 2021.

Større besparelser end forventet

I samarbejde med energirådgiveren blev det besluttet at udskifte den fossildrevne inddamper med MVR-teknologi. Det står for Mechanical Vapor Recompression og kan forsimplet beskrives som en stor og eldrevet varmepumpe.

Selvom de endelige målinger for energibesparelsen ikke ligger klar endnu, er resultatet markant for De Danske Gærfabrikker.

”De første tal er helt klart bedre end forventet, og det er ca. 30 % af vores samlede kul- og gasforbrug, vi har skåret væk og flyttet fra fossile brændsler og over på strøm. Så det er et ordentligt hug for en fabrik som vores.”

”Så vi har fået blod på tanden i forhold til andre projekter, når vi nu har set, hvor stor impact det her har haft,” siger den tekniske chef.

Billede

Tilskud gav stort skub

For De Danske Gærfabrikker har det været en stor investering at udskifte den gamle inddamper, og tilskuddet fra Erhvervspuljen har derfor også spillet en afgørende rolle i processen, fortæller Erik F. Mortensen.

”Det er en stor bid af de samlede investeringsomkostninger, og det betyder også, at det går nemmere igennem. Det gav os et skub, så vi kom i gang og var på forkant, så det ikke først skete, da energipriserne begyndte at stige.”

De Danske Gærfabrikker kan maksimalt få dækket 30 % af investeringsomkostningerne og kan derfor se frem til at få 7,1 mio. kr. i tilskud til projektet, hvis de indledende beregninger holder stik.

Tilskuddet udbetales, når projektet er valideret.

Efterspurgt af kunderne

Erik F. Mortensen og De Danske Gærfabrikker glæder sig over det vellykkede projekt og de fordele, der følger med.

”Vores kunder i dag er langt mere opmærksomme på vores grønne udvikling, og så er det jo positivt, at projektet viser, at vi er på vej - og at vi kan sige det højt til vores kunder,” slår Erik F. Mortensen fast og fortsætter:

”En af sidegevinsterne ved at skære ned på forbruget af kul og gas er også, at vi slipper for en masse CO2-kvoter og kan spare udgifter.”

Få tilskud til den grønne omstilling

Med Erhvervspuljen kan din virksomhed få tilskud til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen.

Billede

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få løbende information om Erhvervspuljen, og hvordan din virksomhed kan spare energi og CO2.

Billede