Hjælp til at energieffektivisere hospitaler

Energiledelse hjælper jer til at definere de vigtigste aktiviteter og inspirerer jer til jeres indsats fremover.

Med vejledningen til energiledelse på hospitaler kan I gøre energiledelse enkelt, og I kan tilpasse alle aktiviteter efter jeres ambitioner.

Gå på tværs af organisationen

Vejledningen hjælper jer bl.a. til at finde sammen om at koordinere energispareindsatsen, så ”de hvide kitler taler med de blå dragter” i et samarbejde mellem teknisk og klinisk personale og mellem afdelinger som medikoteknik, indkøb og it. Så overkommer I en af de vigtigste barrierer, der bremser energibesparelser i laboratorier, nemlig ansvarsplaceringen.

Hvis I skal opnå succes med jeres energiarbejde, kræver det opbakning fra regionsrådet eller jeres direktion. Ledelsen er nødt til at afsætte ressourcerne til arbejdet og træffe beslutninger om, hvilke tiltag den vil gennemføre.

Energiledelse: Hospitaler

Erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug ved at indføre energiledelse. Heraf kan I opnå en stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder om energiledelse er skrevet til hospitaler. Formålet med folderen er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give inspiration til indsatsen i praksis.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/hospitaler

Læs mere