Hjælp til at energieffektivisere på kontorer

Vejledningen henvender sig til større kontorvirksomheder, men mindre kontorvirksomheder kan også hente inspiration til energiledelsesarbejdet. Den hjælper jer med at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og inspirerer jer til jeres indsats fremover.

Vejledningen lægger op til en indsats, der involverer flere dele af organisationen, f.eks.:

 • Optimering af bygninger og tekniske installationer
 • Adfærdskampagner
 • Indføring af nye indkøbskrav

Energiledelse kan gøres meget enkelt, og I kan tilpasse alle aktiviteter i vejledningen til jeres ambitioner.

Vejledningen er delt op i 8 afsnit, der beskriver de væsentligste elementer af energiledelse:

 1. Energipolitik
 2. Organisering af indsatsen
 3. Energiforbrug
 4. Udarbejdelse af handlingsplan
 5. Mål
 6. Energistyring og nøgletal
 7. Evaluering af indsatsen
 8. Enkle rutiner

Systematisk indsats betaler sig

En systematisk indsats med energiledelse vil hjælpe jer til at reducere jeres energiudgifter – år efter år. Som regel vil det også øge medarbejdernes viden om, hvordan de kan effektivisere andre dele af driften.

Kræver opbakning

Hvis I skal opnå succes med jeres energiarbejde, kræver det opbakning fra ledelsen. Ledelsen er nødt til at afsætte ressourcer til arbejdet og beslutte, hvilke tiltag den vil gennemføre.

Man opnår typisk de bedste resultater, hvis arbejdet foregår på tværs af organisationen.

Energiledelse: Kontor

Erfaringer viser, at de fleste kontorer kan reducere energiforbruget ved at indføre energiledelse. En stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder definerer de vigtigste aktiviteter i energiledelse og giver praktisk inspiration til at planlægge indsatsen i kontorvirksomheder med over 50 medarbejdere.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/kontor

Læs mere