Garanti for energibesparelser

ESCO står for Energy Service Company og er en projekt- og finansieringsmodel, som I kan bruge ved større energirenoveringer – i regioner er det primært relevant på hospitaler.

I en ESCO-aftale giver ESCO-leverandøren garanti til bygherren for en vis besparelse målt i kWh pr. år. Hvis besparelsen ikke nås, skal ESCO-leverandøren dække differencen mellem den garanterede og den faktiske besparelse. Bygningsejeren skaffer kapital til at udføre energitiltaget, men når arbejdet er udført, vil den garanterede besparelse dække udgifterne til investeringen og optag af lån.

Regioner kan lånefinansiere energirenoveringsprojekter i eksisterende ejendomme og anlæg m.v., der tilhører regionen eller institutioner, hvis låntagning henføres til regionen.

Ved låntagning til ESCO-projekter gennem KommuneKredit skal der ikke stilles garantier eller anden form for sikkerhed i lånet.

Se § 1 stk. 3 i regionernes lånebekendtgørelse på kommunekredit.dk

Læs mere om ESCO

Fordele og ulemper

 • Energibesparelsen betaler projektet
 • Garanteret energibesparelse, dvs. ingen risiko for bygningsejeren
 • Belaster ikke den generelle service- og anlægsramme og kan hurtigt sættes i gang
 • Renoveringen bliver gennemført inden for tidsperioden og væsentligt hurtigere, end hvis bygningsejeren selv skulle gennemføre projektet
 • Samme entreprenør til alle opgaver
 • Understøtter kommunens ønske om at fremstå grøn og energirigtig
 • Gør det muligt at gennemføre tiltag med lang tilbagebetalingstid (20-40 år), fordi andre tiltag med kort tilbagebetalingstid (1-2 år) holder den samlede tilbagebetalingstid nede
 • Eksternt firma får del i overskuddet fra energibesparelser
 • Regionens driftsmedarbejdere kan gå glip af læring
 • Konstante forandringer på hospitaler gør det svært at vurdere energibesparelsen
 • Kræver interne ressourcer til kontrol
 • Snævert fokus på energibesparelser

ESCO-erfaringer i regionerne

3 af de 5 regioner har brugt ESCO mellem 2010 og 2019. Ét hospital har haft succes med et prisvindende ESCO-projekt, mens et andet har dårlige erfaringer. Få inspiration fra cases om ESCO på hospitaler herunder.

Billede