Garanti for energibesparelser

ESCO står for Energy Service Company og er en projekt- og finansieringsmodel, som I kan bruge ved større energirenoveringer. I en ESCO-aftale giver ESCO-leverandøren garanti til bygherren for en vis besparelse målt i kWh pr. år. Hvis besparelsen ikke nås, skal ESCO-leverandøren dække differencen mellem den garanterede og den faktiske besparelse. Bygningsejeren skaffer kapital til at udføre energitiltaget, men når arbejdet er udført, vil den garanterede besparelse dække udgifterne til investeringen og optag af lån.

Kommuner kan lånefinansiere energirenoveringsprojekter i eksisterende ejendomme og anlæg m.v., der tilhører kommunen eller institutioner, hvis låntagning henføres til kommunen. Ved låntagning til ESCO-projekter gennem KommuneKredit skal der ikke stilles garantier eller anden form for sikkerhed i lånet.

Se §2 stk. 6 i kommunernes lånebekendtgørelse på kommunekredit.dk

Læs mere om ESCO

 

Fordele ved ESCO i kommuner

 • Energibesparelsen betaler projektet
 • Garanteret energibesparelse, dvs. ingen risiko for bygningsejeren
 • Belaster ikke den generelle service- og anlægsramme og kan hurtigt sættes i gang
 • Renoveringen bliver gennemført inden for tidsperioden og væsentligt hurtigere, end hvis bygningsejeren selv skulle gennemføre projektet
 • Samme entreprenør til alle opgaver
 • Understøtter kommunens ønske om at fremstå grøn og energirigtig
 • Gør det muligt at gennemføre tiltag med lang tilbagebetalingstid (20-40 år), fordi andre tiltag med kort tilbagebetalingstid (1-2 år) holder den samlede tilbagebetalingstid nede
   

Ulemper ved ESCO i kommuner

 • Eksternt firma får del i overskuddet fra energibesparelser
 • Kommunale driftsmedarbejdere kan gå glip af læring
 • Svært at vurdere energibesparelsen, hvis brugen af bygninger ændres
 • Kræver interne ressourcer til kontrol
 • Snævert fokus på energibesparelser


 

ESCO-erfaringer i kommuner

Hver 3. kommune har erfaringer med ESCO fra 2010-19. Få inspiration til at arbejde med ESCO, og se hvad andre har gjort herunder.

Erhvervsbygninger illustration