Indsats over for erhvervslivet

Indsats over for erhvervslivet

Indsats over for erhvervslivet

Kommunens energispareindsats over for erhvervslivet

Kommunens energispareindsats over for erhvervslivet

Kommunerne kan spille en afgørende rolle i at få danske virksomheder til at energieffektivisere til gavn for virksomhedernes økonomi og kommunens klimamål. Få hjælp her til at identificere potentialet og indlede arbejdet.

Til gavn for både kommuner og virksomheder 

Godt halvdelen af Danmarks kommuner har gennemført kampagner for at fremme energibesparelser i små og mellemstore virksomheder. Indsatsen kan spille en afgørende rolle i at skabe energibesparelser i erhvervslivet til gavn for både virksomhederne og kommunen.

Skab opbakning til indsatsen

Der er en række gode argumenter, som kan give jer opbakning til arbejdet:

 • Det bidrager til kommunens klima- og energimålErhvervsvirksomheder står typisk for 30-60 % af CO2-udledningen i en kommune og er ikke til at komme uden om, hvis I har klimamål for kommunen som geografisk område.
 • Det styrker kommunens erhvervslivEnergibesparelser reducerer udgifterne i virksomhederne, så de bliver mere konkurrencedygtige.
 • Det kan skabe positiv synlighedGode historier om indsatsen kan bruges over for både egne borgere og virksomheder og potentielle tilflyttere.
 • Alle andre gør detDen grønne dagsorden har vundet, og virksomhederne er med på den. Man ønsker ikke at være den sidste sorte kommune.

Husk at afsætte ressourcer

Det kræver en målrettet indsats at skabe reelle energibesparelser i virksomhederne. Begynd med at afdække de ressourcer, I har, og tilpas indsatsen efter dem:

 • Interne ressourcerHvor mange medarbejdere kan I afsætte - nu og på sigt? Er der ildsjæle på klima-, energi- og miljøområdet, som I kan involvere? Hvor mange midler kan I afsætte?
 • Eksterne ressourcerFindes der eksisterende netværk eller ordninger, som I kan bruge, f.eks. handelsstandsforeninger, erhvervscentre, Gate 21 mv.? Hvordan er den politiske opbakning til energiindsatsen rettet mod erhvervsvirksomheder?

Målret indsatsen efter potentialet 

Set på tværs af danske virksomheder er der et stort potentiale for energibesparelser i handel- og servicevirksomheder til belysning, opvarmning/køling og ventilation. En kortlægning fra 2015 viste, at virksomhederne samlet kan spare 7 % af energiudgifterne med investeringer, der tjener sig hjem inden for 2 år. Tag udgangspunkt i virksomhedssammensætningen i jeres kommune, når I planlægger jeres indsats.

Sparepotentialer fordelt på brancher:

Potentialer brancher

Sparepotentialer fordelt på anvendelse:

Potentialer anvendelse

Find barriererne med en minianalyse

Energibesparelser sker ikke af sig selv. Mange kommuner oplever barrierer for at fremme energieffektiviseringer hos virksomhederne. Det handler typisk om manglende ressourcer/prioritering i virksomhederne og krav om korte tilbagebetalingstider. Tal med virksomheder og håndværkere for at blive klogere på barriererne i jeres virksomheder.

 • Tal med virksomhederneBesøg dem eller ring til dem. Tal med 5-10, og sørg for en vis varians i størrelse og geografisk placering. Spørg, hvilken løsning de har i dag, og hvad der har været afgørende for det valg.
 • Tal med håndværkerneSøg ekstra indsigter hos de håndværkere, der hjælper målgruppen med energieffektiviseringer, f.eks. installatørerne.

 

Kommunens energispareindsats over for erhvervslivet

4 trin til energirigtig adfærd

4 trin til energirigtig adfærd

I kan bruge EAST-modellen i arbejdet med virksomhederne. Det er en 4-trins opskrift på at ændre adfærd. EAST står for Easy-Attractive-Social-Timely.

4 trin til energirigtig adfærd

4 trin til energirigtig adfærd

4 trin til energirigtig adfærd

Trin 1: Gør det let

Gør det så nemt som muligt for virksomhederne at spare energi:

 • Fjern barrierer. Overvej, hvordan I kan gøre den gode adfærd til det automatiske valg, så det kræver handling at vælge det fra.
 • Simplificer komplekse budskaber til overskuelige ”3 steps”-løsninger
 • Kommunikér klart om konkrete handlinger, f.eks. ’sluk lyset’ i stedet for ’spar på strømmen’

Trin 2: Gør det attraktivt

Gør energiforbedringer attraktivt, f.eks. ved at:

 • Fremhæve økonomiske fordele som besparelser og muligheder for tilskud og fradrag
 • Tildele de bedste virksomheder præmier
 • Belønne virksomheder med positiv omtale

Trin 3: Gør det socialt

Gør energiforbedringer til den sociale norm:

 • Vis, at flertallet allerede handler rigtigtIngen har lyst til at se sig selv som én, der gør det ”forkerte” – det gælder også virksomheder. Ved at vise, at en stor del af målgruppen gør ”det rigtige”, skaber I et socialt drive for at ændre adfærd. Brug cases som inspiration.
 • Lad virksomhederne forpligte sig offentligtUdnyt den sociale norm om at holde ord ved at få virksomhederne til at sige højt over for kommunen, at de vil ændre adfærd – f.eks. på kommunens hjemmeside. Et skriftligt tilsagn på mail er også godt.
 • Del erfaringer i netværkFrem energirigtig adfærd ved at sætte det på dagsordenen i eksisterende lokale erhvervsnetværk. I kan også give virksomhed, der sparer på energien, mulighed for at dele det i sit netværk f.eks. via (kommunens) sociale medier.

Trin 4: Timing er vigtig

Sæt ind, når målgruppen er åbne over for ændringer, f.eks. når de alligevel får miljøtilsyn, modtager deres elregning eller skal udskifte et energiforbrugende anlæg som belysning eller ventilation:

 • Fokuser på her og nu-belønning og på lavere omkostninger
 • Identificer og overvind barriererne med specifikke planer
 • Overvej samarbejde med kommunens håndværkere om at fremme energibesparelser i virksomhederne

4 trin til energirigtig adfærd

Læs mere

Hold dig orienteret om energitiltag i det offentlige

Hold dig orienteret om energitiltag i det offentlige

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilmeld nyhedsmail


Det med småt

Til brug for udsendelse af nyhedsmailen benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmailen, hvorefter oplysningerne slettes.

Indsats over for erhvervslivet