Undgå spild, og spar penge med rørisolering

Selv nye varmerør er ikke altid ordentligt isolerede. Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør, varmtvandsbeholder og kedel.

Start med uopvarmede rum

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere tekniske installationer (rør, kedel og beholdere) i uopvarmede rum (garager, parkeringskælder, sikringsrum, krybekældre, loft, skunk osv.), hvis der ikke er isoleret i forvejen.

Også rør, som kun har lidt isolering, kan med fordel efterisoleres – især hvis de har mindre end 30 mm isolering. Rør bør være forsynet med 40-50 mm isolering, eller så meget som der er plads til.

Hvis I vil varme en smule for at undgå fugtproblemer, bør I bruge radiatorer med termostatventiler. På den måde styres varmen efter jeres behov og ikke et tilfældigt varmetab fra rørene.

Økonomisk set er det ekstra fordelagtigt at efterisolere, når installationerne alligevel renoveres eller udskiftes.

Undgå overophedning og spild

I opvarmede rum kan det også være en fordel at isolere. Det gælder især rum plaget af overophedning, hvilket sker på mange skoler og kontorer.

Varmen fra uisolerede rør gør overophedning endnu værre. Hvis der er installeret køling, vil varmen og kølingen modarbejde hinanden i et nytteløst energiforbrug .

I skal så vidt muligt anbringe rør og beholdere til varmt vand, så varmetabet kommer bygningen til gode. Sørg for så korte rør som muligt.

Sådan tjekker I isoleringen

Varmerør bør være isolerede med 40-50 mm isolering. I energimærkningsrapporten for bygningen kan I se, om der er rør, I med fordel kan efterisolere.

Husk, at alle offentlige bygninger skal energimærkes hvert 5. år.

Pas på med asbestisolering

Asbestisolering findes typisk kun i installationer i store, ældre ejendomme og typisk kun i rørbøjningerne. Er jeres varmeinstallationer fra før midten af 70’erne, kan de være isoleret med asbestholdige materialer.

Asbesten skal fjernes med særlige metoder, undlad derfor at gøre det selv. Det kan give uhelbredelige lungesygdomme at indånde fibre fra asbest.

Det siger Bygningsreglementet

Hvis I renoverer et varmeanlæg, skal I følge Bygningsreglements krav til isolering. I skal så vidt muligt anbringe rør og beholdere til varmt vand, så varmetabet kommer bygningen til gode. Sørg for så korte rør som muligt.

I skal også overholde krav i Bygningsreglementet, hvis I skifter varmeform, f.eks. fra olie til fjernvarme.

Gode isoleringsmaterialer

For at spare mest energi skal isoleringens varmeledningsevne (λ-værdien) være så lav som muligt. Hvis der er ubegrænset plads, kan I dog få lige så god isolering med produkter med en højere varmeledningsevne – der skal bare et tykkere lag til.

Gode råd og links

Efterisoler, når I alligevel er i gang

Økonomisk set er det altid mest fordelagtigt at efterisolere, når installationerne alligevel skal renoveres eller bygges om.

Siden er opdateret 21.07.2014 Kommentér denne side Til top