Hvorfor Bygningsreglementet?

Bygningsreglementets energikrav giver dig en række fordele. Du opnår typisk lavere energiregning, mindre CO2-udledning og højere salgsværdi, fordi dit hus renoveres efter de nyeste krav og standarder. Det betyder, at du og fremtidige ejere af huset, slipper for unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling og evt ventilation. Det betyder også, at du får et bedre indeklima med mindre kulde og træk.

Hvornår skal du tænke på Bygningsreglementet?

Hvis du renoverer din bolig, skal ændringerne overholde Bygningsreglementets krav. Du skal være opmærksom på kravene i de følgende 4 tilfælde :

  • Ombygning
  • Udskiftning 
  • Ændret anvendelse
  • Tilbygninger

De to første dækker renovering af eksisterende huse – de to sidste udvidelse.

Billede
Håndværker med håndværkerkasse

Mind din håndværker om kravene

Husk at tjekke Bygningsreglementets krav, inden du går i gang med at energiforbedre din bolig. Det er dit ansvar som husejer. Og mind også din håndværker om dem.

På Håndværkerlisten kan du finde en håndværker fra dit lokalområde, der kan udføre arbejdet for dig.

Billede
Woman with safety helmet

Kan din energirenovering betale sig?

Når du renoverer din bolig, skal du efterisolere den samtidig, med mindre  det ikke er rentabelt. Det stiller Bygningsreglementet krav om.

Er der udsigt til stigende eller høje elpriser, kan det oftest betale sig at efterisolere, samtidig med at du renoverer dit hus. Rentabiliteten afhænger af energipriser, og hvor meget isolering der er i forvejen.

Få hjælp til at regne ud om din renovering er rentabel hos din håndværker, arkitekt eller bygningsingeniør.

Få gode råd direkte i indbakken

Svar på op til 4 spørgsmål og få energirigtige råd og vejledning om energirenoveringer, der er til at forstå, direkte i din indbakke. 

Billede
Kom Godt i Gang

Ændret anvendelse

Hvis du vil ændre anvendelsen af en del af huset, f.eks. ved at lave et loftrum om til beboelse, skal du følge reglerne i Bygningsreglementet. Før du går i gang, skal du kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Tilbygninger

Hvis du skal bygge til, skal du følge kravene i Bygningsreglementet. Du skal kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse.

Søg om byggetilladelse

Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Reparationer

Laver du reparationer – f.eks. hvis du maler, skifter et par tagsten eller laver pudsreparation af facaden – er der ingen krav i Bygnings­reglementet.

Nybyggeri

Hvis du bygger et helt nyt hus, skal det leve op til reglerne i Bygnings­reglementet. Din entreprenør eller typehusfirma skal altid udføre arbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav, men du skal selv kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Billede
Gult hus

Renoveringsklasser

Renoveringsklasser er et alternativ i BR18 til at overholde uU-værdi og linjetab ved ombygning. 

Renoveringsklasserne giver en større fleksibilitet og er en god mulighed, hvis du skal totalrenovere.

Billede
Blå værktøjskasse der står på græs

Sommerhus

Hvis du bygger nyt sommerhus, skal det leve op til reglerne i Bygningsreglementet. Bygger du om i sommerhuset, er der krav om at gennemføre rentable energibesparelser.

Billede
Sommerhus med skyer og solen på himlen

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du spare strøm og varme derhjemme? Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de bedste spareråd tilpasset din bolig og interesser – direkte i indbakken.

Billede
Postkasse hvor der gror planter ud af
Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere