Undgå spild, og spar penge med rørisolering

Undgå spild, og spar penge med rørisolering

Undgå spild, og spar penge med rørisolering

Selv nye varmerør er ikke altid ordentligt isolerede. Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør, varmtvandsbeholder og kedel.

Start med uopvarmede rum

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere tekniske installationer (rør, kedel og beholdere) i uopvarmede rum (garager, parkeringskælder, sikringsrum, krybekældre, loft, skunk osv.), hvis der ikke er isoleret i forvejen.

Rør bør have 40-50 mm isolering

Også rør som allerede har lidt isolering, kan med fordel efterisoleres – især hvis de har mindre end 30 mm isolering. 

40-50 mm isolering på rør

Hvis I har brug for varme for at undgå fugtproblemer, bør I bruge radiatorer med termostatventiler. På den måde styres varmen efter jeres behov og ikke af et tilfældigt varmetab fra rørene.

Økonomisk set er det ekstra fordelagtigt at efterisolere, når installationerne alligevel renoveres eller udskiftes.

Undgå overophedning og spild

I opvarmede rum kan det også være en fordel at isolere. Det gælder især rum plaget af overophedning, hvilket sker på mange skoler, kontorer og butikker med store vinduesarealer.

Varmen fra uisolerede rør gør en overophedning endnu værre, og dermed bliver kølebehovet også større. I skal så vidt muligt anbringe rør og beholdere til varmt vand, så varmetabet kommer bygningen til gode. Sørg for så korte rør som muligt.

Sådan tjekker I isoleringen

I energimærkningsrapporten for bygningen kan I se, om der er rør, I med fordel kan efterisolere.

Husk, at alle offentlige bygninger skal energimærkes hvert 5. år.

Pas på med asbestisolering

Asbestisolering findes typisk kun i installationer i store, ældre ejendomme og typisk kun i rørbøjningerne. Er jeres varmeinstallationer fra før midten af 70’erne, kan de være isoleret med asbestholdige materialer.

Asbesten skal fjernes med særlige metoder, undlad derfor at gøre det selv. Det kan give uhelbredelige lungesygdomme at indånde fibre fra asbest.

Gode råd

  • Efterisoler, når I alligevel er i gangØkonomisk set er det altid mest fordelagtigt at eftersisolere, når installationerne alligevel skal renoveres eller bygges om.
  • Gode isoleringsmaterialerFor at spare mest energi til opvarmning skal isoleringens varmeledningsevne (λ-værdien) være så lav som muligt. Hvis der er ubegrænset plads, kan I dog få lige så god isolering med produkter med en højere varmeledningsevne – der skal bare et tykkere lag til.

Det siger Bygningsreglementet

Hvis I udskifter eller ændrer rør i et varmeanlæg, skal I følge Bygningsreglements krav til isolering. I skal så vidt muligt anbringe rør og beholdere til varmt vand, så varmetabet kommer bygningen til gode. Sørg for så korte rør som muligt.

I skal også overholde krav i Bygningsreglementet, hvis I skifter varmeform, f.eks. fra olie til fjernvarme.

Links

Undgå spild, og spar penge med rørisolering

Siden er opdateret 14.01.2016 Kommentér denne side Til top