Anbefalingerne er baseret på Energistyrelsens vurdering på baggrund af data fra ”Review of Commission Regulation on circulators” og markedsdata for Danmark. Definition og metode til beregning af energieffektivitetsindeks (EEI) fremgår af EU-forordning om miljøvenligt design af cirkulationspumper (EF) Nr. 641/2009 med ændringer.

Cirkulationspumper til varme- og køledistributionssystemer
Energieffektivitetsindeks EEI ≤ 0,20 - 0,15. Vælg lavest muligt værdi.
Udstyret med behovsstyring (fx i forhold til temperatur eller tid )

Cirkulationspumper til varmt brugsvand

- ofte kaldet drikkevands-cirkulationspumper*

Elektronisk styret elmotor (ofte angivet som ECM)
Udstyret med behovsstyring (fx i forhold til temperatur eller tid )

* Der er ikke krav om oplysning af EEI for drikkevands-cirkulationspumper. Men hvis EEI oplyses så vælg en med så lav EEI som muligt.

Bemærk
  • En cirkulationspumpe med EEI = 0,15 har et energiforbrug, der er 25 % lavere end én med EEI = 0,20
  • En drikkevands-cirkulationspumpe med en moderne elektronisk styret motor (ECM) vil ofte have et energiforbrug, der er mere end 50% lavere end én med en konventionel elmotor, der ikke er elektronisk styret

Målemetoder

Se anerkendte målemetoder for cirkulationspumper

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for cirkulationspumper v3.0 fra 2019 (pdf)

Indkøbsanbefalinger for cirkulationspumper og elmotorer v2.0 fra 2017 (pdf)

Indkøbsanbefalinger for cirkulationspumper og elmotorer v1.0 fra 2015 (pdf)

Billede