Anbefalingerne gælder alle eldrevne hæve-sænke-borde til storkøkkener (f.eks. stegeborde og arbejdsborde).

Anbefalingerne er baseret på Energistyrelsens vurdering.

Anbefaling til hæve-sænke-borde

Maksimalt elforbrug i standbytilstand: 0,5 watt
Maksimal tid fra justering af bordehøjde, til forbruget igen svarer til standbyforbrug: 1 minut

Se krav for bæredygtige anskaffelser af storkøkkenudstyr på Den Ansvarlige Indkøber

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud. 

Se krav

Målestandard

Målinger skal så vidt muligt udføres efter standarden DS/ EN 50564:2011 (”Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af laveffektforbrug”)

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v3.0 fra 2017 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v2.0 fra 2016 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v1.0 fra 2014 (pdf)

Hent Indkøbsvejledning 2013 (pdf)