• Statslige udbud

  Når statslige institutioner udbyder tjenesteydelser, skal de stille krav om, at leverandørerne bruger energieffektive produkter, når de leverer ydelserne. På den måde kan ydelsen leveres med et lavere energiforbrug og en bedre totaløkonomi. Kravet gælder under visse forudsætninger, som beskrives nedenfor.

 • Kommunale og regionale udbud

  Kommuner og regioner kan også med fordel stille tilsvarende krav, når de udbyder tjenesteydelser, men de er ikke som de statslige institutioner forpligtet til dette i lovgivningen.

Energieffektive produkter

Definitionen på energieffektive produkter er:

 • Bedste energiklasse

  Produkter i den bedst mulige energiklasse på energimærket (hvis produktet er omfattet af EU’s energimærkning).

 • Ecodesign

  Produkter, der opfylder referenceværdier for energieffektivitet i EU’s Ecodesign-forordninger.

 • Kontorudstyr: Energy Star

  Energieffektivt kontorudstyr i henhold til Energy Star-kriterierne.

 • Bildæk: Brændstofeffektive

  Bildæk, der tilhører den højeste brændstofeffektivitetsklasse (under hensyn til sikkerhed og støj)

Direktiv 2012/27/EU (bilag III til artikel 6)

Information om EU’s energimærkningsordninger og ecodesign krav til energirelaterede produkter

Brug Energistyrelsens indkøbsanbefalinger

Energistyrelsens indkøbsanbefalinger kan bruges til at vurdere, hvilke krav I skal stille til leverandørens produkter ved udbud  af en tjenesteydelse. Indkøbsanbefalingerne fastsættes, så de kun kan opfyldes af de 20-25 % mest energieffektive produkter på markedet. Andre vigtige parametre som kvalitet og sikkerhed indgår også i indkøbsanbefalingerne.

Indkøbsanbefalinger for produkter

Hvornår skal der stilles krav?

Der skal stilles energikrav i forbindelse med udbud af tjenesteydelser:

 • Større udbud

  Når udbud af tjenesteydelser er over en vis størrelse. Tærskelværdier fremgår af Direktiv 2014/24/EU artikel 4-6. Vær opmærksom på, at Kommissionen løbende reviderer tærskelværdierne, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 • Nye produkter

  For nye produkter, der delvis eller udelukkende købes af leverandøren med henblik på at levere den pågældende tjenesteydelse.

 • Yderligere betingelser

  Hvis det vurderes ikke at være at være i uoverensstemmelse med omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, bæredygtighed generelt og teknisk egnethed. Samtidig må markedsudbuddet af egnede energieffektive produkter ikke være for lille til at sikre rimelig konkurrence. En udførlig beskrivelse af disse betingelser fremgår af vejledningen til artikel 6, Direktiv 2012/27/EU, punkt D1
   

Ved udbud af tjenesteydelser bør det fremgå af udbudsmaterialet, hvordan leverandørerne skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der bruges ved levering af tjenesteydelserne, lever op til kravene om energieffektivitet.

I nogle tilfælde kan man identificere køb foretaget specifikt til levering af en bestemt afgrænset service/tjenesteydelse. Det gælder f.eks. produkter indkøbt til driften af en kantine, støvsugere indkøbt til rengøring hos en bestemt styrelse og lign.

I andre tilfælde kan det være mere vanskeligt. En løsning kan i sådanne tilfælde være en bindende hensigtserklæring fra tilbudsgivere tidligt i tilbudsprocessen efterfulgt af flere detaljer som en del af et endeligt tilbud. I udbudsbetingelserne er det dog under alle omstændigheder nødvendigt at angive, hvordan forpligtelserne vil blive verificeret.

Dokumentationen kan f.eks. være produktets energimærke, måleresultater, teknisk dokumentation eller beskrivelser og fotografier af produkter indkøbt til levering af den pågældende service/tjenesteydelse.

Kommissionens vejledning til artikel 6, Direktiv 2012/27/EU

Relevante tjenesteydelser i staten

Her kan I se et udpluk af tjenesteydelser, det kan være relevant for statslige institutioner at stille krav til. I kan også se, hvilke produkter det kan være relevant at stille energikrav til i forbindelse med udbud af forskellige typer af tjenesteydelser.

Direktiv 2014/24/EU – en definition af ”offentlige tjenesteydelseskontrakter” og en præcisering af, hvilke tjenesteydelser der er omfattet af bestemmelserne

Direktiv 2012/27/EU (Energieffektiviseringsdirektivet, artikel 6)

Kommissionens vejledning til artikel 6, Direktiv 2012/27/EU

Billede

Konferencefaciliteter

 • Lyskilder til belysningsformål
 • Vinkøleskabe
 • Støvsugere (til husholdninger og professionel brug)
 • Fjernsyn
 • Digitale informationsskærme
 • Professionelle køleskabe og frysere
 • Computere
 • Computerskærme
 • Billedbehandlingsudstyr (printere, kopimaskiner, scannere) multifunktionsmaskiner mv.
   

Rengøringsydelser

 • Støvsugere (til husholdninger og professionel brug)
 • Bildæk (til personbiler og varevogne)

Kantinedrift

 • Lyskilder til belysningsformål
 • Vinkøleskabe
 • Emhætter
 • Professionelle køleskabe og frysere
 • Kondensatorenheder (til evt. kølerum)
 • Husholdningsovne, køleskabe mv. (hvis sådanne købes)
 • Køle- og fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Rådgivende ingeniørydelser

 • Computere
 • Computerskærme
 • Digitale informationsskærme
 • Billedbehandlingsudstyr (printere, kopimaskiner, scannere) 
 • Lyskilder til belysningsformål
 • Små servere
 • Bildæk (til personbiler og varevogne)

Tjenesteydelser tilknyttet servere og storageløsninger

F.eks. levering, support, installation, opsætning, vedligeholdelse mv.

 • Væskekølere til proceskøling (lav og middeltemperatur)
 • Kondensatorenheder (til køling)
 • Computere
 • Computerskærme
 • Lyskilder til belysningsformål
 • Små servere
 • Bildæk (til personbiler og varevogne)

Eksempel: Kantinedrift

Ved udbud af kantinedrift skal statslige institutioner stille krav om, at firmaet, der vinder kontrakten, bruger energieffektive professionelle køleskabe og frysere, emhætter mv. i driften af kantinen.

Kravet gælder dog kun for nye apparater og lignende der indkøbes af firmaet til driften af kantinen efter indgåelse af kontrakten. Dvs. at eventuelt udstyr, der på forhånd er indkøbt af firmaet, ikke er omfattet af kravene.

Er det den statslige institution selv, der indkøber udstyr til kantinen, gælder energikravene også jf. Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Typer af dokumentation

Da det er ret nemt at identificere produkter købt til kantinen efter indgåelse af kontrakten, kan firmaets dokumentation af overholdelse af energikravene f.eks. bestå i: Produktets energimærke, datablad, teknisk dokumentation, beskrivelser og fotografier af produkter indkøbt til driften af kantinen efter kontraktens indgåelse.

Produkter, I kan stille krav til

Disse produkter kan det være relevant at stille krav til i forbindelse med udbud af kantinedrift:  

 • Lyskilder til belysning
 • Professionelle køleskabe og frysere
 • Vinkøleskabe
 • Emhætter
 • Køle- og fryseapparater, der anvendes til direkte salg
 • Kondensatorenheder (til evt. kølerum)
 • Husholdningsovne, køleskabe mv. (hvis sådanne købes)

Eksempler på energikrav, der kan stilles til de enkelte produktgrupper, fremgår af Energistyrelsens Indkøbsanbefalinger.

Gå til Indkøbsanbefalinger