Anbefalingerne gælder eldrevne hæve-sænke-borde til anvendelse i kontorer og lignende.

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering.

  • Maks. elforbrug i standby-tilstand: 0,5 watt
  • Maks. tid fra justering af bordhøjde indtil forbruget igen svarer til standbyforbruget: 1 minut

Målinger skal så vidt muligt udføres efter standarden DS/ EN 50564: 2011 (”Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af laveffektforbrug”)

Se krav for bæredygtige anskaffelser af hævesænkeborde på Den Ansvarlige Indkøber

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud. 

Se krav

Anbefalingerne gælder automater til kaffe og andre varme drikke.

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering.

Alle type kaffeautomater skal have:

  • Automatisk dvalefunktion, der er aktiveret ved levering
  • Vejledning om dvalefunktionen ved automaten

Ved udbud kan leverandøren anmodes om at oplyse elforbruget for kaffeautomaten efter DS/EN 50597:2018 (”Vareautomaters energiforbrug”).

Se krav for bæredygtige anskaffelser af hævesænkeborde på Den Ansvarlige Indkøber

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud. 

Se krav

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr v2.0 2019

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr v1.0

Hent indkøbsvejledning 2013 (pdf)

Billede

Læs mere