Anbefalingerne er baseret på EU-forordning om miljøvenligt design. Anbefalingerne gælder for blæstkølere og blæstfrysere med elnet-tilslutning og med en kapacitet på op til og med 300 kg fødevarer.

Se mere i EU’s forordning om miljøvenligt design 

  • Bed jeres leverandører oplyse produktets årlige energiforbrug i kWh pr. kg fødevare for en standardtemperaturcyklus. 
  • Lad energiforbruget indgå i en samlet vurdering af omkostninger til køb og drift. 
  • Gå efter en blæstkøler/fryser med en alarm eller anden mekanisme, der gør opmærksom på, når det ønskede temperaturniveau er nået. 

Bemærk: Standardtemperaturcyklussen er den temperatur, hvor nedkølingen starter, til den temperatur, der nedkøles til (i °C). I kan selv definere standardtemperaturcyklussen i forhold til jeres behov. Cyklussen kan f.eks. være fra +70 °C til +3 °C for kølere og fra +70 °C til -18 °C for frysere.

Se krav for bæredygtige anskaffelser af storkøkkenudstyr på Den Ansvarlige Indkøber

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud. 

Se krav

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v3.0 fra 2017 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v2.0 fra 2016 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v1.0 fra 2014 (pdf)

Billede