Anbefalinger omfatter computerskærme uanset skærmtype og størrelse.

Anbefalingen er baseret på EU’s energimærkningsordning af elektroniske skærme, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 2019/2013.

Anbefaling for computerskærme

Vælg energiklasse D eller bedre

Bemærk, at der er mindstekrav til computerskærmes forbrug i slukket, standby og netværksforbundet standby-tilstand og krav om energistyring. Kravene fremgår af ecodesign forordning (EU) 2019/2021.

Se krav for bæredygtige anskaffelser af computere på Den Ansvarlige Indkøber.

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud. 

Se krav

Målestandarder

Der er endnu ikke offentliggjort harmoniserede målestandarder for elektroniske skærme. Målinger skal derfor udføres efter retningslinjerne i forordning (EU) 2019/2021 med ændringerne i forordning 2021/341 (for ecodesign) eller i forordning (EU) 2019/2013 med ændringerne i forordning (EU) 2021/340 (for energimærkning) - eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder.

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for computerskærme v1.0 fra 2021 (pdf)

Billede