Anbefalinger gælder for udstyr til kontor- og hjemmebrug og ikke for professionelt udstyr, der fremstiller print og kopier med henblik på salg. Anbefalingerne gælder også for renoveret udstyr.

Anbefalingerne er baseret på:

Opdateringen af Energy Star Specifikationen fra version 3.1 til 3.2 vedrører udelukkende professionelt udstyr. Udstyr, der er certificeret ift. Imaging Equipment version 3.0 og 3.1 påvirkes ikke af ændringerne.

Standbykrav

Kopimaskiner, printere og multifunktionsmaskiner skal overholde EU’s krav vedrørende standby og netværksstandby (se ovenfor). Large-format printere er undtaget fra EU-kravene vedrørende netværksstandby.

EU’s standbykrav gælder kun for printere mv., som er klassificeret til brug i hjemmelignende miljøer (svarende til EMC-klasse B). Hjemmelignende miljøer omfatter også almindelige kontormiljøer.

Der er anbefalinger vedrørende typisk elforbrug per uge (TEC) for TEC-produkter og anbefalinger vedrørende maksimalt forbrug i forskellige driftstilstande (operational modes) for OM-produkter (se nedenfor)

  • TEC-produkter
    Standardformat printere*, small-format højtydende ink-jet printere (HPIJ), standardformat multifunktionsmaskiner* 
  • OM-produkter
    Standardformat inkjet og impact printere, standardformat inkjet og impact multifunktionsmaskiner, large- og small-format printere**, large-format multifunktionsmaskiner***, large format højtydende inkjet (HPIJ) printere

* Højtydende inkjet (HPIJ), direkte termisk (DT), dye sublimation (DS), Elektrofotografi (EP), solid ink (SI), termisk transfer (TT)

** Direkte termisk (DT), dye sublimation (DS), Elektrofotografi (EP), Impact, inkjet (IJ), solid ink (SI), termisk transfer (TT)

*** Højtydende inkjet (HPIJ), direkte termisk (DT), dye sublimation (DS), Elektrofotografi (EP), inkjet (IJ), solid ink (SI), termisk transfer (TT)

Hastighed (H) Maksimalt anbefalet typisk elforbrug (TEC) pr. uge
Monokrome kopimaskiner
≤ 20 sider pr. minut Maks. 0,226 kWh/uge
20-40 sider pr. minut Maks. 0,018 x H – 0,152 kWh/uge
40-60 sider pr. minut Maks. 0,025 x H – 0,439 kWh/uge
60-135 sider pr. minut Maks. 0,049 x H – 1,903 kWh/uge
> 135 sider pr. minut Maks. 0,183 x H – 20,127 kWh/uge
Farvekopimaskiner og printere
≤ 20 sider pr. minut Maks. 0,275 kWh/uge
20-40 sider pr. minut Maks. 0,032 x H + 0,397 kWh/uge
40-60 sider pr. minut Maks. 0,002 x H – 0,833 kWh/uge
> 60 sider pr. minut Maks. 0,100 x H – 5,145 kWh/uge
Monokrome multifunktionsmaskiner
≤ 20 sider pr. minut Maks. 0,263 kWh/uge
20-40 sider pr. minut Maks. 0,018 x H + 0,115 kWh/uge
40-60 sider pr. minut Maks. 0,016 x H – 0,033 kWh/uge
60-80 sider pr. minut Maks. 0,037 x H – 1,314 kWh/uge
> 80 sider pr. minut Maks. 0,086 x H – 5,283 kWh/uge
Farvemultifunktionsmaskiner
≤ 20 sider pr. minut Maks. 0,254 kWh/uge
20-40 sider pr. minut Maks. 0,024 x H + 0,250 kWh/uge
40-60 sider pr. minut Maks. 0,011 x H + 0,283 kWh/uge
60-80 sider pr. minut Maks. 0,055 x H – 2,401 kWh/uge
> 80 sider pr. minut Maks. 0,118 x H – 7,504 kWh/uge

Se komplet beskrivelse af omfattede produkter, krav og definitioner (pdf)

Automatisk duplex-funktion for TEC-produkter

Printere og multifunktionsmaskiner skal have indbygget automatisk duplex-funktion, hvis printhastigheden overstiger:

  • Monokrome: 19 sider pr. minut
  • Farve: 24 sider pr. minut

Printere udelukkende til enkeltsidet printning er undtaget (f.eks. til labels). 

  Maks. elforbrug i watt
For sleep-mode gælder anbefalingen udstyr med basisfunktioner.
Basisfunktioner inkluderer vedligeholdelse af netværksforbindelse.
Småformat printere
Slukket tilstand* 0,3 watt
Sleep-tilstand 4,0 watt (Energy Star). EU-krav: 2,0 watt (EU)
Standardformat impact og inkjet (IJ) printere
SLukket tilstand* 0,3 watt
Sleep-tilstand** 0,6 watt
Large-format printere, undtagen inkjet (IJ)
Slukket tilstand* 0,3 watt
Sleep-tilstand** 2,5 watt
Large-format inkjet printere
Slukket tilstand* 0,3 watt
Sleep-tilstand** 2,5 watt
Standardformat multifunktionsmaskiner: Impact og inkjet (IJ)
Slukket tilstand* 0,3 watt
Sleep-tilstand** 5,4 watt
Large-format multifunktionsmaskiner, undtagen inkjet (IJ)
Slukket tilstand* 0,3 watt
Sleep-tilstand** 8,7 watt

*Hvis produktet ikke har en off-mode, må forbruget i sleep-mode ikke overstige grænsen for off-mode.

**Hvis produktet har én eller flere funktioner ud over basisfunktionen, kan de anbefalede maksimale grænser for sleep-mode forøges afhængigt af funktionerne. Se tillæg for ekstra funktioner i Energy Star for imaging-udstyr version 3.2.

Bemærk: Large-format printere er undtaget fra EU’s standbykrav.

Øvrige anbefalinger (EU-krav)

Udstyret skal ved levering være indstillet til at gå i sleep-mode (netværksstandby) efter en periode på højst 20 minutter.

Billede

Det anbefales, at du ved indkøb af kopimaskiner, printere og multifunktionsmaskiner bruger EU’s GPP-kriterier for grønne indkøb af billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester (GPP: Green Public Procurement).

Du finder GPP-kriterier og vejledningen i brugen af dem på siden Den Ansvarlige Indkøber:

GPP-kriterier for papir, kontor og tryksager

Hvis du vil stille ambitiøse energi- og miljøkrav, skal du bruge de udvidede kriterier. Find kriterierne under fanden ”Miljø” på Den Ansvarlige Indkøber.

Se mere om kriterier, målemetoder og verifikation på Den Ansvarlige Indkøber og i EU’s GPP-kriterie dokument.

Hvis I skal bruge SKI’s aftaler

Brug anbefalinger til grønne krav i SKI’s aftale. Find aftalen her:

SKI’s indkøbsaftale 50.10 Kopi og print (2023) 

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produkter. Du kan bruge totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Se værktøjerne for multifunktionsmaskiner – Kopi og print

Bemærk: TCO-værktøjerne er ikke egnet til alle rammeaftalestrukturer.

Skal du bruge SKI’s aftaler, har SKI lavet et TCO-redskab (kræver login) ud fra Miljøstyrelsens TCO-redskab, som kan anvendes på aftalen. 

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v2.2 fra 2022 (pdf)

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v2.1 fra 2021 (pdf)

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v2.0 fra 2020 (pdf)

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v1.0 fra 2018 (pdf)

Læs mere