Datacentre, serverrum, cloudtjenester og it-systemer v.3.0

Du kan ofte spare energi ved at bruge cloud og hosting-løsninger i stedet for egne datacentre og serverrum. Vigtige faktorer er anvendelse af energieffektivt udstyr, effektive kølesystemer, anvendelse af vedvarende energikilder, og at spildvarme fra større datacentre genbruges.

Det anbefales, at du ved indkøb af datacentre, serverrum og cloud-, hosting- og it-systemer bruger EU’s GPP-kriterier for grønne indkøb af datacentre, serverrum og cloudtjenester (GPP: Green Public Procurement).

Du finder GPP-kriterier og vejledning i brugen af dem på siden den Ansvarlige Indkøber:

Hvis du vil stille ambitiøse energi- og miljøkrav, skal du bruge de udvidede kriterier. Find kriterierne under fanen ”Miljø” på den Ansvarlige Indkøber.

Se mere om kriterier, målemetoder og verifikation på den Ansvarlige Indkøber og i EU’s GPP-kriterie dokument.

Hvis I skal bruge SKI’s aftaler

Brug anbefalinger til grønne krav i SKI’s aftaler. Find aftalerne her:

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produkter. Du kan bruge totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Bemærk: TCO-værktøjerne er ikke egnet til alle rammeaftalestrukturer.  

Skal du bruge SKI’s aftaler, har SKI lavet et TCO-redskab (kræver login) ud fra Miljøstyrelsens TCO-redskab, som kan anvendes på aftalen.

Uninterruptible Power Supply (UPS) til datacentre og serverrum (nødstrømssystemer) v.2.2.

Strømmen til de vigtigste komponenter i datacentre og serverrum går igennem UPS-systemer, som sørger for, at strømmen ikke bliver afbrudt, hvis elforsyningen midlertidigt afbrydes. Du kan ofte spare meget strøm ved at vælge de mest effektive UPS’er.

Anbefalinger svarer til Energy Star for UPS, version 2.0. Anbefalingerne gælder UPS til kontorer, serverrum, datacentre, hjemmebrug m.v.

Se mere i Energy Star for UPS, version 2.0

UPS med AC-output

Output-effekt Anbefalet mindste gennemsnitlige energieffektivitet*
VFD UPS (Voltage and Frequency Dependent UPS)
P ≤ 350 W 5,71 x 10-5x P + 0,962
350 W < P ≤ 1.500 W 0,982
1.500 W < P ≤ 10.000 W 0,981 - EMOD
P > 10.000 W 0,970
VI UPS (Voltage Independent UPS)
P ≤ 350 W 5,71 x 10-5x P + 0,964
350 W ≤ P 1.500 W 0,980 - EMOD
P > 10.000 W 0,940
VFI UPS (Voltage and Frequency Independent UPS)
P ≤ 350 W 0,11 x In(P) + 0,824
350 W < P ≤ 1.500 W 0,11 x In(P) + 0,824
1.500 W < P ≤ 10.000 W 0,0145 < In(P) + 0,800 - EMOD
P > 10.000 W 0,0058 x In(P) + 0,886

*Målt som "gennemsnitlig effektivitet"

 

UPS med DC-output (rectifiers)

Output-effekt (P) Anbefalet mindste gennemsnitlige energieffektivitet*
High Voltage and Low Voltage DC output UPS
alle output-effekter 0,955

*Målt som "gennemsnitlig effektivitet"

Målinger skal udføres efter metoderne i Energy Star for UPS version 2.0.

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produktet. Du kan bruge totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Se værktøj til beregning af totalomkostninger for Uninterruptible Power Supply (UPS)

Læs mere