Anbefalinger omfatter tv-apparater uanset skærmtype og størrelse.

Anbefalingen er baseret på EU’s energimærkningsordning af elektroniske skærme, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 2019/2013.

Anbefaling for alle tv-apparater

  • Vælg energiklasse E eller bedre

Bemærk, at der er mindstekrav til tv-apparaters forbrug i slukket, standby og netværksforbundet standby-tilstand og krav om energistyring. Kravene fremgår af ecodesign-forordning (EU) 2019/2021.

Målestandarder

Der er endnu ikke offentliggjort harmoniserede standarder for tv/elektroniske skærme. Målinger for tv skal derfor udføres efter retningslinjerne i forordning (EU) 2019/2021 med ændringerne i forordning 2021/341 (for ecodesign) eller i forordning (EU) 2019/2013 med ændringerne i forordning (EU) 2021/340 (for energimærkning) - eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder.

For standbyforbrug kan anvendes standarden EN 50564:2011: Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption.

Totalomkostninger

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produktet. I kan anvende totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Se værktøjer til beregning af totalomkostninger for elektroniske skærme

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v5.0, 2022

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v4.0, 2021

Indkøbsanbefalinger for digitale modtagere v3.0, 2019

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v3.0, 2019

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater og digitale modtagere v2.0, 2017

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater og digitale modtagere v1.0