Anbefalingerne omfatter walk-in-køle- og -fryserum til opbevaring af føde- og drikkevarer.

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens kravspecifikation til energioptimering af nye kølemontrer.

Hen kravspecifikation her

Anbefalet isoleringsevne for walk-in-køle- og -fryserum

 • Kølerum

  Maksimal U-værdi for vægge og lofter: 0,20 W/m2K
  Maksimal U-værdi for døre (isolerede): 0,75 W/m2K

 • Fryserum

  Maksimal U-værdi for vægge og lofter: 0,15 W/m2K
  Maksimal U-værdi for døre (isolerede): 0,75 W/m2K

Øvrige anbefalinger

 • Køle- og fryserum skal have gardiner (med plastiklameller e.l.) i døren, energieffektiv LED-belysning og automatisk dørlukning. Hvis der er blæsere i rummet, skal de automatisk slukkes, når døren åbnes.
 • Det tilhørende køleanlæg skal være energieffektivt. Hvis der bruges en kondensatorenhed, skal den overholde Energistyrelsens anbefaling hertil.

  Se Energistyrelsens anbefaling

Målestandarder

U-værdier kan måles på baggrund af DS 418:2011 - beregning af bygningers varmetab

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v3.0 fra 2017 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v2.0 fra 2016 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v1.0 fra 2014 (pdf)