Anbefalingerne gælder for professionelle køleskabe og fryseskabe med direkte tilslutning til elnettet (plug-in) og beregnet til opbevaring af fødevarer og drikkevarer. Professionelle apparater adskiller sig fra husholdningsapparater ved at have en højere nedkølings- og indfrysningskapacitet og ved at være beregnet til mere intensivt brug.

Anbefalingerne er baseret på EU-forordning om energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe(EU) 2015/1094) og på Topten.eu lister de bedst tilgængelige produkter på markedet i EU. Se mere om definitioner og beregningsmetoder i forordningen.

Se krav for bæredygtige anskaffelser af storkøkkenudstyr på Den Ansvarlige Indkøber

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud.  

Se krav

Anbefalinger

Anbefalinger for professionelle køleskabe 

 • Køleskabe med et nettovolumen på 800 liter eller mindre

  Energiforbrug: Vælg energiklasse A eller bedre

 • Køleskabe med et nettovolumen på over 800 liter

  Energiforbrug: Vælg energiklasse C eller bedre

Anbefalinger for professionelle skabsfrysere

 • Frysere med et nettovolumen på 800 liter eller mindre

  Energiforbrug: Vælg energiklasse C eller bedre

 • Frysere med et nettovolumen på over 800 liter

  Energiforbrug: Vælg energiklasse C eller bedre

Samlede omkostninger (TCO)

Det anbefales at lade det årlige energiforbrug indgå i en samlet vurdering af omkostningerne til køb og drift i produktets forventede levetid (f.eks. 10 år).

Se værktøj til beregning af totalomkostninger for professionelle køleskabe og skabsfrysere

Øvrige anbefalinger

Type af skab

Der findes flere forskellige typer af skabe, heriblandt skabe med enkeltdør eller dobbeltdør. 2 skabe med enkeltdør er generelt en mere fleksibel løsning end 1 skab med dobbeltdør, da skabene med enkeltdør kan slukkes uafhængigt af hinanden, hvis køle- eller frysebehovet ændres.

Kølemidler

De fleste professionelle køleskabe og frysere kan leveres med alternative kølemidler. Visse køleskabe og frysere indeholder kølemidler, der er kraftige drivhusgasser (har høj GWP). Gå derfor efter apparater, der indeholder et kølemiddel med lav GWP (under 150). F.eks. apparater, der indeholder naturlige kølemidler som propan (R290) eller isobutan (R600a).

Målestandarder

Se målemetoder for professionelle køleskabe og fryseskabe
 

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v4.0 fra 2019 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v3.0 fra 2017 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v2.0 fra 2016 (pdf)

Indkøbsanbefalinger til professionelt udstyr til storkøkken v1.0 fra 2014 (pdf)

Billede