Anbefalingerne er baseret på virkningsgraden af ventilatorerne og gælder for ventilatorer til brug sammen med elmotorer med en indgangseffekt mellem 125 watt og 500 kW og til almindelige driftsforhold.

Anbefalinger er baseret på EU-forordning om miljøvenligt design af ventilatorer (EF) Nr. 327/2011, der beskriver definitioner og omfattede produkter. De anbefalede mindstekrav til virkningsgrad er baseret på resultater fra ”EU review study for fans”.

Mindstekrav til virkningsgrad
Aksialventilator
Statisk virkningskrav     4,56 x ln(P) – 10,5 + 50
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 64
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 57
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 67
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Under 5 kW
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 52
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 57
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Over 5 kW
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 64
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 67
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 21
Mindstekrav til energieffektivitet
Aksialventilator
Statisk virkningskrav     1,1 x ln(P) – 2,6 + 50
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 64
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 57
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 67
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Under 5 kW
Statisk virkningskrav -
Totalt virkningskrav -
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Over 5 kW
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 64
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 67
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 21

Målestandard

Målemetoder fremgår af: EN ISO 5801:2017. Ventilatorer – Ydelsesmåling ved anvendelse af standardiserede ventilationsind- og udløb.

Billede

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for ventilatorer v2.0, 2017 (pdf)

Indkøbsanbefalinger for ventilatorer v1.0 (pdf)

Billede