BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Har du allerede søgt tilskud?

Har du allerede søgt tilskud?

Har du allerede søgt tilskud?

Du får svar i ansøgningsportalen 

Vi er i fuld gang med at besvare ansøgninger, men det tager tid. Vores servicemål er 7 mdr., fra du har søgt, til du får svar.

Skal du anmode om udbetaling?

En del anmodninger om udbetaling er desværre mangelfulde. Det forsinker både sagsbehandling og udbetaling. Der er pt. forsinkelse på udbetalinger pga. tekniske problemer. 

Det sker, når du har sendt din ansøgning

1Vent på svar
2Når du får svar
3Gennemfør projekt
4Søg om udbetaling
5Pengene bliver udbetalt

Mens du venter på svar

Så længe du venter på svar, er der ingen garanti for, at du får tilskud. Du må ikke lave en aftale med en håndværker endnu.

Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de er modtaget. Vores servicemål er 6 mdr., fra du har søgt, til du får svar.

Vent på svar fra Energistyrelsen

Hvad må jeg, når jeg venter på svar?

Du må ikke

 • Lave en bindende kontrakt med din håndværker
 • Gå i gang med projektet, f.eks. ved at tage de gamle vinduer ud, fjerne gammel isolering, eller købe materialer

Du må gerne

 • Indhente tilbud på arbejdet
 • Få lavet en projektbeskrivelse
 • Få udarbejdet energimærkning

Hvornår er der svar?

Vi behandler ansøgninger hurtigst muligt efter først-til-mølle-princippet. Vores servicemål er 6 mdr., fra du har søgt, til du får svar.

Tilmeld dig mailnotifikationer fra ansøgningsportalen, så får du en e-mail, når der er svar på din ansøgning: Log ind på ansøgningsportalen og vælg "Min profil", sæt  flueben ved "E-mailnotificering" under "Personlige oplysninger".

Der kommer mange tusind ansøgninger på få dage, og vi kan desværre ikke sige, hvornår du får svar. Det afhænger bl.a. af:

 • Hvornår du har indsendt din ansøgning
 • Hvor omfattende den er
 • Om ansøgningen er fyldestgørende

Du kan tjekke status på din ansøgning i Ansøgningsportalen:

Gå til ansøgningsportalen

Hvor mange penge er der brugt af puljen?

I 2020 var der 245 mio. kr. i puljen, og knap 6.000 fik tilsagn om tilskud. 

I 2021 var der 675 mio. kr. i puljen, og over 20.000 fik tilsagn om tilskud.

I første runde i 2022 var der afsat 300 mio. kr., og i anden runde 121 mio. kr.

Der er tilskud hvert år til og med 2026.

Når du får svar

Du kan få et af følgende svar fra os:

 1. Tilsagn - du kan få tilskud til det, du har søgt om.
 2. Afslag - du kan ikke få tilskud til det, du har søgt om.
 3. Behov for flere oplysninger
Når du får svar på din ansøgning

Har du fået tilsagn?

Tillykke med dit tilsagn om tilskud!

Du skal nu gøre 3 ting, for at du kan få dit tilskud udbetalt:

 1. Indgå aftale med en håndværker
 2. Før dit projekt ud i livet
 3. Ansøg om udbetaling

Læs mere i næste trin af guiden. Held og lykke med projektet.

Hvis du sælger din ejendom

Du kan overdrage tilsagnet om tilskud til den nye ejer. Udfyld blanketten og indsend til Energistyrelsen.

Har du fået afslag?

Der er 2 grunde til afslag:

 • Hvis puljen er opbrugtDu kan få afslag, hvis årets pulje er opbrugt. Så kan du søge igen i næste runde. Din ansøgning bliver ikke overført.
 • Hvis du ikke opfylder kriterierneDu kan også få afslag, hvis du ikke opfylder kriterierne. Har du f.eks. har søgt tilskud til isolering af massiv ydervæg, og dit hus har en let ydervæg, vil du få afslag. I dette tilfælde skal du søge igen.

Renover alligevel

Der er gode grunde til at forbedre dit hus – også uden tilskud.

Et velisoleret hus med grøn opvarmning sparer penge på varmeregningen, skåner klimaet og beskytter dig mod stigende energipriser.

Gennemfør dit projekt

Få en håndværker til at udføre dit projekt. Du har 2 år, fra du fik svar på din ansøgning om tilskud, til at blive færdig. Husk at gemme fakturaer, til når du skal have udbetalt dit tilskud.

Gennemfør dit projekt

Hvem må udføre projektet?

Arbejdet skal udføres af en momsregistreret virksomhed. Du kan ikke få tilskud til gør det selv-projekter.

Hvis du skal have varmepumpe

Hvis du skal have varmepumpe, skal du bruge en VE-godkendt installatør.

VE-godkendte installatører

Har du styr på dokumenterne?

Du skal gemme fakturaer fra håndværkeren, til når du skal have udbetalt dit tilskud.

Det skal stå på fakturaer/regningsbilag:

 • Virksomhedens CVR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer
 • Bygningsejer og adresse for projektet
 • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet
 • Indkøbte materialer og produkter
 • Det udførte arbejde (f.eks. isolering af X m2 loft)

Hvis der er materialer, produkter eller arbejdstimer, der hører til ikke-tilskudsberettigede forbedringer, skal det fremgå.

Har du søgt tilskud til det forkerte?

Varmepumpe

Varmepumpe

Hvis du har søgt om tilskud til en A+++-varmepumpe og får installeret en A++, nedjusterer vi tilskuddet, når du anmoder om udbetaling.

Vinduer

Vinduer

Hvis du har søgt om tilskud til vinduer i energiklasse 2 og ender med at vælge energiklasse 1, nedjusterer vi tilskuddet, når du anmoder om udbetaling.

Søg om udbetaling af tilskuddet

Når projektet er færdigt og håndværkeren betalt, skal du søge om at få udbetalt dit tilskud. 

Du skal søge om udbetaling i ansøgningsportalen senest 30 dage efter, at den sidste regning er betalt.

Har du problemer med ansøgningsportalen

Hvis du oplever en af nedenstående problemer, skal du kontakte Bygningspuljen@ens.dk

 • Problemer med at logge ind på ansøgningsportalen
 • Kan ikke indsende din udbetalingsanmodning
 • Kan ikke rette henvendelse i ansøgningsportalen
 • Der kommer en fejlkode frem øverst i vinduet

 

Ansøgningsportalen

Ansøg om udbetaling

Hvordan søger jeg om udbetaling?

Sådan gør du

 1. Log på portalen og find din ansøgning frem
 2. Tryk på ”Indsend udbetalingsanmodning”
 3. Udfyld skemaet
 4. Vedhæft dokumentation, se uddybende liste herunder
 5. Kryds af på fanen med tro og love-erklæringenTro og love-erklæring, hvis du har glemt den i ansøgningen (pdf)

Se vores video-guide, hvis du er i tvivl om processen

Hvilken dokumentation skal jeg bruge?

Her er det, du skal bruge for at søge om udbetaling:

 1. Liste over fakturaer (regningsbilag) og betalingsbilag (f.eks. bankoverførsel)
 2. Fakturaer for indkøb og arbejdsløn
 3. Dokumentation for betaling, både afsender (dig) og modtager skal fremgå af dokumentationen
 4. Energistyrelsens svar på din ansøgning om tilskud (tilsagn)
 5. For tilskud på 500.000 kr. eller derover, skal du sende revisorerklæring for revidering af projektregnskab

Hvis du har mere end 5 bilag

Udfyld en bilagsliste med følgende oplysninger:

 • Navne på de vedhæftede dokumenter
 • Beskrivende titler på dokumenter

Kan du ikke logge på ansøgningsportalen?

Hvis det er, fordi:

 • Link til portalen ikke virkerPrøv at søge på ”portal.ens.dk” i din internetbrowser. Så skulle det gerne virke. Hvis det stadig ikke gør, så kontakt os (se nedenfor).

Pengene bliver udbetalt

Vi behandler sagerne så hurtigt vi kan. Servicemålet er at der maksimalt går 6 mdr. fra du har anmodet om udbetaling, til du får pengene. Jo mere omfattende dit projekt er, jo længere tid tager det.

Tilskuddet bliver udbetalt

Få besked om udbetaling

Tilmeld dig mailnotifikationer fra ansøgningsportalen, så får du en e-mail, hvis vi har brug for flere oplysninger, og når din anmodning er godkendt:

 • Log ind på ansøgningsportalen og vælg "Min profil"
 • Sæt flueben ved "E-mailnotificering" under "Personlige oplysninger"

Du kan også vælge løbende at tjekke din status på ansøgningsportalen.

Ansøgningsportalen

1 of 5

Har du brug for hjælp?

Vores rådgivning hjælper dig med spørgsmål om tilskud. OBS: Vi kan kun svare på generelle spørgsmål om ordningen, da vi ikke har adgang til ansøgningsportalen.

 • Ring til osRing på tlf.: 31 15 90 00.
  Vi har telefontid mandag-torsdag kl. 08-17, fredag kl. 08-15.
 • Skriv til osSend en mail på info@sparenergi.dk.

Har du allerede søgt tilskud?

Siden er opdateret 15.03.2023 Kommentér denne side Til top