BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Der er pr. 1. juli 2022 givet tilsagn om tilskud til forbedringer for 1.157 mio. kr. via Bygningspuljen. Bygningspuljen er lukket, men tilskud fortsætter i nye puljer. Her kan du se, hvordan Bygningspuljen blev brugt.

Bygningspuljen er lukket og erstattes i 2023 af nye puljer. Der er i alt afsat 2.525 mio. kr. til og med 2026, og af dem er der givet tilagn om tilskud for 1.157 mio. kr. via Bygningspuljen pr. 1. juli 2022. Der er endnu ikke statistik for den sidste runde af Bygningspuljen i efteråret 2022.

Så mange har fået tilsagn

Bygningspuljen åbnede første gang i 2020. Boligejerne har pr. 1. juli 2022 samlet fået 39.573 tilsagn om tilskud til energiforbedring af helårsboliger. 

Mellem runderne er størrelsen af tilskud blevet nedjusteret for at sikre, at flere danske boligejere kunne få tilskud. Effekten af det ses tydeligt på antallet af tilsagn, der er givet.

Antal tilsagn pr. pulje

Tilskud fordelt på tiltag

Pengene fra Bygningspuljen går både til forbedring af boligerne, så de bruger mindre energi, men også til at skifte til varmepumper i de områder, hvor boligerne ikke kan tilsluttes fjernvarme.

Ca. 31 % af tilsagnskronerne er gået til isolering, vinduer og ventilation - resten er gået til konvertering til varmepumper. I alt er der givet tilsagn til konvertering til varmepumpe for lige over 800 mio. kr.

 

Tilskud fordelt på regioner

Samlet set er der givet tilsagn om tilskud for 1.157 mio. kr. til de næsten 40.000 ansøgninger, der pr. 1. juli 2022 har fået tilsagn om tilskud.

Det samlede beløb, der i sidste ende bliver udbetalt, kender vi ikke endnu. Det skyldes, at pengene først bliver udbetalt, når energiforbedringerne er udført.

Ser man på fordelingen mellem regionerne, viser den at lysten til at ansøge om tilskud har været nogenlunde lige stor blandt boligejere over hele landet, idet fordelingen af tilsagn afspejler befolkningstætheden.

 

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Siden er opdateret 28.11.2022 Kommentér denne side Til top