Sådan bliver Bygningspuljen brugt

Sådan bliver Bygningspuljen brugt

Sådan bliver Bygningspuljen brugt

Bygningspuljen kan søges af boligejere til energiforbedring af helårsboliger. Der er foreløbig givet tilsagn om tilskud til forbedringer for 867 mio. kr. Puljen fortsætter til og med 2026.

Over 26.000 boligejere har fået tilsagn allerede

Bygningspuljen åbnede første gang i 2020. Boligejerne har kunnet søge om tilskud i foreløbig 3 runder, og det har resulteret i 26.161 tilsagn om tilskud til energiforbedring af helårsboliger.

Mellem runderne er størrelsen af tilskud blevet nedjusteret for at sikre, at flere danske boligejere kunne få tilskud. Effekten af det ses tydeligt på antallet af tilsagn, der er givet.

Antal tilsagn pr. pulje

Tilskud fordelt på regioner

Samlet set er der givet tilsagn om tilskud for 867 mio. kr. til de flere end 26.000 ansøgninger, der er har fået tilsagn om tilskud.

Det samlede beløb, der i sidste ende bliver udbetalt, kender vi ikke endnu. Det skyldes, at pengene først bliver udbetalt, når energiforbedringerne er udført.

Ser man på fordelingen mellem regionerne, viser den at lysten til at ansøge om tilskud har været nogenlunde lige stor blandt boligejere over hele landet, idet fordelingen af tilsagn afspejler befolkningstætheden.

Fordeling af tilsagnskroner på regioner

Tilskud fordelt på tiltag

Pengene fra Bygningspuljen går både til forbedring af boligerne, så de bruger mindre energi, men også til at skifte til varmepumper i de områder, hvor boligerne ikke kan tilsluttes fjernvarme.

Ca. 40 % af tilsagnskronerne fordelt på ca. 8.000 tilsagn er gået til isolering, vinduer og ventilation - resten er gået til konvertering til varmepumper, dvs. ca. 18.000 tilsagn.

Fordeling af tilsagnskroner på energitiltag

 

Sådan bliver Bygningspuljen brugt

Siden er opdateret 24.02.2022 Kommentér denne side Til top