Energieffektivitetsplaner for Hvidovre er endnu ikke lavet færdig