Hjælp til at energieffektivisere i stat og kommuner

Formålet med energiledelsesvejledningen er at hjælpe jer til at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og inspirere jer til jeres indsats fremover.

Vejledningen lægger op til en indsats, der involverer flere dele af organisationen, f.eks.:

 • Optimering af bygninger og tekniske installationer
 • Adfærdskampagner
 • Indførelse af nye indkøbskrav
 • Energiledelse kan gøres meget enkelt, og I kan tilpasse alle aktiviteterne til jeres ambitioner.

Vejledningen er delt op i 8 afsnit, der beskriver de væsentligste elementer af energiledelse:

 1. Energipolitik
 2. Organisering af indsatsen
 3. Energiforbrug
 4. Udarbejdelse af handlingsplan
 5. Mål
 6. Energistyring og nøgletal
 7. Evaluering af indsatsen
 8. Enkle rutiner

Kræver opbakning

Hvis I skal opnå succes med jeres energiarbejde, kræver det opbakning fra jeres ledelse. Ledelsen er nødt til at afsætte ressourcer til arbejdet og træffe beslutninger om, hvilke tiltag den til gennemføre.

Man opnår typisk de bedste resultater, hvis arbejdet foregår på tværs af organisationen.

Energiledelse: Stat og kommuner

Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/statOgKommune

Læs mere