Der er anbefalinger for lyskilder til belysningsformål, belysningsanlæg, styreanordninger (drivere) og skrivebordslamper.

Anbefalinger er baseret på EU-forordning om energimærkning af lyskilder (EU) Nr. 2019/2015.

Energiklasse A er bedste energiklasse på energimærket, men ingen eller meget få lyskilder kan opnå denne energiklasse på nuværende tidspunkt. Gå efter bedst mulig energiklasse for den pågældende lyskildetype. Se anbefalingerne nedenfor.

Læs mere i EU’s forordning om energimærkning af lyskilder og armaturer 

Lyskilde Vælg følgende energiklasser
LED-pærer til almen belysning (E27 eller E14) Energiklasse D eller bedre
LED-pærer til almen belysning (G4 eller G9) Energiklasse E eller bedre
LED-spot (GU4 eller GU 5,3) Energiklasse G eller bedre
LED-spot (GU10) Energiklasse F eller bedre
LED-rør (T5 og T8)* Energiklasse D eller bedre
LED-kompaktrør Energiklasse E eller bedre.
Lysfordeling er ofte kun 130 grader.
Højtryksnatrium- og metalhalogen-lamper til vejbelysning og industri Energiklasse G eller bedre

* Ved ombygning af eksisterende armatur skal nyeste Bygningsreglementet BR18 og sikkerhedsstyrelsens krav til mærkning og el-sikkerhed overholdes.

Bemærk

LED-rør bør kun anvendes, når de opfylder tekniske krav til belysningsstyrke og passer til det aktuelle armatur.

En række højtryksdamplamper til vej og industri findes stadig på markedet. LED-erstatningslamper findes til flere typer damplamper, som kan monteres med de eksisterende forkoblinger.

Anbefalinger er baseret på erfaringstal fra Faktaark om Indendørsbelysning udgivet af Lighting Metropolis 2020. Anbefalingerne gælder belysningsanlæg til normale lokaletyper uden særlige krav til armaturdesign og lyskvalitet ud over myndighedskravene.

Lokaler Anbefalet maks. elforbrug til almenbelysning
inkl. lysstyringens forbrug
Kontorer 6 watt/m2
Storrumskontorer (med bevægelsesmeldere) 5 watt/m2
Daginstitutioner 5 watt/m2
Undervisningslokaler 5 watt/m2
Gangarealer 3 watt/m2
Øvrige anbefalinger
 • Zoneinddeling

  I lokaler med tilstrækkeligt dagslys skal anlægget forsynes med dagslysstyring.

 • Bevægelsesmeldere

  Belysningsanlæg skal have bevægelsesmeldere til automatisk tænd/sluk. Kan udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for ulykker.

 • Armatur

  Nye armaturer til almen belysning skal være forsynet med LED og have en armaturvirkningsgrad på mindst 50 %. Armaturets eget effektoptag, når lyskilden er slukket, må maks. være 0,5 watt pr. styreanordning.

 • Design og dokumentation

  Belysningsanlægget skal designes og dokumenteres ved brug af anerkendte og integrerede beregningsværktøjer som f.eks. Dialux.

Anbefalinger er lovgivningsmæssige mindstekrav og er baseret på EU-forordning:

Forordning om miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger hertil (EU) Nr. 2019/2020

Anbefalingerne for styreanordninger gælder, når evt. andre tilsluttede komponenter (sensorer m.v.) er frakoblet. Kan de ikke frakobles, skal komponenternes effekt måles og trækkes fra resultatet.

Mindste energieffektivitet ved fuld belastning
Lyskildens effekt (P) Mindste energieffektivitet
Separate styreanordninger til halogenlyskilder (HL)
Uafhængig af lyskildens effekt Mindst 0,91
Separate styreanordninger til lysstofrør (FL-lyskilder)
P ≤ 5 0,71
5 < P ≤ 100 P/ (2 × √(P/36) + 38/36 × P+1)
100 > P 0,91
Separate styreanordninger til højtryksdamplamper (HID-lyskilder)
P ≤ 30 0,78
30 < P ≤ 75 0,85
75 < P ≤ 105 0,87
105 < P ≤ 405 0,90
405 < P 0,92
Drivere til LED
Afhængig af LED-driverens udgangseffekt - her P P 0,81/(1,09 x P 0,81 +2,10)
For alle styreanordninger
 • Maksimal standbyeffekt: 0,5 W
 • Maksimal nullasteffekt: 0,5 W, hvis den er konstrueret til nullasttilstand
Typer forbrug
 • Standbyforbrug

  Forbrug i ”styreanordninger”, når lyskilder er slukket med et styresignal (fra en lysdæmper, sensor eller andet lysstyringsudstyr). Forbruget findes for styreanordninger med styrbar tænd/sluk-funktion.

 • Nullast-forbrug

  Forbrug i ”styreanordninger” i tilsluttet, men ubelastet tilstand, dvs. når lyskilder og alt andet udstyr, der er forbundet til styreanordningen, er slukket via en kontakt på styreanordningens udgangsside. 

Anbefalinger bygger på Energistyrelsens vurdering. Anbefalingerne gælder alle arbejdslamper til placering på skrivebordet.

Arbejdslamper til skrivebordsbelysning

Vælg lamper med udskiftelige LED lyskilder, hvor lyskilden har bedst mulig energiklasse. Se anbefalinger for lyskilder. Styreanordningerne, der hører til lampen, skal overholde ovenstående anbefalinger.

Totalomkostninger (TCO)

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produktet. I kan anvende totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Se værktøj til beregning af totalomkostninger

Målestandarder

Se anerkendte målemetoder for:

Lyskilder til boliger og retningsbestemte lyskilder, herunder LED og drivere hertil

Lysstofrør og højtryksdamplamper og forkoblinger hertil
 

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Hent indkøbsanbefalinger for belysning v3.0 fra 2021

Hent indkøbsanbefalinger for belysning v2.0 fra 2019

Hent indkøbsanbefalinger for belysning v1.1

Hent indkøbsanbefalinger for belysning v1.0 fra 2014 (pdf). Mindre ændringer ift. v1.1