Anbefalinger omfatter computerskærme uanset skærmtype og størrelse.

Anbefalingen er baseret på EU’s energimærkningsordning af elektroniske skærme, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 2019/2013.

Anbefaling for computerskærme

Skærmstørrelse til og med 26": Vælg energiklasse D eller bedre
Skærmstørrelse større end 26": Vælg energiklasse E eller bedre
Bemærk, at der er mindstekrav til computerskærmes forbrug i slukket, standby og netværksforbundet standby-tilstand og krav om energistyring. Kravene fremgår af ecodesign forordning (EU) 2019/2021.

Målestandarder

Der er endnu ikke offentliggjort harmoniserede målestandarder for elektroniske skærme. Målinger skal derfor udføres efter retningslinjerne i forordning (EU) 2019/2021 med ændringerne i forordning 2021/341 (for ecodesign) eller i forordning (EU) 2019/2013 med ændringerne i forordning (EU) 2021/340 (for energimærkning) - eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder.

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for computerskærme v1.0 fra 2021 (pdf)

Billede