Serverrumsvejledning

19.09.2018, 23.03 MB, 52 SIDER

Samlet bruger vi i Danmark for omkring 1 milliard kroner i el til serverrum. Behovet for serverydelser stiger løbende, og elforbruget kan nemt vokse drastisk over de kommende år.

Billede
Billede af vejledning til serverrum

Indkøb af medicoteknisk udstyr

18.09.2020, 4.86 MB, 9 SIDER

Denne vejledning er primært henvendt til regionernes indkøbere af medicoteknisk udstyr. Den fokuserer på de økonomiske gevinster, der er at hente ved at vælge et energieffektivt produkt. Vejledningen skal ikke ses som en erstatning for den eksisterende vejledning ”Indkøb af Medicoudstyr – sæt energien i fokus”, men som et supplement.

Billede
Vejledning til medicoteknisk udstyr

Energiledelse: Kontor

17.12.2019, 8.37 MB, 16 SIDER

Erfaringer viser, at de fleste kontorer kan reducere energiforbruget ved at indføre energiledelse. En stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder definerer de vigtigste aktiviteter i energiledelse og giver praktisk inspiration til at planlægge indsatsen i kontorvirksomheder med over 50 medarbejdere.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/kontor

Energiledelse: Hospitaler

17.09.2018, 10.54 MB, 16 SIDER

Erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug ved at indføre energiledelse. Heraf kan I opnå en stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder om energiledelse er skrevet til hospitaler. Formålet med folderen er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give inspiration til indsatsen i praksis.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/hospitaler

Energiledelse: Stat og kommuner

17.09.2018, 11.25 MB, 16 SIDER

Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.

 

Billede
Billede af vejledning energiledelse/statOgKommune

Standbyforbrug - Laboratorie og hospitaler

06.08.2018, 5.71 MB, 12 SIDER

Vejledning til hospitals- og laboratoriemedarbejderen, som vil reducere energiforbruget.

Billede
Billede af vejledning til standbyforbrug på laboratorie/hospital