Indkøbsanbefalinger for professionelt køleskabe og skabsfrysere v4.0

Indkøbsanbefalinger for professionelt køleskabe og skabsfrysere v4.0

Indkøbsanbefalinger for professionelt køleskabe og skabsfrysere v4.0

I mange institutioner og virksomheder udgør udstyr til køling af fødevarer en væsentlig andel af elforbruget. Forbruget kan reduceres betydeligt ved at vælge energieffektive produkter og udstyr.

Opdateret maj 2019

Anbefalingerne gælder for professionelle køleskabe og fryseskabe med direkte tilslutning til elnettet (plug-in) og beregnet til opbevaring af fødevarer og drikkevarer. Professionelle apparater adskiller sig fra husholdningsapparater ved at have en højere nedkølings- og indfrysningskapacitet og ved at være beregnet til mere intensivt brug.

Anbefalingerne er baseret på EU-forordning om energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe(EU) 2015/1094) og på Topten.eu lister de bedst tilgængelige produkter på markedet i EU. Se mere om definitioner og beregningsmetoder i forordningen.

Anbefalinger for professionelle køleskabe 

  • Køleskabe med et nettovolumen på 800 liter eller mindre Energiforbrug: Vælg energiklasse A eller bedre
  • Køleskabe med et nettovolumen på over 800 liter Energiforbrug: Vælg energiklasse C eller bedre

Anbefalinger for professionelle skabsfrysere

  • Frysere med et nettovolumen på 800 liter eller mindreEnergiforbrug: Vælg energiklasse C eller bedre
  • Frysere med et nettovolumen på over 800 liter Energiforbrug: Vælg energiklasse C eller bedre

Samlede omkostninger (TCO)

Det anbefales at lade det årlige energiforbrug indgå i en samlet vurdering af omkostningerne til køb og drift i produktets forventede levetid (f.eks. 10 år).

Øvrige anbefalinger

Type af skab

Der findes flere forskellige typer af skabe, heriblandt skabe med enkeltdør eller dobbeltdør. 2 skabe med enkeltdør er generelt en mere fleksibel løsning end 1 skab med dobbeltdør, da skabene med enkeltdør kan slukkes uafhængigt af hinanden, hvis køle- eller frysebehovet ændres.

Kølemidler

De fleste professionelle køleskabe og frysere kan leveres med alternative kølemidler. Visse køleskabe og frysere indeholder kølemidler, der er kraftige drivhusgasser (har høj GWP). Gå derfor efter apparater, der indeholder et kølemiddel med lav GWP (under 150). F.eks. apparater, der indeholder naturlige kølemidler som propan (R290) eller isobutan (R600a).

Målestandarder

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for professionelt køleskabe og skabsfrysere v4.0

Siden er opdateret 09.06.2020 Kommentér denne side Til top