70% lavere el- og varmeregning

Mindre træk og kulde

Stabil og jævn varme

Lejlighederne er blevet meget bedre at bo i.

Kin Sander, Søborg
 

Energimærkning viste potentialet

Kort efter, at Kim Sander flyttede ind i sin andelslejlighed i AB Dickenshus, blev han formand for bestyrelsen og satte gang i en indsats for at sænke foreningens elregning.

Processen begyndte på den årlige generalforsamling med beslutningen om at få udarbejdet en energimærkningsrapport. Den ville kunne vise fejl og mangler i bygningen og anbefale forbedringer.  

Og konklusionen var klar: Beboerne kunne opnå store fordele ved at skifte til fjernvarme og bl.a. isolere bedre.

Billede
Den nye fjernvarmeunit i kælderen under andelsforeningen fordeler varmen til de 41 lejligheder.

Besparelser betalte investeringen

AB Dickenshus havde en god økonomi med næsten ingen lån og billig husleje. Det skyldtes bl.a., at foreningen hverken havde udført store vedligeholdelsesprojekter eller sparet op til renoveringer.  

Forbedringerne skulle altså finansieres med huslejestigninger, lån og støtte fra fonde og puljer. Derfor allierede bestyrelsen sig med en økonomisk byggerådgiver, der kunne klarlægge besparelserne for de øvrige beboere.  

”Selvom huslejen steg 100 %, så ville besparelser i energiforbruget udligne den samlede udgift til at bo i lejlighederne,” fortæller Kim Sander.  

Med den udregning var det ikke noget problem at få byggeprojektet stemt igennem på generalforsamlingen.

Sådan foregik det

  • Det besluttes på generalforsamlingen at få udarbejdet en energimærkningsrapport.
  • Bestyrelsen allierer sig med byggeteknisk og økonomisk rådgiver.
  • Udbudsrunde med 5 entreprenør-virksomheder.
  • Byggeprojekt og budget godkendes på generalforsamling.
  • Håndværkerne går i gang med arbejdet.

Fjernvarmen spiller en afgørende rolle 

Efter projektet har boligerne fået et stabilt indeklima uden træk og kulde. Kim Sander vil især fremhæve skiftet fra el- til fjernvarme. Projektet har også givet blod på tanden i forhold til at foretage flere forbedringer i fremtiden.

Tid til at skifte varmetype?

Få hjælp til at vælge en fremtidssikret løsning med billig, klimavenlig varme her.

Billede

Tid til at renovere?

Renover din bolig og hold bedre på varmen. Det giver en mindre varmeregning og et tættere hjem. Se, hvad du kan gøre.

Billede