Stor økonomisk besparelse

Mindre CO2-udledning

Næsten selvforsynende med el og varme

Nu ligner huset den drøm, vi havde, da vi købte det.

Thomas
 

Stor investering, endnu større afkast

Da Thomas og Rikke købte den gamle gård, havde den energimærke F, oliefyr og en enorm årlig varmeregning. Selvom renovering, jordvarme og solceller ville være en stor investering, var det det hele værd i sidste ende.  

”Det var et godt regnestykke, som hurtigt gav mening,” siger Thomas om beslutningen.

Økonomien på plads

Da Thomas og Rikke ville låne penge af banken til at købe gården, præsenterede de samtidig en udførlig plan for renoveringen. Den blev taget med i den samlede finansiering af huskøbet, og endte med et gunstigt lån.  

Parret aftalte med banken, at den totale renovering af gården, jordvarmeanlæg og installering af solceller på taget skulle være færdigt inden for 6 måneder.

Billede
Haven foran huset viser ingen spor efter jordvarmeslangerne, der er gravet ned i græsplænen.
Haven foran huset viser ingen spor efter jordvarmeslangerne, der er gravet ned i græsplænen. 

Hurtigere end forventet

En måned efter, at parret overtog gården, blev jordvarmeanlægget tilsluttet, og måneden efter kom solcellerne op på taget. I mellemtiden var stuehuset blev gennemisoleret.  

Hele renoveringen var færdig 3 måneder efter, at parret fik nøglerne.

Drømmen gik i opfyldelse

Efter renoveringen er der lunt og rart i hele huset, og varmeregningen er faldet markant. Den gamle gård har fået helt nyt liv, og forbedringerne gør huset til en drøm at bo i.

Billede
Nu er det lunt og rart i det gamle stuehus
Nu er der lunt og rart i det gamle stuehus.  

Før Efter
El- og varmeregning 50.000 kr./år El- og varmeregning 8-10.000 kr./år
Dårligt isoleret Godt isoleret
Fossilt brændsel Vedvarende energi

Thomas og Rikkes gode råd til andre

  • Husk at få registreret i BBR, at huset er elopvarmet. Det giver en reduceret elpris efter de første 4.000 kWh.
  • Vælg en installatør, der er god til både at rådgive, installere og udføre papirarbejdet.
  • Hold øje med, at ændringer og installationer bliver ordentligt og rettidigt indberettet.
  • Find en bank eller et kreditinstitut, der er åben for at finansiere energirenovering som del af det samlede huskøb.