Om Varmepumpepuljen

Varmepumpepuljen er forbeholdt ejere af en helårsbolig, der skifter et oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme ud med en varmepumpe.

For at opnå tilskud, skal man desuden bo i et område, hvor der hverken er fjernvarme, eller planlagt fjernvarme.

Varmepumpepuljen giver tilskud på 17.000 kr. ved skift til luft til vand-varmepumpe og 27.000 kr. ved skift til jordvarmepumpe.

Hvis der er momsregistreret virksomhed på den adresse, der søges tilskud til, og bygningsejer ønsker at fratrække momsen, herunder moms på køb af varmepumpe og arbejdskraft, er følgende satser gældende:

Tilskuddet fratrukket moms er på 13.600 kr. ved skift til luft til vand-varmepumpe og 21.600 kr. ved skift til jordvarmepumpe.

For specifikke bygningstyper over 400 m2, kan der søges om tilskud til store varmepumpeanlæg.

Varmepumpepuljen er åben.

Varmepumpepuljen er åben med virkning fra den 27. maj 2024. Puljen er forventeligt åben det meste af året. Dog lukker den for ansøgninger, når alle puljemidler er afsat. Der kan komme servicevinduer, hvor puljen kort holdes lukket på grund af opdateringer i og vedligeholdelse af systemer.

Tilskuddene fordeles efter først til mølle-princippet blandt tilskudsberettigede ansøgere.
 

Kan jeg få tilskud?

Der er 5 krav, du og dit hus skal leve op til for at få tilskud til varmepumpe. 

Se kravene her

Nej. Du kan ikke få tilskud, hvis du allerede er gået i gang med at købe din varmepumpe eller installere den. Du kan heller ikke få tilskud, hvis du har indgået en bindende aftale med en leverandør.

Virksomheder og foreninger kan søge tilskud, hvis bygningens hovedanvendelse i BBR er registreret som helårsbeboelse. Her gælder dog andre krav til bygning og dokumentation.

Du kan læse mere her

Ansøgningsprocessen

I de perioder, hvor Varmepumpepuljen er åben, kan man søge om tilskud på vores ansøgningsportal.

Du kan tilgå ansøgningsportalen på SparEnergi.dk/Varmepumpepuljen. Her kan du også finde mere information om Varmepumpepuljen samt en vejledning til ansøgningsprocessen. Vær opmærksom på, at det er en god idé at forberede dig, inden du søger tilskud – det betaler sig.

Ansøgningsprocessen forløber over tre faser – før, under og efter ansøgning:

 • Før ansøgning: God forberedelse betaler sig.

  Varm op til at søge tilskud her

  Her kan du undersøge, om du opfylder kravene for tilskud og forberede dig grundigt, inden du søger tilskud. Det kan også være, at du skal fremskaffe noget særlig dokumentation, som du skal bruge i selve ansøgningsprocessen. Derfor er det vigtigt, at du i god tid sætter dig ind i, hvad der gælder for netop dig.

 • Under ansøgning: Når tilskudspuljen åbner, skal du sende en ansøgning.

  På vores ansøgningsportal, finder du også en trin-for-trin-vejledning til ansøgningsplatformen og kontaktoplysninger på vores Rådgivningstjeneste, hvis du har spørgsmål eller problemer undervejs.

 • Efter ansøgning: Hvis din ansøgning bliver godkendt, kan du gå i gang med at skifte til din nye varmepumpe sammen med en VE-godkendt leverandør. Når arbejdet er udført, og leverandøren er betalt, skal du anmode om at få tilskuddet udbetalt. Husk, at du ikke må gå i gang med at skifte til varmepumpe, før du har fået bekræftelse på, at du kan få tilskud i din digitale postkasse. 
   

Ja. Det er en god ide at forberede dig godt, inden du søger tilskud – det betaler sig.

Varm op til at søge tilskud her

Her kan du blandt andet læse mere om kravene for tilskud og blive klogere på, hvordan ansøgningsprocessen fungerer. Det kan også være, at du skal fremskaffe noget særlig dokumentation, som du skal bruge i selve ansøgningsprocessen. Derfor er det vigtigt, at du i god tid sætter dig ind i, hvad der gælder for netop dig.

Hvis du søger tilskud på vegne af en anden, en virksomhed eller en forening (ansøgninger med fuldmagt), skal de udfylde nogle dokumenter til ansøgningen.

Når de har udfyldt dokumenterne til ansøgningen, er det vigtigt, at de husker at underskrive dem. Det kan de gøre på to måder:

 1. Print og underskriv dokumentet i hånden, hvorefter de scanner eller fotograferer dokumentet, så du kan vedlægge det som en fil til ansøgningen.
 2. Anvend en mobilapp til iPhine eller Android, hvor de kan underskrive dokumentet elektronisk. App’en tillader, at de kan åbne en fil eller tage et billede af en papirformular, hvorefter de kan udfylde, underskrive og sende den fra deres telefon eller tablet-enhed til din computer. På den måde får du et underskrevet dokument, som du kan vedlægge ansøgningen.

  Du kan hente app'en her

Hvis du opfylder kriterierne for at modtage tilskud, og din ansøgning er rigtigt udfyldt, kan du forvente at få svar på din ansøgning indenfor et par dage. Svartiden vil dog variere fra ansøgning til ansøgning, fordi den afhænger af, hvor kompleks ansøgningen er.

Når du sender din ansøgning, får du dagen efter adgang til en portal, hvor du løbende kan følgende med i, hvor langt vi er i behandlingen af din ansøgning.

Nej. Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du i første omgang det, vi kalder et tilsagn om tilskud. Et tilsagn om tilskud er en bekræftelse på, at du vil få udbetalt et tilskud, når du er færdig med at installere din nye varmepumpe.

Tilskuddet udbetales først, når dit projekt er afsluttet i overensstemmelse med oplysningerne i din ansøgning, og når du har ansøgt om udbetaling med den rigtige dokumentation inden for tidsfristen, som er 30 dage fra projektets slutdato.

Fristen på 30 dage tæller enten fra slutdatoen på installationen eller betalingsdatoen, afhængigt af hvad der sker sidst.

Du kan forvente at få afslag på din ansøgning om tilsagn til en varmepumpe, hvis du har lavet en fejl i din ansøgning. Du kan søge tilsagn igen, så længe puljen er åben for ansøgninger.

Hvis din ansøgning bliver afvist, er det fordi, vi har vurderet, at din bolig ikke lever op til kravene, eller at du har indsendt en ufuldstændig ansøgning.

De tre typiske grunde er:

 1. Du har lavet en fejl i din ansøgning. Du kan søge tilskud igen ved den næste puljeåbning.
 2. Du har forkerte data stående i BBR og Plandata. Hvis de data, vi får fra BBR og Plandata, strider imod de fem krav for tilskud, får du afslag. Du kan søge tilskud igen ved næste puljeåbning, men vi anbefaler at tjekke og rette fejl i oplysningerne, inden du søger igen.
  Oplysninger i Plandata kan kun rettes af din kommune.
 3. Hvis du har erklæret dig uenig i nogle af de data, vi har trukket om din bolig, men ikke vedhæftet fyldestgørende dokumentation for, at det er fejlagtige data, vil du få afslag. Du kan søge tilskud igen ved den næste puljeåbning.
   

Hvis din ansøgning ikke overholder kravene for at indsende ansøgningen og dermed søge om tilsagn, kan det skyldes følgende:

 1. Du mangler muligvis at udfylde et eller flere af de påkrævede felter i ansøgningen. Læs derfor din ansøgning grundigt igennem for at sikre, at du har udfyldt alle de påkrævede felter.
 2. Boligen overholder ikke kravene for at kunne søge tilsagn. Hvis du er uenig i dette, skal du begrunde det ud for kravet og vedhæfte fyldestgørende dokumentation for, at det er forkert.

Obs. Du kan kun indsende din ansøgning, hvis du ændrer i ansøgningen og opfylder kravene for at indsende den.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål i FAQ’en?

Kontakt vores rådgivere på info@sparenergi.dk eller telefon 31 15 90 00, hvis du har spørgsmål eller får brug for hjælp.

Træffetider

Mandag-fredag kl. 9-15. På puljens åbningsdag er åbningstiden udvidet til kl. 8-20. De efterfølgende dage udvides åbningstiden efter behov.

Vær opmærksom på, at vores rådgivere kun kan svare på generelle spørgsmål. De har ikke adgang til informationer om præcis dine muligheder eller din ansøgning.

Hvis du har tekniske problemer, kan du sende et skærmbillede sammen med en beskrivelse af problemet til Energistyrelsen på: varmepumpepuljen@ens.dk.

Billede

Forbered dig, før du søger

Det er en god idé at forberede dig, inden du søger tilskud fra Varmepumpepuljen. Tjek kravene og bliv klogere på, hvordan du søger tilskud til en varmepumpe.

Billede

Skriv dig op til vores nyhedsbrev - og få skræddersyede råd og nyheder

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du løbende opdateringer om varmepumpepuljen og andre gode råd til, hvordan du kan spare strøm og varme i hverdagen.

Billede