Hvem søger du på vegne af?

Reglerne er forskellige afhængig af, hvem du søger på vegne af.

Billede

Jeg søger tilskud på vegne af en privatperson

Hvis du søger tilskud på vegne af en privatperson, skal du have to dokumenter klar, når du skal sende ansøgningen. Hvis du ikke vedhæfter fyldestgørende dokumentation, kan du forvente at få afslag på ansøgningen.

Fuldmagt

Fuldmagten skal udfyldes sammen med bygningsejeren. Det vil sige den person, du søger tilskud på vegne af.

Der er tre krav til, hvad fuldmagten skal indeholde:

 • Bygningsejers (fuldmagtsgiver) fulde navn, adresse og CPR-nummer
 • Dit (fuldmagtshaver) fulde navn og adresse
 • Bygningsejers underskrift og dato

Det skal være tydeligt, hvad fuldmagten er givet til. For eksempel ”ansøgning om tilsagn” eller ”ansøgning om udbetaling”.

Du kan downloade en skabelon til fuldmagten her

Ansøgererklæring

Ansøgererklæringen skal udfyldes og underskrives af bygningsejeren. Det vil sige den person, du søger tilskud på vegne af. Det er en erklæring om, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

Du kan downloade ansøgererklæringen her

Er der virksomhed eller økonomisk aktivitet på adressen?

Hvis der er virksomhed eller økonomisk aktivitet på adressen, som der søges tilskud til, skal bygningsejeren også udfylde en de minimis-erklæring. Det er en erklæring om, at den samlede økonomiske støtte, som bygningsejeren har fået de seneste tre regnskabsår, ikke overstiger 200.000 euro.

Økonomisk aktivitet kan blandt andet være en vejbod, en hobby-virksomhed, eller hvis boligen bruges til udlejning.

Du kan downloade de minimis-erklæringen her

Læs vores trin for trin-guide igennem på forhånd

Vi har lavet en grundig vejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin for trin.

Den forbereder dig, så du ved, hvilke trin du skal igennem. Og den kan hjælpe dig med at sørge for, at du har eventuel dokumentation klar, inden du udfylder ansøgningen.

Læs vores vejledning

Er der momsregistreret virksomhed på adressen?

Hvis der er momsregistreret virksomhed på adressen, som der søges tilskud til, men bygningsejer ikke køber varmepumpen momsfrit, skal der også udfyldes en erklæring til dette. Det er en erklæring om, at bygningsejer ikke fratrækker momsen på konverteringsprojektet, herunder moms på køb af varmepumpe og arbejdskraft. 

Du kan downloade erklæringen til momsregistreret virksomhed her

Jeg søger tilskud på vegne af en virksomhed

Du kan søge tilskud på vegne af denne type virksomheder: 

 • Aktieselskab
 • Anpartsselskab
 • Anden selskabsform
 • Legater
 • Selvejende institutioner
 • Almene boliger

Det er et krav, at virksomheden har et CVR-nummer. Det er også et krav, at bygningens hovedanvendelse er registreret som helårsbeboelse i BBR.

Hvis du søger tilskud på vegne af en virksomhed, skal du have tre dokumenter klar, når du skal sende ansøgningen. Hvis du ikke vedhæfter fyldestgørende dokumentation, kan du forvente at få afslag på ansøgningen.

Fuldmagt

Fuldmagten skal udfyldes i overensstemmelse med virksomhedens tegningsregler. Det betyder, at der kan være flere fuldmagtsgivere. De skal alle med på fuldmagten, når du søger tilskud.

Der er fire krav til, hvad fuldmagten skal indeholde:

 • CVR-nummer
 • Fulde navn og adresse på virksomhedens tegningsberettigede (fuldmagtsgiver)
 • Dit (fuldmagtshaver) fulde navn og adresse
 • Underskrift og dato af den eller de tegningsberettigede i virksomheden

Det skal være tydeligt, hvad fuldmagten er givet til. For eksempel ”ansøgning om tilsagn” eller ”ansøgning om udbetaling”.

Du kan downloade en skabelon til fuldmagten her

Ansøgererklæring

Ansøgererklæringen skal udfyldes og underskrives af den eller de tegningsberettigede i virksomheden. Det er en erklæring om, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

Du kan downloade ansøgererklæringen her

De minimis-erklæring

De minimis-erklæringen skal udfyldes og underskrives af den eller de tegningsberettigede i virksomheden. Det er en erklæring om, at virksomheden ikke modtager mere end 200.000 euro i økonomisk støtte i dette regnskabsår og de to seneste.
Hvis virksomheden overskrider støtteloftet, kan der ikke opnås tilskud fra Varmepumpepuljen.

Du kan downloade de minimis-erklæringen her

Læs vores trin for trin-guide igennem på forhånd

Vi har lavet en grundig vejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin for trin.

Den forbereder dig, så du ved, hvilke trin du skal igennem. Og den kan hjælpe dig med at sørge for, at du har eventuel dokumentation klar, inden du udfylder ansøgningen.

Læs vores vejledning

Er der momsregistreret virksomhed på adressen?

Hvis der er momsregistreret virksomhed på adressen, som der søges tilskud til, men bygningsejer ikke køber varmepumpen momsfrit, skal der også udfyldes en erklæring til dette. Det er en erklæring om, at bygningsejer ikke fratrækker momsen på konverteringsprojektet, herunder moms på køb af varmepumpe og arbejdskraft. 

Du kan downloade erklæringen til momsregistreret virksomhed her

Jeg søger tilskud på vegne af en forening

Du kan søge tilskud på vegne af en forening. Det er et krav, at foreningen har et CVR-nummer. Det er også et krav, at bygningens hovedanvendelse er registreret som helårsbeboelse i BBR.

Hvis du søger tilskud på vegne af en forening, skal du have fire dokumenter klar, når du skal sende ansøgningen. Hvis du ikke vedhæfter fyldestgørende dokumentation, kan du forvente at få afslag på ansøgningen.

Fuldmagt

Fuldmagten skal udfyldes i overensstemmelse med foreningens tegningsregler. Det betyder, at der kan være flere fuldmagtsgivere. De skal alle med på fuldmagten, når du søger tilskud.

Der er fire krav til, hvad fuldmagten skal indeholde:

 • CVR-nummer
 • Fulde navn og adresse på foreningens tegningsberettigede (fuldmagtsgiver)
 • Dit (fuldmagtshaver) fulde navn og adresse
 • Underskrift og dato af foreningens tegningsberettigede

Det skal være tydeligt, hvad fuldmagten er givet til. For eksempel ”ansøgning om tilsagn” eller ”ansøgning om udbetaling”.

Du kan downloade en skabelon til fuldmagten her

Ansøgererklæring

Ansøgererklæringen skal udfyldes og underskrives af den eller de tegningsberettigede i foreningen. Det er en erklæring om, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

Du kan downloade ansøgererklæringen her

De minimis-erklæring

De minimis-erklæringen skal udfyldes og underskrives af den eller de tegningsberettigede i foreningen. Det er en erklæring om, at foreningen ikke modtager mere end 200.000 euro i økonomisk støtte i dette regnskabsår og de to seneste.
Hvis foreningen overskrider støtteloftet, kan der ikke opnås tilsagn om tilskud fra Varmepumpepuljen.

Du kan downloade de minimis-erklæringen her

Dokumentation på hvem de tegningsberettigede er

Vi skal bruge dokumentation på, hvem de tegningsberettigede i foreningen er. Det kan for eksempel være et referat fra foreningens seneste generalforsamling, som dokumenterer foreningens bestyrelsesmedlemmer.

I kan også vedhæfte tilsvarende eller anden dokumentation, hvoraf foreningens bestyrelsesmedlemmer fremgår. Det kan for eksempel være foreningens vedtægter.

Læs vores trin for trin-guide igennem på forhånd

Vi har lavet en grundig vejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin for trin.

Den forbereder dig, så du ved, hvilke trin du skal igennem. Og den kan hjælpe dig med at sørge for, at du har eventuel dokumentation klar, inden du udfylder ansøgningen.

Læs vores vejledning

Er der momsregistreret virksomhed på adressen?

Hvis der er momsregistreret virksomhed på adressen, som der søges tilskud til, men bygningsejer ikke køber varmepumpen momsfrit, skal der også udfyldes en erklæring til dette. Det er en erklæring om, at bygningsejer ikke fratrækker momsen på konverteringsprojektet, herunder moms på køb af varmepumpe og arbejdskraft. 

Du kan downloade erklæringen til momsregistreret virksomhed her

Sådan sender du en ansøgning

Vi har lavet en gennemgang af ansøgningsportalen. Den forbereder dig, så du ved, hvilke trin du skal igennem. Og den kan hjælpe dig med at sørge for, at du har eventuel dokumentation klar, inden du udfylder din ansøgning.

Trin for trin-guide til dig, der søger på vegne af en privatperson

Trin for trin-guide til dig, der søger på vegne af en virksomhed eller forening

Billede