Tilskudssatser

Ikke-momsregistrerede virksomheder

Tilskudssatser til ikke-momsregistrerede virksomheder m.v. opgøres på grundlag af estimerede markedspriser inkl. købsmoms, og fremgår af tabellerne herunder i de kolonner og tabeller, der er mærket tilskudssats til ikke momsregistrerede virksomheder m.v.

Momsregistrerede institutioner og virksomheder

Tilskudssatser til momsregistrerede institutioner, virksomheder m.v. opgøres på grundlag af estimerede markedspriser ekskl. købsmoms, og fremgår af tabellerne herunder i de kolonner og tabeller, der er mærket tilskudssats til momsregistrerede virksomheder m.v.

Billede

Se tilskudssatser her

De anførte tilskudssatser i dette afsnit er tilskud pr. m2, som der ansøges om tilskud til, baseret på energimærkningens data.

Pr. kr./m2

Kategori Markedspris Tilskudssats (ikke-momsregistrerede virksomheder m.v.) Tilskudssats til momsregistrerede virksomheder m.v.
Tilskudssatser for udvendig isolering af massiv og let ydervæg 1.200 180 145
Tilskudssatser for efterisolering af udnyttet, uudnyttet tagrum og fladt tag 470 70 55
Tilskudssatser for efterisolering af terrændæk og krybekælder 700 105 85

Pr. kr./m2

Kategori Markedspris Tilskudssats (ikke-momsregistrerede virksomheder m.v.) Tilskudssats til momsregistrerede virksomheder m.v.
Tilskudssatser for udskiftning af facadevindue 6.800 680 545
Tilskudssatser for udskiftning ovenlysvindue 6.800 680 545
Tilskudssatser for montering af vindue med koblet ramme 6.800 680 545
Tilskudssatser for montering af forsatsvindue 6.800 680 545

Beregninger for vinduer:
Eref, facadevindue beregnes ud fra formlen: Eref, facadevindue = 196,4 x gw – 90,36 x Uw

Eref, ovenlys beregnes ud fra formlen: Eref, ovenlys = 345 x gw – 90,36 x Uw
gw er den totale solvarmetransmittans af vinduet som afgrænset i ISO 15099:2003.

Beregningen foretages for et referencevindue med målene 1,23 m x 1,48 m.

Pr. kr./m2

Kategori Markedspris Tilskudssats (ikke momsregistrerede virksomheder m.v.) Tilskudssats til momsregistrerede virksomheder m.v.
Tilskudssatser for installation af fordelingsanlæg til vandbåret rumvarme 520 80 60

Pr. kr./m2

Kategori Markedspris Tilskudssats
(ikke momsregistrerede virksomheder m.v.)
Tilskudssats til momsregistrerede virksomheder m.v.
Tilskudssatser for etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding.
For bygninger med BBR kode 140 – 160. 350 55 40

For bygninger med BBR-koden 110 – 132 samt 185 og 190 er tilskuddet baseret på en fast pris.
For bygninger med BBR kode 110 – 132 samt 185 og kode 190. 65.000 kr. 10.000 kr. 8.000 kr.

 

Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-10.000 kr. kan der ydes et tilskud på 750 kr. til energimærkning af bygninger.

Varm op til at søge tilskud

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt, inden Energirenoveringspuljen åbner for ansøgninger – det betaler sig. Se her, hvordan du søger tilskud til energirenovering.

Billede

Har du spørgsmål?

Vi har samlet en FAQ med nogle af de spørgsmål, vi tit bliver stillet.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål i FAQ'en? 

Find os på Facebook eller kontakt Rådgivningstjenesten. Kontaktoplysningerne kan du finde i FAQ'en.

Billede