Lavere el- og varmeregning

Sparer her og nu og i fremtiden

Huset holder bedre på varmen

Fremtidssikret varme  

Lotte og Finn bor i et 169 m2 stort hus med 3 tønde land og plads til parrets 80 får. Finn har selv bygget huset i 1984, da han drømte om et lille landsted.

Parret er klar over, at de måske en dag må sælge huset og finde noget mindre. Derfor besluttede de at skifte elvarmen ud med jordvarme og solceller.

”Når man kigger på vores alder, skal vi måske til at sælge huset om 5-10-20 år, og hvis der så stod ’elvarme’ på beskrivelsen, så ville huset ikke kunne sælges,” siger Finn, der bor uden for fjernvarmeområdet.

Besparelser finansierede projektet  

En af Lotte og Finns bekendte, der er energikonsulent, hjalp parret hele vejen igennem projektet. Han foreslog at kombinere solceller med jordvarme og viste, hvordan de samlede besparelser på varme og strøm kunne finansiere hele projektet inklusiv et nyt køkken.

Som uddannet tømrer vidste Finn, hvad der blev talt om, og kunne selv lave en del af arbejdet med at lægge nyt gulv og gulvvarme. Resten fik de hjælp til fra bl.a. et vvs-firma, en murer og energikonsulenten.

Billede
Solcellerne på taget vender mod sydvest, så de kan fange mest muligt sol i løbet af døgnet.
Solcellerne på taget vender mod sydvest, så de kan fange mest muligt sol i løbet af døgnet.  

Sådan foregik det

  • Gulvet blev brudt op for at fjerne elvarmen, og i samme omgang blev det isoleret og støbt på ny.  
  • Der blev gravet 400 m jordvarmeslanger ned på marken, hvor parrets 80 får går.  
  • På 2 dage blev solcellerne sat på taget mod sydvest, og naboens træer blev beskåret en smule, så de ikke skygger for anlægget.

Uafhængige af svingende energipriser  

Det samlede projekt tog et lille halvt år, og blev primært udført om aftenen efter arbejde. Lotte og Finn fryder sig over, at de fik det gjort.

”Vi er med både jordvarme og solceller blevet uafhængige af de stigende energipriser. Vi har fået markante besparelser. Vi bruger næsten ingen penge på el og varme længere,” siger Lotte.

Før Efter
El- og varmeregning 54.300 kr./år   El- og varmeregning 4.400 kr./år  
Ingen gulvvarme   Gulvvarme  
Brændeovn til supplerende varme   Brændeovn ikke nødvendig  

Lotte og Finns gode råd til andre    

  • Tagkonstruktionen skal kunne bære solcellerne.  
  • Vær opmærksom på, om træer og andet kan skygge for solcellerne, og om solcellerne vender rigtigt i forhold til solen.
  • Installer evt. gulvvarme, hvis I alligevel brækker gulvet op.  
  • Prøv at nyde processen, og tag f.eks. billeder undervejs, så I kan følge med.