Mindre varmetab

Færre udgifter til forbrug

Foreningen bliver fremtidssikret

Det er sjovt at være med til at gennemføre projekter og sikre, at økonomien hænger sammen. Det kan jeg rigtig godt lide.

Arne Larsen, bestyrelsesformand
 

De lavthængende frugter

Da Kingosparkens 8 boligblokke og 525 lejligheder i 2012 gik fra at være udlejningsejendom til andelsforening, var der i årevis kun blevet udført den mest nødvendige vedligeholdelse.

Derfor havde den nystartede andelsforening fra begyndelsen en del renoveringsopgaver at kaste sig over.

En stor opgave, der ikke blev mindre krævende af foreningens stramme økonomi og manglende evne til at optage nye lån til store renoveringsprojekter, fortæller Arne Larsen, der er pensionist og formand for bestyrelsen.  

”Alt, vi laver, skal finansieres af vedligeholdelsesbudgettet eller vores opsparing. Man kan sige, at vi plukker de (energi)frugter, der hænger lavest, og sikrer en bæredygtig økonomi i projekterne.”  

Bl.a. er 500 lavenergipærer på fællesarealerne blevet skiftet til LED. En investering med en tilbagebetalingstid på kun 1 år. 

Ingen negative tilbagemeldinger

Det er projekter af en størrelsesorden, som bestyrelsen på egen hånd kan beslutte at sætte i gang.  

”Men da vi kun sætter økonomisk rentable projekter med kort tilbagebetalingstid i gang, oplever vi aldrig negative tilbagemeldinger på vores beslutninger,” siger Arne Larsen.  

Bestyrelsesformanden har en teknisk uddannelse, og står derfor gerne i spidsen for de mindre projekter. Han nyder at dykke ned i dem og bruge meget tid på at sikre, at det går ordentligt for sig.

Arnes gode råd

  • Vær kreativ og se muligheder
  • Sørg for, at økonomien hænger sammen
  • Brug rådgivere, da de færreste bestyrelser har den nødvendige viden 

”Da vores varmtvandsrør skulle efterisoleres, fik vi tilbud fra 3 firmaer på opgaven. Jeg tog en samtale med dem alle og valgte det firma, som bedst kunne dokumentere besparelserne og beskrive projektet. De var ikke de billigste,” fortæller han.

Men han opfordrer samtidig til, at man som bestyrelse erkender sine begrænsninger og benytter rådgivere, når det er nødvendigt.

Har udskiftet pumper

Med udgangspunkt i energimærkningsrapporten besluttede bestyrelsen at efterisolere samtlige varmtvandsrør. En investering på 250.000 kr., som der kunne fås tilskud til, og som derfor er tilbagebetalt på 3 år.  

Energimærkningsrapporten anbefalede også at investere i lavenergipumper til foreningens 4 varmecentraler.  

Det er også en investering med kort tilbagebetalingstid, der kan finansieres af vedligeholdelsesbudgettet.

”Derfor har vi allerede skiftet de 8 største pumper,” siger bestyrelsesformanden.

Billede
Arne Larsen
Arne Larsen lægger mange timer i arbejdet med at formindske Kingosparkens varme- og elforbrug.

Kan I få tilskud?

Bliv klogere på de aktuelle tilskudsordninger og de muligheder, der er. 

Billede

Få gratis hjælp og inspiration

Vores energirådgivere sidder klar med inspiration og hjælp til, hvordan du sparer strøm og varme.

Billede