Cirkulationspumper

Cirkulationspumper

Cirkulationspumper

Bygningsreglementet stiller energikrav til cirkulationspumper.

Krav i Bygningsreglementet

Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-, jordvarme- og køleanlæg skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 641/2009/EF. Dette betyder, at cirkulationspumper skal være mærket med et energiindeks (EEI) og at EEI skal være lavere end 0,23.

Cirkulationspumper

Siden er opdateret 25.06.2018 Kommentér denne side Til top