Få økonomisk støtte

Få økonomisk støtte

Få økonomisk støtte

Nogle borgere kan få en økonomisk håndsrækning, hvis det er blevet svært at betale el- og varmeregning.

Økonomisk støtte nu og her

Nogle borgere kan få en økonomisk håndsrækning, hvis det er blevet svært at betale el- og varmeregning.

Varmecheck

Der er afsat 2 mia. kr. til en skattefri varmecheck til dem, der er hårdest ramt af prisstigningerne på varme. Checken er en éngangsydelse målrettet husstande med årlig husstandsindkomst under 650.000 kr. Checken er på 6.000 kr.

For at få varmechecken:

 • Skal din husstand have en indtægt på under 650.000 kr. (706.000 før AM-bidrag)
 • Skal husstanden være opvarmet med:
  • Individuelt gasfyr
  • Fjernvarme i et område med mere end 65 % gas eller en kombination af gas og el, der giver samme gennemsnitlige prisstigning
  • El-paneler eller varmepumper som primær varmekilde, som oplever en tilsvarende prisstigning

Hvis du opfylder kriterierne, vil varmechecken blive udbetalt automatisk til dig. Udbetalingen sker i august og september, når data er indsamlet, og udbetalingssystemet er klar.. 

Varmetillæg til pensionister

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003. Tillægget dækker både lejer og ejer. Det er kun én i husstanden, der kan få varmetillæg. 

For at få varmetillæg skal du have: 

 • Varmeudgifter over 5.500 kr. om året som enlig og 8.250 kr. pr. år som samlevende (2022)
 • En tillægsprocent over 0. Din tillægsprocent bestemmes af din, og eventuelt din samlevers, indkomst ud over pensionen. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i varmetillæg.

Hvis du allerede modtager varmetillæg, kan du søge om genberegning af tillægget hos Udbetaling Danmark, f.eks. i tilfælde af stigende varmeregninger på 10 % eller mere. Det er kun én i husstanden, der kan få varmetillæg. Husstanden kan maksimum få dækket varmeudgifter på op til 22.700 kr. om året (2022). Er der mere end 2 voksne i husstanden, sættes dette maksimum op med 6.800 pr. voksen.

Personligt tillæg til pensionister

Hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om personligt tillæg hos din kommune. Personligt tillæg kan dække udgifter, som efter kommunens vurdering er rimelige og nødvendige, og som du ikke har penge til at betale selv. Det kan eksempelvis være udgifter til en højere varmeregning.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Hjælp til enkeltudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Du kan søge om hjælp hos din kommune til uforudsete enkeltudgifter til varme eller elektricitet, som du ikke selv har penge til at betale.

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter forudsætter, at du har været ude for ændringer i dine forhold som f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør/skilsmisse.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan modtage hjælp til enkeltudgifter. I vurderingen indgår din formue og alle indtægter. Er du gift, indgår din ægtefælles formue og indtægter også i vurderingen.

Særlig støtte for økonomisk vanskeligt stillede

Hvis du har været ude for ændringer i dine forhold som f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør/skilsmisse, og du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage hjælp i kontanthjælpssystemet, kan du være berettiget til særlig støtte til at dække høje udgifter til din bolig, for eksempel el og varme.

Det er ikke et krav, at du i forvejen får hjælp i kontanthjælpssystemet. F.eks. vil dagpengemodtagere, der på grund af dagpengene ikke får hjælp i kontanthjælpssystemet, eventuelt kunne få særlig støtte.

Hvis du allerede modtager særlig støtte, vil du eventuelt kunne få beregnet en højere særlig støtte som følge af de stigende priser på varme.

Økonomisk støtte til forbedringer af boligen

Der findes forskellige muligheder, hvis du gerne vil renovere men har svært ved at finansiere forbedringerne.

Tilskud

 • Tilskud til renovering og skift til varmepumpeMed Bygningspuljen kan du søge om tilskud til en række forbedringer i din bolig. Tilskuddet er bl.a. til isolering, udskiftning af vinduer og skift til varmepumpe. Bygningspuljen åbner for ansøgninger i 1. kvartal 2022.Læs mere om Bygningspuljen
 • Tilskud til varmepumpe på abonnementEn varmepumpe på abonnement er ideelt til dig, der gerne vil slippe for en stor investering og for at skulle vedligeholde løsningen selv. Du kan få 25.000 kr. i tilskud til dette - tilskuddet søges af din leverandør og modregnes i din pris. Ordningen dækker kun enfamiliehuse.Læs mere om varmepumper på abonnement

Håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbedringer af din bolig fra i skat. Det forventes dog, at håndværkerfradraget til energiforbedringer bliver afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kan få håndværkerfradrag for håndværkerydelser udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Gebyrfritagelse

 

Få økonomisk støtte

Siden er opdateret 31.03.2022 Kommentér denne side Til top