Energieffektivitetsplan for Børne- og Undervisningsministeriet

Her kan du se energieffektivitetsplan for Børne- og Undervisningsministeriet. En energieffektivitetsplan er en beskrivelse af, hvordan ministeriet vil gennemføre energieffektiviseringer i bygninger.

Udfasning af olie- og gasfyr

Børne- og Undervisningsministeriet har 22 bygninger der opvarmes med olie.

Børne- og Undervisningsministeriet vil arbejde med forskellige tiltag for udfasning af oliefyr inden 2025 og gasfyr inden 2030. Det er op til de enkelte ministerier, hvorvidt planen for udfasning af olie- og gasfyr implementeres efter indberetning.

Udfasning af oliefyr inden 2025

For de selvejende institutioners udfasning af olie- og gasfyr henvises til vedlagt notat ” Børne og Undervisningsministeriets energieffektivitetsplan for statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner” under punkt 4.

Udfasning af gasfyr inden 2030

For de selvejende institutioners udfasning af olie- og gasfyr henvises til vedlagt notat ” Børne og Undervisningsministeriets energieffektivitetsplan for statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner” under punkt 4.

Status for forbrug og energisparemål

Her kan du se status for ministeriets energisparemål og forbrugstal for de omfattede bygninger, som indgår i ministeriets EEP.

I vejledningen til cirkulæret for energieffektivisering i statens institutioner kan du læse mere om indsatsen og de to energisparemål. Vejledning til cirkulære nr. 9909 af 9. december 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

 

Nationalt mål

For bygninger og energiforbrug, som er omfattet af det nationale energisparemål, skal hvert ministerie reducere energiforbruget med 10 pct. fra 2021 til 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Udvikling i energiforbrug for Børne- og Undervisningsministeriet

(varme + el i MWh)

EED-mål

For alle bygninger der ejes og benyttes af den statslige forvaltning skal der opnås en fælles energibesparelse på mindst 42.480 MWh i 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Opsummerede energibesparelser for hele staten fra 2020 til 2030 (i MWh)

(varme + el i MWh)

For alle ministerier omfattet af EED-målet skal der opnås en fælles energibesparelse i den statslige forvaltnings ejede og benyttede bygninger på mindst 42.480 MWh i 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Opsummerede energibesparelser for Børne- og Undervisningsministeriet fra 2020 til 2030

(varme + el i MWh)

Denne graf viser et vejledende EED-mål for Børne- og Undervisningsministeriet baseret på ministeriets areal-andel, set i forhold til hele staten.

Forbrugs- og nøgletal for Børne- og Undervisningsministeriet

Forbrugs- og nøgletal for alle bygninger, der er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan.

Varme- og elforbrug
Vandforbrug

Omfattede bygninger er de bygninger, som ministeriet har energispareforpligtelsen for, og som er underlagt et energisparekrav fastsat i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Ministeriet er ansvarlig for at lave en EEP over de omfattede bygninger for at indfri energisparekravet i perioden 2021-2030.

På SparEnergi.dk/eep kan man se den fulde liste over de omfattede bygninger for de forskellige ministerier.

Børne- og Undervisningsministeriet skal lave energieffektivitetsplan for bygningerne på listen.

Bygning Institution Adresse Sparemål
Sct. Knuds Gymnasium - Børstenbindervej Almene gymnasier Børstenbindervej 6,
5230 Odense M
Nationalt
Sønderborg Statsskole, Statsskolehallen Almene gymnasier Ringriderpladsen 5B,
6400 Sønderborg
Nationalt
Ikast-Brande Gymnasium Almene gymnasier Bøgildvej 6,
7430 Ikast
Nationalt
Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard 102d Almene gymnasier Ørestads Boulevard 102D,
2300 København S
Nationalt
Ordrup Gymnasium Almene gymnasier Kirkevej 5,
2920 Charlottenlund
Nationalt
Kolding Gymnasium Almene gymnasier Skovvangen 10,
6000 Kolding
Nationalt
Sønderborg Statsskole, Kongevej Almene gymnasier Kongevej 41,
6400 Sønderborg
Nationalt
Rysensteen Gymnasium, Flæsketorvet Almene gymnasier Flæsketorvet 60,
1711 København V
Nationalt
Midtsjællands Gymnasium, Ringsted Almene gymnasier Ahorn Alle 11,
4100 Ringsted
Nationalt
Bjerringbro Gymnasium Almene gymnasier P. E. Eriksens Vej 2,
8850 Bjerringbro
Nationalt
Faaborg Gymnasium Almene gymnasier Sundagervej 42,
5600 Faaborg
Nationalt
Odsherreds Gymnasium Almene gymnasier Åstoftevej 34,
4550 Asnæs
Nationalt
Vestfyns Gymnasium Almene gymnasier Langbygårdsvej 4,
5620 Glamsbjerg
Nationalt
Øregård Gymnasium Almene gymnasier Gersonsvej 32,
2900 Hellerup
Nationalt
Maribo Gymnasium Almene gymnasier Refshalevej 2,
4930 Maribo
Nationalt
Frederiksværk Gymnasium og HF Almene gymnasier Strandgade 34,
3300 Frederiksværk
Nationalt
Støvring Gymnasium Almene gymnasier Mastrupvej 77,
9530 Støvring
Nationalt
Nakskov Gymnasium og HF Almene gymnasier Søvej 6,
4900 Nakskov
Nationalt
Middelfart Gym og HF Almene gymnasier Østre Hougvej 97,
5500 Middelfart
Nationalt
Ringkjøbing Gymnasium Almene gymnasier Vasevej 24,
6950 Ringkøbing
Nationalt
Alssund Gymnasium Sønderborg Almene gymnasier Grundtvigs Alle 86,
6400 Sønderborg
Nationalt
Odder Gymnasium Almene gymnasier Østermarksvej 25,
8300 Odder
Nationalt
Rysensteen Gymnasium Almene gymnasier Tietgensgade 74,
1704 København V
Nationalt
Dronninglund Gymnasium Almene gymnasier Søndervangsvej 1,
9330 Dronninglund
Nationalt
Gentofte HF Almene gymnasier Dahlensstræde 5,
2820 Gentofte
Nationalt
Vejen Gymnasium og HF Almene gymnasier Petersmindevej 3,
6600 Vejen
Nationalt
Nordfyns Gymnasium Almene gymnasier Højagervej 25,
5471 Søndersø
Nationalt
Fjerritslev Gymnasium Almene gymnasier Skovbrynet 9,
9690 Fjerritslev
Nationalt
Lemvig Gymnasium Almene gymnasier Romvej 30,
7620 Lemvig
Nationalt
Syddjurs Gymnasium S/I Almene gymnasier Kr Herskindsvej 6,
8410 Rønde
Nationalt
Høng Gymnasium og HF Almene gymnasier Hovedgaden 2,
4270 Høng
Nationalt
Espergærde Gymnasium og HF Almene gymnasier Gymnasievej 2,
3060 Espergærde
Nationalt
Tønder Gymnasium Almene gymnasier Astronom Hansensgade 9,
6270 Tønder
Nationalt
Christianshavns Gymnasium Almene gymnasier Prinsessegade 35,
1422 København K
Nationalt
Vestjysk Gymnasium Tarm Almene gymnasier Skolegade 13,
6880 Tarm
Nationalt
Gammel Hellerup Gymnasium Almene gymnasier Svanemøllevej 87,
2900 Hellerup
Nationalt
Vesthimmerlands Gymnasium & HF Almene gymnasier Jyllandsgade 52,
9600 Aars
Nationalt
Frederiksberg HF-kursus Almene gymnasier Sønderjyllands Alle 2,
2000 Frederiksberg
Nationalt
Nykøbing Katedralskole Almene gymnasier Poul Martin Møllersvej 3,
4800 Nykøbing F
Nationalt
Varde Gymnasium Almene gymnasier Frisvadvej 72,
6800 Varde
Nationalt
Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole Almene gymnasier Tinghusgade 20,
7200 Grindsted
Nationalt
Kalundborg Gymnasium og HF Almene gymnasier J Hagemann-Petersens Alle 4,
4400 Kalundborg
Nationalt
Århus Akademi Almene gymnasier Gøteborg Allé 2,
8200 Århus N
Nationalt
Egedal Gymnasium & HF Almene gymnasier Gymnasievej 1,
3660 Stenløse
Nationalt
Tørring Gymnasium Almene gymnasier Kirkevej 20,
7160 Tørring
Nationalt
Aurehøj Gymnasium Almene gymnasier Skolevej 7,
2820 Gentofte
Nationalt
Allerød Gymnasium Almene gymnasier Rådhusvej 6,
3450 Allerød
Nationalt
Frederiksberg Gymnasium Almene gymnasier Falkoner Plads 2,
2000 Frederiksberg
Nationalt
Nørresundby Gymnasium & HF Almene gymnasier Studievej 14,
9400 Nørresundby
Nationalt
Mariagerfjord Gymnasium Almene gymnasier Amerikavej 5,
9500 Hobro
Nationalt
Slagelse Gymnasium Almene gymnasier Willemoesvej 2A,
4200 Slagelse
Nationalt
Frederikssund Gymnasium Almene gymnasier Odinsvej 6,
3600 Frederikssund
Nationalt
Brønderslev Gymnasium & HF Almene gymnasier Islands Alle 20,
9700 Brønderslev
Nationalt
Haderslev Katedralskole Almene gymnasier Christiansfeldvej 31A,
6100 Haderslev
Nationalt
Viborg Gymnasium Almene gymnasier Skaldehøjvej 12,
8800 Viborg
Nationalt
Frederikshavn Gymnasium og HF Almene gymnasier Kærvej 1,
9900 Fr.havn
Nationalt
Helsingør Gymnasium Almene gymnasier Borgm.P.Christensens Vej 3,
3000 Helsingør
Nationalt
Rødkilde Gymnasium Almene gymnasier Rødkildevej 42A,
7100 Vejle
Nationalt
Ribe Katedralskole Almene gymnasier Puggaardsgade 22,
6760 Ribe
Nationalt
Favrskov Gymnasium Almene gymnasier Ellemosevej 30,
8370 Hadsten
Nationalt
Paderup Gymnasium Almene gymnasier Apollovej 64,
8960 Randers SØ
Nationalt
HF-Centret Efterslægten Almene gymnasier Hyrdevangen 62,
2400 København NV
Nationalt
Rungsted Gymnasium Almene gymnasier Stadion Alle 14,
2960 Rungsted Kyst
Nationalt
Thisted Gymnasium Almene gymnasier Ringvej 32,
7700 Thisted
Nationalt
Midtfyns Gymnasium Almene gymnasier Holmehøjvej 4,
5750 Ringe
Nationalt
Risskov Gymnasium Almene gymnasier Tranekærvej 70,
8240 Risskov
Nationalt
Fredericia Gymnasium Almene gymnasier Nørrebrogade 88,
7000 Fredericia
Nationalt
Aalborghus Gymnasium Almene gymnasier Sohngårdsholmsvej 60,
9000 Aalborg
Nationalt
Himmelev Gymnasium Almene gymnasier Herregårdsvej 30,
4000 Roskilde
Nationalt
Tornbjerg Gymnasium Almene gymnasier Skærmhatten 15,
5220 Odense
Nationalt
Herlev Gymnasium Almene gymnasier Højsletten 39,
2730 Herlev
Nationalt
Borupgaard Gymnasium Almene gymnasier Lautruphøj 9,
2750 Ballerup
Nationalt
Marselisborg Gymnasium Almene gymnasier Birketinget 9,
8000 Århus
Nationalt
Aarhus Katedralskole Almene gymnasier Skolegyde 1,
8000 Århus C
Nationalt
Viby Gymnasium Almene gymnasier Søndervangs Alle 45,
8260 Viby J.
Nationalt
Hvidovre Gymnasium & HF Almene gymnasier Blytækkerporten 2,
2650 Hvidovre
Nationalt
Solrød Gymnasium Almene gymnasier Solrød Center 2,
2680 Solrød
Nationalt
Mídtsjællands Gymnasium Almene gymnasier Skolegade 31,
4690 Haslev
Nationalt
Høje Taastrup Gymnasium Almene gymnasier Frøgård Alle 2,
2630 Taastrup
Nationalt
Horsens Gymnasium & HF, Højen Almene gymnasier Højen 1,
8700 Horsens
Nationalt
Aabenraa Statsskole Almene gymnasier Forstalle 14,
6200 Aabenraa
Nationalt
Køge Gymnasium Almene gymnasier Gymnasievej 2,
4600 Køge
Nationalt
Morsø Gymnasium Almene gymnasier Limfjordsvej 95,
7900 Nykøbin Mors
Nationalt
Egaa Gymnasium Almene gymnasier Mejlbyvej 4,
8250 Egå
Nationalt
Københavns Åbne Gymnasium og HF Almene gymnasier Sjælør Boulevard 133,
2500 Valby
Nationalt
Esbjerg Gymnasium. STX, HF & IB Almene gymnasier Spangsbjerg Møllevej 310,
6705 Esbjerg Ø
Nationalt
Skive Gymnasium & HF Almene gymnasier Egerisvej 180,
7800 Skive
Nationalt
Sct. Knuds Gymnasium Almene gymnasier Læssøegade 152,
5230 Odense M
Nationalt
Gribskov Gymnasium Almene gymnasier Østergade 52,
3200 Helsinge
Nationalt
Odense Katedralskole Almene gymnasier Jernbanegade 34,
5000 Odense
Nationalt
Nærum gymnasium Almene gymnasier Nærum Hovedgade 30,
2850 Nærum
Nationalt
Sønderborg Statsskole Almene gymnasier Kongevej 37,
6400 Sønderborg
Nationalt
Munkensdam Gymnasium Almene gymnasier Tøndervej 100,
6000 kolding
Nationalt
Virum Gymnasium Almene gymnasier Fuglsangvej 66,
2830 Virum
Nationalt
Gefion Gymnasium Almene gymnasier Øster Voldgade 10,
1350 København K
Nationalt
Mulernes Legatskole Almene gymnasier Gillestedvej 11,
5240 Odense NØ
Nationalt
Århus Statsgymnasium Almene gymnasier Fenrisvej 33,
8210 Århus V
Nationalt
Holstebro Gymnasium & Hf Almene gymnasier Døesvej 64,
7500 Holstebro
Nationalt
Randers Statsskole Almene gymnasier Rådmands Boulevard 20,
8900 Randers
Nationalt
Hjørring Gymnasium & HF Kursus Almene gymnasier Skolevangen 25,
9800 Hjørring
Nationalt
Hasseris Gymnasium Almene gymnasier Hasserisvej 300,
9000 Aalborg
Nationalt
Falkonergårdens Gymnasium & HF Almene gymnasier Sønderjyllands Alle 25,
2000 Frederiksberg
Nationalt
Roskilde Katedralskole Almene gymnasier Holbækvej 59A,
4000 Roskilde
Nationalt
Nørre Gymnasium Almene gymnasier Mørkhøjvej 78,
2700 Brønshøj
Nationalt
Ørestad Gymnasium Almene gymnasier Ørestads Boulevard 75,
2300 København S.
Nationalt
Rosborg Gymnasium Almene gymnasier Vestre Engvej 61,
7100 Vejle
Nationalt
Frederiksborg gymnasium Almene gymnasier Carlsbergvej 15,
3400 Hillerød
Nationalt
Rødovre Gymnasium Almene gymnasier Hendriksholms Boulevard 28,
2610 Rødovre
Nationalt
Grenaa Gymnasium Almene gymnasier N P Josiassens Vej 21,
8500 Grenaa
Nationalt
Næstved gymnasium Almene gymnasier Nygårdsvej 43,
4700 Næstved
Nationalt
Herning Gymnasium Almene gymnasier H.P. Hansens Vej 8,
7400 Herning
Nationalt
Greve Gymnasium Almene gymnasier Rådhusholmen 12,
2670 Greve
Nationalt
Aalborg Katedralskole Almene gymnasier Sankt Jørgens gade 5,
9000 Aalborg
Nationalt
Roskilde Gymnasium Almene gymnasier Domkirkepladsen 1,
4000 Roskilde
Nationalt
Silkeborg Gymnasium Almene gymnasier Oslovej 10,
8600 Silkeborg
Nationalt
Gladsaxe Gymnasium Almene gymnasier Buddinge Hovedgade 81,
2860 Søborg
Nationalt
Birkerød Gymnasium Almene gymnasier Søndervangen 56,
3460 Birkerød
Nationalt
Tårnby Gymnasium Almene gymnasier Tejn alle 5,
2770 kastrup
Nationalt
Skanderborg gymnasium Almene gymnasier Højvangens Torv 6,
8660 Skanderborg
Nationalt
Svendborg Gymnasium Almene gymnasier A P Møllers Vej 35,
5700 Svendborg
Nationalt
Horsens Gymnasium & HF Almene gymnasier Studentervænget 2,
8700 Horsens
Nationalt
Stenhus Gymnasium Almene gymnasier Stenhusvej 20,
4300 Holbæk
Nationalt
Struer Statsgymnasium Almene gymnasier Jyllandsgade 2,
7600 Struer
Nationalt
Viborg Katedralskole Almene gymnasier Gl. Skivevej 2,
8800 Viborg
Nationalt
Nyborg Gymnasium Almene gymnasier Skolebakken 13,
5800 Nyborg
Nationalt
Vordingborg Uddannelsescenter - Vordingborg Gymnasium Almene gymnasier Chr. Richardtsvej 43,
4760 Vordingborg
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Bakkesvinget 67 Erhvervsskoler m.v Bakkesvinget 67,
4000 Roskilde
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Vigerslev Alle 18 Erhvervsskoler m.v Vigerslev Allé 18,
2500 Valby
Nationalt
ZBC, Slagelse Ingemannsvej Erhvervsskoler m.v Ingemannsvej 61,
4200 Slagelse
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Vigerslev Alle 10B Erhvervsskoler m.v Vigerslev Allé 10B,
2500 Valby
Nationalt
Svendborg Erhvervsskole, A. P. Møllersvej Erhvervsskoler m.v A P Møllers Vej 39,
5700 Svendborg
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Søndermarksvej 11 Erhvervsskoler m.v Søndermarksvej 11,
4000 Roskilde
Nationalt
Mercantec, Gravene Erhvervsskoler m.v Gravene 33A,
8800 Viborg
Nationalt
AMU Nordjylland, Sulsted Erhvervsskoler m.v Branths Plantagevej 75,
9381 Sulsted
Nationalt
Campus Vejle - Carl Gustavs Gade 3 Erhvervsskoler m.v Carl Gustavs Gade 3,
2630 Taastrup
Nationalt
Viden Djurs - Vid Butikken Erhvervsskoler m.v Storegade 7,
8500 Grenaa
Nationalt
Viden Djurs - Skillz Erhvervsskoler m.v Ågade 2A,
8500 Grenaa
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Søndermarksvej 9 Erhvervsskoler m.v Søndermarksvej 9,
4000 Roskilde
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Baldersvej Erhvervsskoler m.v Baldersvej 2,
7000 Fredericia
Nationalt
Campus Vejle - Banegårdspladsen 1a Erhvervsskoler m.v Banegårdspladsen 1A,
8000 Aarhus C
Nationalt
Grindsted Landbrugsskole, Ågeslundvej Erhvervsskoler m.v Ågeslundvej 6,
7200 Grindsted
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Haraldstedvej Erhvervsskoler m.v Haraldstedvej 130,
4100 Ringsted
Nationalt
AMU Nordjylland, Hobro Erhvervsskoler m.v Gettrupvej 5,
9500 Hobro
Nationalt
ZBC Vordingborg Erhvervsskoler m.v Chr Richardtsvej 43,
4760 Vordingborg
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Strandvej 27 Erhvervsskoler m.v Strandvej 27,
4270 Høng
Nationalt
EUC Syd - Chr. Koldsvej 18 Erhvervsskoler m.v Christen Kolds Vej 18,
6100 Haderslev
Nationalt
AMU Nordjylland, Ravnstrup Erhvervsskoler m.v Danmarksvej 51,
9670 Løgstør
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Fodterapeutskolen - Titangade 13 Erhvervsskoler m.v Titangade 13A,
2200 København N
Nationalt
HEG - Bornholmsvej Erhvervsskoler m.v Bornholmsvej 3A,
9500 Hobro
Nationalt
Campus Bornholm, Ved Lunden 1-3 Erhvervsskoler m.v Ved Lunden 1,
3700 Rønne
Nationalt
EUC Nordvest - Gåseholmkaj Erhvervsskoler m.v Gåseholmkaj 3,
7680 Thyborøn
Nationalt
TEC Lyngby erhvervsuddannelser Erhvervsskoler m.v Gyrithe Lemches Vej 14,
2800 Kgs. Lyngby
Nationalt
AMU Nordjylland, Nørresundby Erhvervsskoler m.v Lufthavnsvej 32,
9400 Nørresundby
Nationalt
Campus Vejle - Madevej 9 Erhvervsskoler m.v Madevej 9,
6200 Aabenraa
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 19 G, 7100 Vejle Erhvervsskoler m.v Boulevarden 19G,
7100 Vejle
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Industrivej 51 Erhvervsskoler m.v Industrivej 51,
4000 Roskilde
Nationalt
EUC Nord, Hvidevold Hjørring Erhvervsskoler m.v Hvidevold 2B,
9800 Hjørring
Nationalt
Mercantec, Gl. Skivevej Erhvervsskoler m.v Gl. Skivevej 89,
8800 Viborg
Nationalt
Vejen Business College, Jyllandsgade 12-14 Erhvervsskoler m.v Jyllandsgade 12,
6600 Vejen
Nationalt
Bygholm Landbrugsskole landbrug Erhvervsskoler m.v Hattingvej 49,
8700 Horsens
Nationalt
Campus Vejle - Ryesgade 58 Erhvervsskoler m.v Ryesgade 58,
9000 Aalborg
Nationalt
Hansenberg, Bertram Knudsens Vej 39 Erhvervsskoler m.v Bertram Knudsens Vej 39,
6000 Kolding
Nationalt
Mercantec HOI, Erik Ejegods vej Erhvervsskoler m.v Erik Ejegods vej 16,
8800 Viborg
Nationalt
Randers Social- og Sundhedsskole, Djursland afd. Erhvervsskoler m.v Ydesvej 1,
8500 Grenaa
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen, S-T-V, Viborg Reberbanen 11 Erhvervsskoler m.v Reberbanen 11,
8800 Viborg
Nationalt
Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde Erhvervsskoler m.v Skrejrupvej 9B,
8410 Rønde
Nationalt
Hansenberg, C.F. Tietgens Vej 5a Erhvervsskoler m.v C.F. Tietgens Vej 5A,
6000 Kolding
Nationalt
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsskoler m.v Frisvadvej 70,
6800 Varde
Nationalt
Aarhus Business College Sønderhøj 9 Erhvervsskoler m.v Sønderhøj 9,
8260 Viby J
Nationalt
EUC Nord, Bredfald Hjørring Erhvervsskoler m.v Bredfald 4,
9800 Hjørring
Nationalt
U/Nord Frederikssund Erhvervsskoler m.v Heimdalsvej 1b,
3600 Frederikssund
Nationalt
EUC Nord, Hånbækvej 46 Erhvervsskoler m.v Hånbækvej 46,
9900 Frederikshavn
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen, S-T-V, Skive Arvikavej 2C Erhvervsskoler m.v Arvikavej 2C,
7800 Skive
Nationalt
Svendborg Erhvervsskole, Græsholmevej 62 Erhvervsskoler m.v Græsholmevej 62,
5700 Svendborg
Nationalt
TAMU - Storkøbenhavn/Sekretariatet Erhvervsskoler m.v Kalvebodvej 231,
2791 Dragør
Nationalt
Roskilde Tekniske skole - Ledreborg Allé 42 Erhvervsskoler m.v Ledreborg Alle 42,
4000 Roskilde
Nationalt
Handelsgymnasiet Vestfyn Erhvervsskoler m.v Langbygårdsvej 6,
5620 Glamsbjerg
Nationalt
Hansenberg, C.F. Tietgens Vej 8 Erhvervsskoler m.v C.F. Tietgens Vej 8,
6000 Kolding
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen, S-T-V, Thisted Lerpyttervej 56 Erhvervsskoler m.v Lerpyttervej 56,
7700 Thisted
Nationalt
Hansenberg, Skovvangen 26 Erhvervsskoler m.v Skovvangen 26,
6000 Kolding
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen, S-T-V, Viborg Gråbrødre Kirke Str. Erhvervsskoler m.v Gråbrødre Kirke Str. 5,
8800 Viborg
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Herning, Døesvej Erhvervsskoler m.v Døesvej 66,
7500 Holstebro
Nationalt
U/Nord Lyngby Lundtoftevej Erhvervsskoler m.v Lundtoftevej 93,
2800 Lyngby
Nationalt
Svendborg Erhvervsskole, Græsholmevej 58 Erhvervsskoler m.v Græsholmevej 58,
5700 Svendborg
Nationalt
HEG - Vølundsvej 20 Erhvervsskoler m.v Vølundsvej 20A,
9600 Aars
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 9 Erhvervsskoler m.v Boulevarden 9,
7100 Vejle
Nationalt
ZBC, Holbæk Slotshaven Erhvervsskoler m.v Slotshaven 3,
4300 Holbæk
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Tinghusgade Erhvervsskoler m.v Tinghusgade 16,
7200 Grindsted
Nationalt
IBC - International Business College - VUC Fredericia Erhvervsskoler m.v Mosegårdsvej 2b,
7000 Fredericia
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Søndermarksvej 2 Erhvervsskoler m.v Søndermarksvej 2,
4000 Roskilde
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen 10 Erhvervsskoler m.v Pulsen 10,
4000 Roskilde
Nationalt
Tradium - Blommevej 39 Erhvervsskoler m.v Blommevej 39,
8930 Randers NØ
Nationalt
ZBC, Campusbuen Erhvervsskoler m.v Campusbuen 40,
4600 Køge
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Konsul Jensens Gade Erhvervsskoler m.v Konsul Jensens Gade 26,
8700 Horsens
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Vestre Engvej Erhvervsskoler m.v Vestre Engvej 46A,
7100 Vejle
Nationalt
SOSU Nord Hjørring Erhvervsskoler m.v Hedevold 11,
9800 Hjørring
Nationalt
Herningsholm Erhvervsskole, Tingvej Herning Erhvervsskoler m.v Tingvej 45,
7400 Herning
Nationalt
TAMU - Vordingborg Præstegårdsvej 18 Erhvervsskoler m.v Præstegårdsvej 18,
4760 Vordingborg
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Industrivej 3, 7120 Vejle Ø Erhvervsskoler m.v Industrivej 3,
7120 Vejle Øst
Nationalt
CELF - Maribo Erhvervsskoler m.v C. E. Christiansens Vej 12,
4930 Maribo
Nationalt
ZBC, Dalsvinget 20 Erhvervsskoler m.v Dalsvinget 20,
4200 Slagelse
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 42-44 Erhvervsskoler m.v Boulevarden 42,
7100 Vejle
Nationalt
ZBC, Næstved Troensevej Erhvervsskoler m.v Troensevej 2,
4700 Næstved
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Fyn, AP Møllersvej Erhvervsskoler m.v A P Møllers Vej 39,
5700 Svendborg
Nationalt
Aarhus Tech, Ellemarksvej 64 Erhvervsskoler m.v Ellemarksvej 64,
8000 Århus C
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen, S-T-V, Skive Arvikavej 7 Erhvervsskoler m.v Arvikavej 7,
7800 Skive
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Christiansminde 3 Erhvervsskoler m.v Christiansminde 3,
7100 Vejle
Nationalt
SOSU H - SOSU C - Herlev Erhvervsskoler m.v Hørkær 22,
2730 Herlev
Nationalt
SOSU H - SOPU - Milnersvej Erhvervsskoler m.v Milnersvej 40,
3400 Hillerød
Nationalt
Uddannelsescenter Holstebro - Vald. Poulsensvej Erhvervsskoler m.v Vald Poulsens Vej 2,
7500 Holstebro
Nationalt
Skive College Arvikavej 2.B Erhvervsskoler m.v Arvikavej 2b,
7800 Skive
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart Erhvervsskoler m.v Teglgårdsparken 104,
5500 Middelfart
Nationalt
Tønder Handelsskole Erhvervsskoler m.v Martin Hammerichsvej 3,
6270 Tønder
Nationalt
SOSU Nykøbing Falster Erhvervsskoler m.v Vestensborg Alle 78,
4800 nykøbing
Nationalt
SOSU H - SOPU - Munkeengen Erhvervsskoler m.v Munkeengen 22,
3400 Hillerød
Nationalt
TAMU - Århus Hørret Skovvej 23 Erhvervsskoler m.v Oddervej 314,
8320 Mårslet
Nationalt
EUC Nordvest - Ærøvej Erhvervsskoler m.v Ærøvej 9,
7680 Thyborøn
Nationalt
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Bredballegård Erhvervsskoler m.v Nymarksvej 65,
8320 Mårslet
Nationalt
Campus Bornholm, Merkurvej 10 Erhvervsskoler m.v Merkurvej 10,
3700 Rønne
Nationalt
HEG - Nordvestvej 3 Erhvervsskoler m.v Nordvestvej 3,
9600 Aars
Nationalt
EUC Sjælland Haslev Erhvervsskoler m.v Finlandsgade 18,
4690 Haslev
Nationalt
EUC Nord, Ringvejen Hjørring Erhvervsskoler m.v Ringvejen 226,
9800 Hjørring
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen 8 Erhvervsskoler m.v Pulsen 8,
4000 Roskilde
Nationalt
Uddannelsescenter Ringkjøbing-Skjern - Ånumvej 14 Erhvervsskoler m.v Ånumvej 14,
6900 Skjern
Nationalt
Håndværkerskolehjemmet, Valby Erhvervsskoler m.v Ramsingsvej 28B,
2500 Valby
Nationalt
ZBC, Dalsvinget 18 Erhvervsskoler m.v Dalsvinget 18,
4200 Slagelse
Nationalt
Svendborg Erhvervsskole, Ryttervej 65 Erhvervsskoler m.v Ryttervej 65,
5700 Svendborg
Nationalt
EUC Nordvest Mors - Mosegårdsvej Erhvervsskoler m.v Mosegårdsvej 10,
7900 Nykøbing M
Nationalt
EUC Syd - Bargumsvej 19, 21, 23 Erhvervsskoler m.v Bargumsvej 21,
6270 Tønder
Nationalt
Aalborg Handelsskole, Strandvejen Erhvervsskoler m.v Strandvejen 25,
9000 Aalborg
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Billedskærervej 11 Erhvervsskoler m.v Billedskærervej 11,
5220 Odense SØ
Nationalt
Niels Brock, Bispetorvet 1 Erhvervsskoler m.v Bispetorvet 1,
1167 København K
Nationalt
SOSU Østjylland, Silkeborg Erhvervsskoler m.v Høgevej 4,
8600 Silkeborg
Nationalt
SOSU H - SOSU C Gladsaxe Erhvervsskoler m.v Buddinge Hovedgade 81,
2860 Søborg
Nationalt
Tradium - MV57 Erhvervsskoler m.v Minervavej 57,
8960 Randers SØ
Nationalt
EUC Sjælland Næstved Erhvervsskoler m.v Sneppevej 51,
4700 Næstved
Nationalt
AMU Fyn Erhvervsskoler m.v C.F. Tietgens Boulevard 27,
5220 Odense
Nationalt
Vejen Business College, Jyllandsgade 11 Erhvervsskoler m.v Jyllandsgade 11,
6600 Vejen
Nationalt
HEG - Kirketoften 7 Erhvervsskoler m.v Kirketoften 7,
9500 Hobro
Nationalt
ZBC, Ringsted Selandia Park Erhvervsskoler m.v Selandia Park 6,
4100 Ringsted
Nationalt
Uddannelsescenter Ringkjøbing-Skjern: Ringkøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Erhvervsskoler m.v Vasevej 20,
6950 Ringkøbing
Nationalt
EUC Nordvestsjælland, J.H.P. Alle Erhvervsskoler m.v J Hagemann-Petersens Alle 22,
4400 Kalundborg
Nationalt
Aarhus Tech, Hasselager Allé 10 Erhvervsskoler m.v Hasselager Alle 10,
8260 Viby J
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1E Erhvervsskoler m.v Petersmindevej 1E,
5000 Odense C
Nationalt
Hansenberg, Skovvangen 30A,B,C,D Erhvervsskoler m.v Skovvangen 30A,
6000 Kolding
Nationalt
EUC Sjælland Greve Erhvervsskoler m.v Rådhusholmen 3,
2670 Greve
Nationalt
NEXT - Vestskovens Gymnasium Erhvervsskoler m.v Løvens Kvt 17,
2620 Albertslund
Nationalt
Aalborg Handelsskole, Saxogade Erhvervsskoler m.v Saxogade 10,
9000 Aalborg
Nationalt
EUC Syd - Søndre Landevej 28 Erhvervsskoler m.v Søndre Landevej 28,
6400 Sønderborg
Nationalt
Håndværkerskolehjemmet, København NV Erhvervsskoler m.v Bispebjerg Parkallé 12,
2400 København NV
Nationalt
Herningsholm Erhvervsskole, Bøgildvej Ikast Erhvervsskoler m.v Bøgildvej 12,
7430 Ikast
Nationalt
TAMU - Odense Rytterkasernen 13 Erhvervsskoler m.v Rytterkasernen 13,
5000 Odense C
Nationalt
Tradium - PE2 Erhvervsskoler m.v Amu-Centervej 2,
8560 Kolind
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Erhvervsskoler m.v 6.Julivej 67,
7000 Fredericia
Nationalt
Herningsholm Erhvervsskole, Truelsensvej Herning Erhvervsskoler m.v Truelsensvej 3,
7400 Herning
Nationalt
Niels Brock, H. C. Andersens Boulevard Erhvervsskoler m.v H.C. Andersens Boulevard 2,
1553 København V
Nationalt
NEXT - København Ø, Jagtvej 163 Erhvervsskoler m.v Jagtvej 163,
2100 København Ø
Nationalt
TietgenSkolen, Lerchesgade Erhvervsskoler m.v Lerchesgade 29,
5000 Odense C.
Nationalt
EUC Nordvestsjælland, Absalonsvej 14 Erhvervsskoler m.v Absalonsvej 14,
4300 Holbæk
Nationalt
Niels Brock, Linnésgade 2 Erhvervsskoler m.v Linnésgade 2,
1361 København K
Nationalt
Haderslev Handelsskole Erhvervsskoler m.v Kroghs Kobbel 2,
6100 Haderslev
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Strandgade 3 Erhvervsskoler m.v Jernbanegade 28,
7100 Vejle
Nationalt
SOSU H - SOPU - Skelbækvej Erhvervsskoler m.v Skelbækgade 1,
1717 København V
Nationalt
SOSU Østjylland, Århus Erhvervsskoler m.v Hedeager 33,
8200 Århus N
Nationalt
Mercantec, Hoverdal Erhvervsskoler m.v Hoverdalvej 14,
6971 Spjald
Nationalt
Tradium - RB19 Erhvervsskoler m.v Rådmands Boulevard 19,
8900 Randers C
Nationalt
EUC Nord, Knivholtvej Fr.havn Erhvervsskoler m.v Knivholtvej 18,
9900 Frederikshavn
Nationalt
EUC Sjælland Næstved Erhvervsskoler m.v Malervænget 4,
4700 Næstved
Nationalt
Rybners, Søvej 2 Erhvervsskoler m.v Søvej 2,
6700 Esbjerg
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Herning Erhvervsskoler m.v Gullestrupvej 10,
7400 Herning
Nationalt
SOSU Nord, På Sporet Erhvervsskoler m.v På Sporet 8A,
9000 Aalborg
Nationalt
Grindsted Landbrugsskole Erhvervsskoler m.v Tronsø Parkvej 40,
7200 Grindsted
Nationalt
Viden Djurs - Vid Erhvervsuddannelser Erhvervsskoler m.v Århusvej 49,
8500 Grenaa
Nationalt
Aarhus Business College Viemosevej 1 Erhvervsskoler m.v Viemosevej 1,
8260 Viby J
Nationalt
TEC Lyngby HCØ Erhvervsskoler m.v Paul Fennebergs Allé 20,
2800 Kongens Lyngby
Nationalt
Aarhus Business College, Odder Erhvervsskoler m.v Rådhusgade 56,
8300 Odder
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole (HTX) - Pulsen 4 Erhvervsskoler m.v Pulsen 4,
4000 Roskilde
Nationalt
EUC Nordvest - Lerpyttervej Erhvervsskoler m.v Lerpyttervej 52,
7700 Thisted
Nationalt
Mercantec - Midtbyens Gymnasium Erhvervsskoler m.v Banegårds Alle 1,
8800 Viborg
Nationalt
IBC - International Business College - Aabenraa Erhvervsskoler m.v Dronning Margrethes Vej 6,
6200 Aabenraa
Nationalt
EUC Nordvestsjælland, Rynkevangen Erhvervsskoler m.v Rynkevangen 7,
4400 Kalundborg
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Finderupvej 8 & 10 Erhvervsskoler m.v Finderupvej 8,
4270 Høng
Nationalt
TAMU - Vitskøl Viborgvej 475 Erhvervsskoler m.v Viborgvej 475,
9681 Ranum
Nationalt
TietgenSkolen, Ejlskovsgade Erhvervsskoler m.v Ejlskovsgade 3,
5000 Odense C.
Nationalt
ZBC, C A Olesensvej Erhvervsskoler m.v C.A.Olesensvej 2,
4200 Slagelse
Nationalt
Mercantec, Håndværkervej Erhvervsskoler m.v Håndværkervej 9,
8800 Viborg
Nationalt
Dalum Landbrugsskole Afd. Korinth Erhvervsskoler m.v Spanget 7,
5600 Faaborg
Nationalt
CELF - Campus Nakskov Erhvervsskoler m.v Søvej 6,
4900 Nakskov
Nationalt
Viden Djurs - Vid Gymnasier Erhvervsskoler m.v N P Josiassens Vej 44B,
8500 Grenaa
Nationalt
U/Nord, Hillerød, Carlsbergv Erhvervsskoler m.v Carlsbergvej 34,
3400 Hillerød
Nationalt
CELF - MP Erhvervsskoler m.v Merkurs Plads 1,
4800 Nykøbing F
Nationalt
Herningsholm Erhvervsskole, Agroskolen Erhvervsskoler m.v Hammerum Hovedgade 7,
7400 Herning
Nationalt
TietgenSkolen, Rugårdsvej Erhvervsskoler m.v Rugårdsvej 286,
5210 Odense NV.
Nationalt
Learnmark Horsens, Strandpromenaden Erhvervsskoler m.v Strandpromenaden 4c,
8700 Horsens
Nationalt
EUC Nordvestsjælland, Slotshaven Erhvervsskoler m.v Slotshaven 1,
4300 Holbæk
Nationalt
Aarhus Business College Sønderhøj 28 Erhvervsskoler m.v Sønderhøj 28,
8260 Viby J
Nationalt
AMU Nordjylland afd Sandmosen Erhvervsskoler m.v Sandmosevej 486,
9460 Brovst
Nationalt
EUC Sjælland Haslev Erhvervsskoler m.v Skolegade 21,
4690 Haslev
Nationalt
Aarhus Tech, Dollerupvej 2 Erhvervsskoler m.v Dollerupvej 2,
8000 Århus C
Nationalt
ZBC, Bredahlsgade 3 Erhvervsskoler m.v Bredahlsgade 3,
4200 Slagelse
Nationalt
EUC Nordvest - Bjørnevej Erhvervsskoler m.v Bjørnevej 9,
7700 Thisted
Nationalt
Frederikshavn Handelsskole Erhvervsskoler m.v Kirkegade 9,
9900 Frederikshavn
Nationalt
ZBC, Valbyvej Erhvervsskoler m.v Valbyvej 69C,
4200 Slagelse
Nationalt
Skive College Kongsvingervej 1 Erhvervsskoler m.v Kongsvingervej 1,
7800 Skive
Nationalt
TAMU - Aalborg Lindholm Brygge 8-16 Erhvervsskoler m.v Lindholm Brygge 8,
9400 Nørresundby
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Syd Erhvervsskoler m.v Bjerggade 4M,
6200 Aabenraa
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Søndre Mellemvej 4 Erhvervsskoler m.v Søndre Mellemvej 4,
4000 Roskilde
Nationalt
EUC Nord, Hestkærvej Hjørring Erhvervsskoler m.v Hestkærvej 30,
9800 Hjørring
Nationalt
Aalborg Handelsskole, Langagervej Erhvervsskoler m.v Langagervej 16,
9220 Aalborg ø
Nationalt
Aarhus Business College Vejlby Centervej 50 Erhvervsskoler m.v Vejlby Centervej 50,
8240 Risskov
Nationalt
U/Nord Helsingør, Rasmus Kn Erhvervsskoler m.v Rasmus Knudsensvej 9,
3000 Helsingør
Nationalt
Aalborg Handelsskole, Turøgade Erhvervsskoler m.v Turøgade 1,
9000 Aalborg
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Blangstedgårdsvej Erhvervsskoler m.v Blangstedgårdsvej 1B,
5220 Odense SØ
Nationalt
Uddannelsescenter Holstebro - Bastrupgaardvej Erhvervsskoler m.v Bastrupgårdvej 5,
7500 Holstebro
Nationalt
EUC Syd - Lundsbjerg Industrivej 50 Erhvervsskoler m.v Lundsbjerg Industrivej 50,
6200 Aabenraa
Nationalt
Randers Social- og Sundhedsskole Erhvervsskoler m.v Minervavej 47,
8960 Randers SØ
Nationalt
Skanderborg-Odder Center for Udd. Skanderborg Erhvervsskoler m.v Højvangens Torv 2,
8660 Skanderborg
Nationalt
EUC Sjælland Køge Erhvervsskoler m.v Campusbuen 31,
4600 Køge
Nationalt
Viden Djurs - Kalø Økologisk Landbrugsskole Erhvervsskoler m.v Skovridervej 3,
8410 Rønde
Nationalt
IBC - International Business College - Fredericia/Middelfart Erhvervsskoler m.v Mosegårdsvej 1,
7000 Fredericia
Nationalt
Mercantec, Ulfborg Erhvervsskoler m.v Lystlundvej 14,
6990 Ulfborg
Nationalt
ZBC, Willemoesvej Erhvervsskoler m.v Willemoesvej 4,
4200 Slagelse
Nationalt
Kold college, Bjørnemosevej Erhvervsskoler m.v Bjørnemosevej 190,
5260 Odense S
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Erhvervsskoler m.v Ledreborg Alle 50,
4000 Roskilde
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Erhvervsskoler m.v Gjesinglund Alle 8,
6715 Esbjerg N
Nationalt
Asmildkloster Landbrugsskole Erhvervsskoler m.v Asmildklostervej 1,
8800 Viborg
Nationalt
IBC - International Business College - Birkemosevej 1 Erhvervsskoler m.v Birkemosevej 1,
6000 Kolding
Nationalt
AMU Fyn, Petersmindevej Erhvervsskoler m.v Petersmindevej 50,
5000 Odense
Nationalt
U/Nord Hillerød Trollesminde Erhvervsskoler m.v Trollesmindealle 24,
3400 Hillerød
Nationalt
Aarhus Tech, Dollerupvej 4 Erhvervsskoler m.v Dollerupvej 4,
8000 Århus C
Nationalt
Business College Syd - Mommark Handelskostskole Erhvervsskoler m.v Mommarkvej 374,
6470 Sydals
Nationalt
SOSU H - SOSU C - Brøndby Erhvervsskoler m.v Brøndby Møllevej 4,
2605 Brøndby
Nationalt
EUC Syd - Christen Kolds Vej 20 Erhvervsskoler m.v Christen Kolds Vej 20,
6100 Haderslev
Nationalt
Uddannelsescenter Holstebro - Døesvej 76 Erhvervsskoler m.v Døesvej 76,
7500 Holstebro
Nationalt
NEXT - Herlev, Marielundvej 44 Erhvervsskoler m.v Marielundvej 44,
2730 Herlev
Nationalt
Kjærgård Landbrugsskole Erhvervsskoler m.v Kjærgårdsvej 31,
6740 Bramming
Nationalt
Nordjyllands landbrugsskole Erhvervsskoler m.v Halkærvej 3,
9240 Nibe
Nationalt
NEXT - Ballerup, Baltorpvej 20A Erhvervsskoler m.v Baltorpvej 20A,
2750 Ballerup
Nationalt
Campus Bornholm, Minervavej 1 Erhvervsskoler m.v Minervavej 1,
3700 Rønne
Nationalt
NEXT - Ishøj, Vejlebrovej 65 Erhvervsskoler m.v Vejlebrovej 65,
2635 Ishøj
Nationalt
TEC Gladsaxe Erhvervsskoler m.v Tobaksvejen 15,
2860 Søborg
Nationalt
Aarhus Tech, Kileparken 25 Erhvervsskoler m.v Kileparken 25,
8381 Tilst
Nationalt
Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Erhvervsskoler m.v Søndre Landevej 30,
6400 Sønderborg
Nationalt
Niels Brock, Nørre Voldgade Erhvervsskoler m.v Nørre Voldgade 28,
1358 København K
Nationalt
Aarhus Business College, Højbjerg Erhvervsskoler m.v Skåde Skovvej 2,
8270 Højbjerg
Nationalt
NEXT - Rødovre, Tæbyvej 65 Erhvervsskoler m.v Tæbyvej 65,
2610 Rødovre
Nationalt
EUC Nordvestsjælland, Absalonsvej 20 Erhvervsskoler m.v Absalonsvej 20,
4300 Holbæk
Nationalt
ZBC Næstved Handelsskolevej Erhvervsskoler m.v Handelsskolevej 3,
4700 Næstved
Nationalt
EUC Syd - Plantagevej 35 Erhvervsskoler m.v Plantagevej 35,
6270 Tønder
Nationalt
College 360°, Bindslevs Plads Erhvervsskoler m.v Bindslevs Plads 1,
8600 Silkeborg
Nationalt
Rybners, Grådybet 73G Erhvervsskoler m.v Grådybet 73G,
6700 Esbjerg
Nationalt
Køge Handelsskole Erhvervsskoler m.v Lyngvej 20,
4600 Køge
Nationalt
Svendborg Erhvervsskole, Skovsbovej 43 Erhvervsskoler m.v Skovsbovej 43,
5700 Svendborg
Nationalt
TietgenSkolen, Elmelundsvej Erhvervsskoler m.v Elmelundsvej 10,
5200 Odense V
Nationalt
Hansenberg, Skovvangen 28 Erhvervsskoler m.v Skovvangen 28,
6000 Kolding
Nationalt
NEXT - Glostrup, Fabriksparken 31 Erhvervsskoler m.v Fabriksparken 31,
2600 Glostrup
Nationalt
NEXT - Valby, Carl Jacobsens Vej 25 Erhvervsskoler m.v Carl Jacobsens Vej 25,
2500 Valby
Nationalt
EUC Nordvest - Kronborgvej Erhvervsskoler m.v Kronborgvej 119,
7700 Thisted
Nationalt
Social- og Sundhedsskolen Fyn, Blangstedgårdsvej Erhvervsskoler m.v Blangstedgårdsvej 4,
5220 Odense SØ
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Køgevej 131 Erhvervsskoler m.v Køgevej 131,
4000 Roskilde
Nationalt
NEXT - Frederiksberg C, Julius Thomsens Gade 5 Erhvervsskoler m.v Julius Thomsens Gade 5,
1974 Frederiksberg C
Nationalt
Learnmark Horsens, Vejlevej Erhvervsskoler m.v Vejlevej 150,
8700 Horsens
Nationalt
U/Nord Peder Oxes Alle Erhvervsskoler m.v Peder Oxes Alle 4,
3400 Hillerød
Nationalt
AMU SYD Erhvervsskoler m.v C.F. Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
Nationalt
EUC Nordvestsjælland, Audebo Skolevej 6B Erhvervsskoler m.v Audebo Skolevej 6B,
4300 Holbæk
Nationalt
Rybners, Storstrømsvej 39 Erhvervsskoler m.v Storstrømsvej 39,
6715 Esbjerg N
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F Erhvervsskoler m.v Petersmindevej 1F,
5000 Odense
Nationalt
Hansenberg, Vranderupvej 90, 111, 113 Erhvervsskoler m.v Vranderupvej 90,
6000 Kolding
Nationalt
NEXT - København NV, Rebslagervej 11 Erhvervsskoler m.v Rebslagervej 11,
2400 København NV
Nationalt
Niels Brock, Julius Thomsens Plads 6 Erhvervsskoler m.v Julius Thomsens Plads 6,
1925 Frederiksberg C
Nationalt
Learnmark Horsens, Stadionsvej Erhvervsskoler m.v Stadionsvej 2,
8700 Horsens
Nationalt
Hansenberg, C F Tietgens Vej 9, 11 Erhvervsskoler m.v C.F. Tietgens Vej 11,
6000 Kolding
Nationalt
Aarhus Tech, Hasselager Allé 2 Erhvervsskoler m.v Hasselager Alle 2,
8260 Viby J
Nationalt
IBC - International Business College - Tvedvej 7 Erhvervsskoler m.v Tvedvej 7,
6000 Kolding
Nationalt
NEXT - København NV, Tuborgvej 177 Erhvervsskoler m.v Tuborgvej 177,
2400 København NV
Nationalt
Dalum Landbrugsskole Afd. Odense Erhvervsskoler m.v Landbrugsvej 65,
5260 Odense S
Nationalt
Campus Vejle - Boulevarden 48 Erhvervsskoler m.v Boulevarden 48,
7100 Vejle
Nationalt
EUC Syd - Stegholt 35-36 Erhvervsskoler m.v Stegholt 36,
6200 Aabenraa
Nationalt
EUC Sjælland Næstved Erhvervsskoler m.v Jagtvej 2,
4700 Næstved
Nationalt
AMU Nordjylland Erhvervsskoler m.v Sofievej 61,
9000 Aalborg
Nationalt
Svendborg Erhvervsskole, Porthusvej Erhvervsskoler m.v Porthusvej 71,
5700 Svendborg
Nationalt
U/Nord Hjortehøjsvej Erhvervsskoler m.v Hjortehøjsvej 1,
2800 Kgs. Lyngby
Nationalt
AMU Vest Erhvervsskoler m.v Spangsbjerg Møllevej 304,
6705 Esbjerg Ø
Nationalt
TEC Ballerup Erhvervsskoler m.v Telegrafvej 9,
2750 Ballerup
Nationalt
EUC Nord, Hånbækvej Fr.havn Erhvervsskoler m.v Hånbækvej 50,
9900 Frederikshavn
Nationalt
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen 2 Erhvervsskoler m.v Pulsen 2,
4000 Roskilde
Nationalt
ZBC, Bredahlsgade 1 Erhvervsskoler m.v Bredahlsgade 1,
4200 Slagelse
Nationalt
Bygholm Landbrugsskole Erhvervsskoler m.v Hattingvej 49,
8700 Horsens
Nationalt
Roskilde Handelsskole Erhvervsskoler m.v Bakkesvinget 67,
4000 Roskilde
Nationalt
AMU SYD Ribe afdeling Erhvervsskoler m.v Snepsgårdevej 20,
6760 Ribe
Nationalt
EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej Hjørring Erhvervsskoler m.v M P Koefoeds Vej 10,
9800 Hjørring
Nationalt
TEC Frederiksberg Erhvervsskoler m.v Stæhr Johansens Vej 5,
2000 Frederiksberg
Nationalt
ZBC Roskilde Erhvervsskoler m.v Maglegårdsvej 8,
4000 Roskilde
Nationalt
Gråsten Landbrugsskole Erhvervsskoler m.v Fiskbækvej 15,
6300 Gråsten
Nationalt
EUC Lillebælt Erhvervsskoler m.v Teknikervej 2,
7000 Fredericia
Nationalt
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Beder Erhvervsskoler m.v Damgårds Allé 5,
8330 Beder
Nationalt
EUC Syd - Hilmar Finsens Gade 14-16-18 Erhvervsskoler m.v Hilmar Finsens Gade 18,
6400 Sønderborg
Nationalt
Kold college, Landbrugsvej Erhvervsskoler m.v Landbrugsvej 55,
5260 Odense S
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej Erhvervsskoler m.v Munkebjergvej 130,
5230 Odense M
Nationalt
Uddannelsescenter Ringkjøbing-Skjern Erhvervsskoler m.v Skolebyen 2,
6900 Skjern
Nationalt
College 360°, Bredhøjvej Erhvervsskoler m.v Bredhøjvej 8,
8600 Silkeborg
Nationalt
Tradium - Vester Allé 26 Erhvervsskoler m.v Vester Alle 26,
8900 Randers C
Nationalt
HEG - Aars Øster Boulevard 10 Erhvervsskoler m.v Østre Boulevard 10,
9600 Aars
Nationalt
TEC Hvidovre Erhvervsskoler m.v Stamholmen 215,
2650 Hvidovre
Nationalt
Tradium - BL40 Erhvervsskoler m.v Blommevej 40,
8930 Randers NØ
Nationalt
U/Nord - Hillerød, Milnersvej Erhvervsskoler m.v Milnersvej 48,
3400 Hillerød
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36 Erhvervsskoler m.v Boulevarden 34,
7100 Vejle
Nationalt
ZBC Ringsted Ahorn Alle Erhvervsskoler m.v Ahorn Alle 3,
4100 Ringsted
Nationalt
CELF - KA Erhvervsskoler m.v Kringelborg Alle 7,
4800 Nykøbing F
Nationalt
Mercantec, H C Andersens Vej Erhvervsskoler m.v H.C. Andersens Vej 9,
8800 Viborg
Nationalt
Uddannelsescenter Holstebro - Døesvej 70 Erhvervsskoler m.v Døesvej 70,
7500 Holstebro
Nationalt
Den jydske Haandværkerskole Erhvervsskoler m.v Ellemosevej 25,
8370 Hadsten
Nationalt
Aarhus Tech, Halmstadgade Erhvervsskoler m.v Halmstadgade 6,
8200 Århus N
Nationalt
Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60 Erhvervsskoler m.v Risingsvej 60,
5000 Odense
Nationalt
Hotel- og Restaurantskolen Erhvervsskoler m.v Vigerslev Allé 18,
2500 Valby
Nationalt
Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej Herning Erhvervsskoler m.v Lillelundvej flere nr. ,
7400 Herning
Nationalt
Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72 Erhvervsskoler m.v Spangsbjerg Møllevej 72,
6700 Esbjerg
Nationalt
Tech College Erhvervsskoler m.v Øster Uttrup Vej 1,
9000 Aalborg
Nationalt
FGU Hovedstaden - Brønderslev Allé Forberedende Grunduddannelser Brønderslev Alle 25,
2770 Kastrup
Nationalt
FGU Aarhus – Bevægelseshuset Forberedende Grunduddannelser Karen Blixens Boulevard 27A,
8220 Brabrand
Nationalt
FGU Aarhus - Olof Palmes Alle Forberedende Grunduddannelser Olof Palmes Allé 35,
8200 Aarhus N
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Slagelse Landevej Forberedende Grunduddannelser Slagelse Landevej 17,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Skovvej Forberedende Grunduddannelser Skovvej 122A,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Hovedstaden - Enghavevej Forberedende Grunduddannelser Enghavevej 82B,
2450 København SV
Nationalt
FGU Trekanten - Grindsted Forberedende Grunduddannelser Tårnvej 135,
7200 Grindsted
Nationalt
FGU Nordvest - Industrivej Forberedende Grunduddannelser Industrivej 2,
9440 Aabybro
Nationalt
FGU Nordvest - Limfjordsvej Forberedende Grunduddannelser Limfjordsvej 95,
7900 Nykøbing M
Nationalt
FGU Aarhus - Mindet Forberedende Grunduddannelser Mindet 6,
8000 Aarhus C
Nationalt
FGU Hovedstaden - butik Forberedende Grunduddannelser Blågårdsgade 10,
2200 København N
Nationalt
FGU Vendsyssel - Hirtshalsvej Forberedende Grunduddannelser Hirtshalsvej 271,
9800 Hjørring
Nationalt
FGU Sønderjylland - Norgesvej Forberedende Grunduddannelser Norgesvej 51Y,
6100 Haderslev
Nationalt
FGU Aarhus – Ygdrasil Forberedende Grunduddannelser Dortesvej 35A,
8220 Brabrand
Nationalt
FGU Nordvest - Industrivej Forberedende Grunduddannelser Industrivej 18,
9440 Aabybro
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Baadehavnsvej Forberedende Grunduddannelser Baadehavnsvej 19,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Vendsyssel - Dronningensgade Forberedende Grunduddannelser Dronningensgade 32,
9800 Hjørring
Nationalt
FGU Hovedstaden - Ravnsborggade Forberedende Grunduddannelser Ravnsborggade 19,
2200 København N
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Otterupvej 13 Forberedende Grunduddannelser Ottestrupvej 13A,
4200 Slagelse
Nationalt
FGU Aarhus - Klosterport Forberedende Grunduddannelser Klosterport 4,
8000 Aarhus C
Nationalt
FGU Østjylland - Østergade Forberedende Grunduddannelser Østergade 21,
8370 Hadsten
Nationalt
FGU Vendsyssel - Grundtvigsvej Forberedende Grunduddannelser Grundtvigsvej 44,
9900 Frederikshavn
Nationalt
FGU Vendsyssel - Grundtvigsvej Forberedende Grunduddannelser Grundtvigsvej 52,
9900 Frederikshavn
Nationalt
FGU Vendsyssel - Grundtvigsvej Forberedende Grunduddannelser Grundtvigsvej 5,
9900 Frederikshavn
Nationalt
FGU Sønderjylland - Ørby Forberedende Grunduddannelser Ørby 6,
6100 Haderslev
Nationalt
FGU Øresund - Fabriksvej 25 Forberedende Grunduddannelser Fabriksvej 25A,
3000 Helsingør
Nationalt
FGU Midt- og Østsjælland - Ringsted Forberedende Grunduddannelser Ahorn Alle 48B,
4100 Ringsted
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Ottestrupvej 9 Forberedende Grunduddannelser Ottestrupvej 9,
4200 Slagelse
Nationalt
FGU Nordsjælland - Skibby Forberedende Grunduddannelser Skuldelevvej 24,
4050 Skibby
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Norvangen 3B Forberedende Grunduddannelser Norvangen 3B,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Hovedstaden - Høffdingsvej Forberedende Grunduddannelser Høffdingsvej 22,
2500 Valby
Nationalt
FGU Sønderjylland - Pioner Allé 13 Forberedende Grunduddannelser Pionér Allé 13,
6270 Tønder
Nationalt
FGU Hovedstaden - Øster Farimagsgade Forberedende Grunduddannelser Øster Farimagsgade 16B,
2100 København Ø
Nationalt
FGU Vendsyssel - Jørgen H. Jensens Vej Forberedende Grunduddannelser Jørgen H Jensens Vej 3,
9800 Hjørring
Nationalt
FGU Hovedstaden - Husumgade Forberedende Grunduddannelser Husumgade 44,
2200 København N
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Norvangen 3D Forberedende Grunduddannelser Norvangen 3D,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Vendsyssel - Lunderbjerg Forberedende Grunduddannelser Lunderbjerg 6,
9330 Dronninglund
Nationalt
FGU Aalborg - Bizonvej Forberedende Grunduddannelser Bizonvej 5,
9293 Kongerslev
Nationalt
FGU Vendsyssel - Tuenvej Forberedende Grunduddannelser Tuenvej 20,
9900 Frederikshavn
Nationalt
FGU FYN - Odensevej 57 Forberedende Grunduddannelser Odensevej 57,
5471 Søndersø
Nationalt
FGU FYN - Fredensvej 38 Forberedende Grunduddannelser Fredensvej 38,
5620 Glamsbjerg
Nationalt
FGU Østjylland - Østergade Forberedende Grunduddannelser Østergade 6,
8370 Hadsten
Nationalt
FGU Sønderjylland - Egen Markvej 1 Forberedende Grunduddannelser Egen Markvej 1,
6430 Nordborg
Nationalt
FGU FYN - Odensevej 55 Forberedende Grunduddannelser Odensevej 55,
5471 Søndersø
Nationalt
FGU Midt Vest - Sakskøbing Forberedende Grunduddannelser Sakskøbingvej 2,
7400 Herning
Nationalt
FGU Bornholm Forberedende Grunduddannelser Sandemandsvej 19A,
3700 Rønne
Nationalt
FGU Vest - Ribe Forberedende Grunduddannelser Lustrupvej 4,
6760 Ribe
Nationalt
FGU Nordvest - Kronborgvej Forberedende Grunduddannelser Kronborgvej 121,
7700 Thisted
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Rønne Alle Forberedende Grunduddannelser Rønne Alle 17,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Aalborg - Danmarksgade Forberedende Grunduddannelser Danmarksgade 12,
9293 Kongerslev
Nationalt
FGU Vest - Varde Forberedende Grunduddannelser Hammeren 3,
6800 Varde
Nationalt
FGU Sønderjylland - Ulkebøldam Forberedende Grunduddannelser Ulkebøldam 8,
6400 Sønderborg
Nationalt
FGU Vest - Esbjerg Forberedende Grunduddannelser Ravnevej 9,
6705 Esbjerg Ø
Nationalt
FGU Midt- og Østsjælland - Køge Forberedende Grunduddannelser Klemmenstrupvej 25A,
4600 Køge
Nationalt
FGU Aalborg - Danmarksgade Forberedende Grunduddannelser Danmarksgade 37,
9293 Kongerslev
Nationalt
FGU Aalborg - Bizonvej Forberedende Grunduddannelser Bizonvej 1,
9293 Kongerslev
Nationalt
FGU Øresund - Fabriksvej 20 Forberedende Grunduddannelser Fabriksvej 20,
3000 Helsingør
Nationalt
FGU Lolland-Falster - Toreby Forberedende Grunduddannelser Gl. Landevej 13,
4891 Toreby L
Nationalt
FGU Kolding-Vejen - Esbjergvej Forberedende Grunduddannelser Esbjergvej 138,
6000 Kolding
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Norvangen 3A Forberedende Grunduddannelser Norvangen 3A,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Trekanten - Vejle Forberedende Grunduddannelser Sandagervej 61,
7100 Vejle
Nationalt
FGU FYN - Nørrevoldgade Forberedende Grunduddannelser Nørrevoldgade 37,
5800 Nyborg
Nationalt
FGU Aalborg - Bizonvej Forberedende Grunduddannelser Bizonvej 17,
9293 Kongerslev
Nationalt
FGU Midt Vest - Svanekevej Forberedende Grunduddannelser Svanekevej 1,
7400 Herning
Nationalt
FGU Midt Vest - Jernvej Forberedende Grunduddannelser Jernvej 11,
6900 Skjern
Nationalt
FGU Sønderjylland - Solglimt Forberedende Grunduddannelser Solglimt 4,
6400 Sønderborg
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Otterupvej 11 Forberedende Grunduddannelser Ottestrupvej 11,
4200 Slagelse
Nationalt
FGU Sønderjylland - Pioner Allé 4 Forberedende Grunduddannelser Pionér Allé 4,
6270 Tønder
Nationalt
FGU Aalborg - Refnæsvej Forberedende Grunduddannelser Refsnæsvej 8,
9293 Kongerslev
Nationalt
FGU Sydøstjylland - Rønhønvej Forberedende Grunduddannelser Rønhøjvej 26,
8300 Odder
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Norvangen 15 Forberedende Grunduddannelser Norvangen 15,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Himmerland - Støvring Forberedende Grunduddannelser Møllegårdsvej 7,
9530 Støvring
Nationalt
FGU Kolding-Vejen - Dalgas Alle Forberedende Grunduddannelser Dalgas Alle 5,
6600 Vejen
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Norvangen 3F Forberedende Grunduddannelser Norvangen 3F,
4220 Korsør
Nationalt
FGU Sydøstjylland - Ane Staunings Vej Forberedende Grunduddannelser Ane Staunings Vej 21A,
8700 Horsens
Nationalt
FGU Midtjylland - Marsk Stigs Vej Forberedende Grunduddannelser Marsk Stigs Vej 16D,
8800 Viborg
Nationalt
FGU Østjylland - Åstruphegnet Forberedende Grunduddannelser Åstruphegnet 25,
8500 Grenaa
Nationalt
FGU Trekanten - Vejle, Boulevarden Forberedende Grunduddannelser Boulevarden 19D,
7100 Vejle
Nationalt
FGU FYN - Fredensvej 25 Forberedende Grunduddannelser Fredensvej 25,
5620 Glamsbjerg
Nationalt
FGU Østjylland - Vestergade Forberedende Grunduddannelser Vestergade 67,
8550 Ryomgård
Nationalt
FGU Midt Vest - Gudhjemvej Forberedende Grunduddannelser Gudhjemvej 2,
7400 Herning
Nationalt
FGU Nordvestsjælland - Holbæk Forberedende Grunduddannelser Berendsen Allé 1,
4300 Holbæk
Nationalt
FGU Midtjylland - Gødvadbakke Forberedende Grunduddannelser Gødvad Bakke 4,
8600 Silkeborg
Nationalt
FGU Himmerland - Aars Forberedende Grunduddannelser Hjortkjærsvej 16,
9600 Aars
Nationalt
FGU Nordvest - Elsøvej Forberedende Grunduddannelser Elsøvej 101,
7900 Nykøbing M
Nationalt
FGU-Skolen Øst - Roskilde Forberedende Grunduddannelser Maglegårdsvej 15,
4000 Roskilde
Nationalt
FGU FYN - Falen 218 Forberedende Grunduddannelser Falen 218,
5250 Odense SV
Nationalt
FGU Lolland-Falster - Nykøbing F. afdeling Forberedende Grunduddannelser Holger Brodthagensvej 6,
4800 Nykøbing F
Nationalt
FGU Sønderjylland - Norgesvej Forberedende Grunduddannelser Norgesvej 51Z,
6100 Haderslev
Nationalt
FGU Syd- og Midtfyn - Faaborg Forberedende Grunduddannelser Nyborgvej 58,
5600 Faaborg
Nationalt
FGU Skolen HLSS - Jernbanegade Forberedende Grunduddannelser Jernbanegade 8,
7600 Struer
Nationalt
FGU Nordsjælland - Frederiksværk Forberedende Grunduddannelser Industrimarken 2,
3300 Frederiksværk
Nationalt
FGU Østjylland - Dalagervej Forberedende Grunduddannelser Dalagervej 6,
8960 Randers SØ
Nationalt
FGU Syd- og Midtfyn - Ringe Forberedende Grunduddannelser Korsvangen 11,
5750 Ringe
Nationalt
FGU Aarhus - Øster Kringelvej Forberedende Grunduddannelser Øster Kringelvej 32,
8250 Egå
Nationalt
FGU Sydøstjylland - Hørning Forberedende Grunduddannelser Skanderborgvej 6,
8362 Hørning
Nationalt
FGU Midt Vest - Neptunvej Forberedende Grunduddannelser Neptunvej 5B,
7430 Ikast
Nationalt
FGU Lolland-Falster - Nakskov Forberedende Grunduddannelser Skandsen 11,
4900 Nakskov
Nationalt
FGU Nord - Søborg Forberedende Grunduddannelser Gladsaxevej 315,
2860 Søborg
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Langøvej Forberedende Grunduddannelser Langøvej 6,
4760 Vordingborg
Nationalt
FGU Aalborg - Gl. Egensevej 8 Forberedende Grunduddannelser Gl. Egensevej 8,
9280 Storvorde
Nationalt
FGU FYN - Falen 214 Forberedende Grunduddannelser Falen 214,
5250 Odense SV
Nationalt
FGU-Skolen Øst - Høje Taastrup Forberedende Grunduddannelser Rugvænget 7,
2630 Taastrup
Nationalt
FGU Trekanten - Fredericia Forberedende Grunduddannelser Prangervej 175,
7000 Fredericia
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Bogøvej Forberedende Grunduddannelser Bogøvej 5,
4760 Vordingborg
Nationalt
FGU Skolen HLSS - H C Ørsteds Vej Forberedende Grunduddannelser H C Ørsteds Vej 3,
7800 Skive
Nationalt
FGU-Skolen Øst - Greve/Solrød Forberedende Grunduddannelser Grevevej 20,
2670 Greve
Nationalt
FGU Lolland-Falster - Maribo Forberedende Grunduddannelser Banegårdspladsen 1C,
4930 Maribo
Nationalt
FGU Nordvestsjælland - Fårevejle Forberedende Grunduddannelser Rådhusvej 75,
4540 Fårevejle
Nationalt
FGU FYN - Marslev Byvej Forberedende Grunduddannelser Marslev Byvej 33,
5290 Marslev
Nationalt
FGU-Skolen Øst - Lejre Forberedende Grunduddannelser Hovedvejen 10D,
4000 Roskilde
Nationalt
FGU Midtjylland - Granhøjvej Forberedende Grunduddannelser Granhøjvej 14,
8600 Silkeborg
Nationalt
FGU Himmerland - Hobro Forberedende Grunduddannelser Døstrupvej 1,
9500 Hobro
Nationalt
FGU Skolen HLSS - Skivevej Forberedende Grunduddannelser Skivevej 112,
7500 Holstebro
Nationalt
FGU Sønderjylland - Egen Markvej 8 Forberedende Grunduddannelser Egen Markvej 8,
6430 Nordborg
Nationalt
FGU Nordvestsjælland - Svebølle Forberedende Grunduddannelser Saltoftevænge 4,
4470 Svebølle
Nationalt
FGU Syd- og Vestsjælland - Ålestokvej Forberedende Grunduddannelser Ålestokvej 5,
4700 Næstved
Nationalt
FGU FYN - Falen 216 Forberedende Grunduddannelser Falen 216,
5250 Odense SV
Nationalt
FGU Vestegnen - Ishøj Forberedende Grunduddannelser Pilemøllevej 90,
2635 Ishøj
Nationalt
FGU Trekanten - Middelfart Forberedende Grunduddannelser Toftegårdvej 7,
5500 Middelfart
Nationalt
FGU Aalborg - Sohngaardsholmsvej Forberedende Grunduddannelser Sohngårdsholmsvej 51A,
9000 Aalborg
Nationalt
FGU Sønderjylland - Østergade Forberedende Grunduddannelser Østergade 58,
6230 Rødekro
Nationalt
FGU Midtjylland - Gyldenrisvej Forberedende Grunduddannelser Gyldenrisvej 4,
8800 Viborg
Nationalt
FGU Syd- og Midtfyn - Svendborg Forberedende Grunduddannelser Ryttervej 59,
5700 Svendborg
Nationalt
FGU FYN - Falen 200 Forberedende Grunduddannelser Falen 200,
5250 Odense SV
Nationalt
FGU Vestegnen - Hvidovre (Filmbyen 10) Forberedende Grunduddannelser Filmbyen 10,
2650 Hvidovre
Nationalt
FGU Østjylland - Engboulevarden Forberedende Grunduddannelser Engboulevarden 30,
8960 Randers SØ
Nationalt
FGU Aarhus - Olof Palmes Alle Forberedende Grunduddannelser Olof Palmes Allé 39,
8200 Aarhus N
Nationalt
FGU Vestegnen - Hvidovre (Filmbyen 12) Forberedende Grunduddannelser Filmbyen 12,
2650 Hvidovre
Nationalt
Thy-Mors HF & VUC , Hurup afd. Voksenuddannelsescentre Jernbanegade 21,
7760 Hurup Thy
Nationalt
HF & VUC FYN - Ejlskovsgade Voksenuddannelsescentre Ejlskovsgade 20,
5000 Odense C
Nationalt
VUC Vest, Vejen Voksenuddannelsescentre Baungårdsvej 2,
6600 Vejen
Nationalt
VUC Djursland - Ebeltoft Voksenuddannelsescentre Nørreport 2a,
8400 Ebeltoft
Nationalt
HF & VUC Klar, Korsør Voksenuddannelsescentre Skolegade 1,
4220 Korsør
Nationalt
VUC Roskilde, Rådhusholmen 3 Voksenuddannelsescentre Rådhusholmen 3,
2670 Greve
Nationalt
VUC Roskilde, Algade 12 Voksenuddannelsescentre Algade 12,
4000 Roskilde
Nationalt
HF&VUC NORD, Femhøje Voksenuddannelsescentre Femhøje 5A,
9800 Hjørring
Nationalt
HF&VUC NORD, Kielersvej Voksenuddannelsescentre Kielersvej 11,
9000 Aalborg
Nationalt
HF & VUC FYN - Ærø Voksenuddannelsescentre P.E. Pålssons vej 1,
5960 Marstal
Nationalt
HF&VUC NORD, Aars Voksenuddannelsescentre Jyllandsgade 50B,
9600 Aars
Nationalt
Nordvestsjællands HF og VUC Kalundborg afd. Voksenuddannelsescentre J Hagemann-Petersens Alle 3,
4400 Kalundborg
Nationalt
HF&VUC NORD, Frederikshavn Voksenuddannelsescentre Kærvej 3,
9900 Frederikshavn
Nationalt
HF&VUC NORD, Hobro Voksenuddannelsescentre Amerikavej 5a,
9500 Hobro
Nationalt
VUC Roskilde, Køge-afdelingen Voksenuddannelsescentre Uddannelsesvej 22,
4600 Køge
Nationalt
VUC Djursland - Hornslet Voksenuddannelsescentre Hematoften 1,
8543 Hornslet
Nationalt
VUC SYD, Plantagevej Voksenuddannelsescentre Plantagevej 37C,
6270 Tønder
Nationalt
HF & VUC FYN - Nyborg Voksenuddannelsescentre Vestergade 7,
5800 Nyborg
Nationalt
HF og VUC København Syd. Amager Voksenuddannelsescentre Sneserevej 10,
2770 Kastrup
Nationalt
VUC Djursland - Grenaa Voksenuddannelsescentre Vestervej 3,
8500 Grenaa
Nationalt
HF & VUC FYN - Middelfart Voksenuddannelsescentre Østre Hougvej 101,
5500 Middelfart
Nationalt
HF&VUC NORD, Teknologiparken Voksenuddannelsescentre Teknologiparken 1B,
9440 Aabybro
Nationalt
VUC Holstebro-Lemvig-Struer - Struer Voksenuddannelsescentre Jernbanegade 8,
7600 Struer
Nationalt
VUC Storstrøm, Vordingborg Voksenuddannelsescentre Næstvedvej 3,
4760 Vordingborg
Nationalt
VUC Storstrøm, Nakskov Voksenuddannelsescentre Søvej 6D,
4900 Nakskov
Nationalt
HF & VUC Nordsjælland Gl. Banegårdsvej Voksenuddannelsescentre Gl Banegårdsvej 39,
3000 Helsingør
Nationalt
VUC Vestegnen, Rødovre Voksenuddannelsescentre Egegårdsvej 79,
2610 Rødovre
Nationalt
HF & VUC Klar, Ringsted Voksenuddannelsescentre Ahorn Alle 1,
4100 Ringsted
Nationalt
Skive Viborg HF og VUC, Skive Voksenuddannelsescentre Hjalmar Kjems Allé 6,
7800 Skive
Nationalt
Skive Viborg HF og VUC, Viborg Voksenuddannelsescentre Gråbrødre Kirke Str. 5,
8800 Viborg
Nationalt
VUC Storstrøm, Faxe Voksenuddannelsescentre Præstøvej 5,
4640 Faxe
Nationalt
HF & VUC Klar, Slagelse Voksenuddannelsescentre Herrestræde 11,
4200 Slagelse
Nationalt
Kolding HF & VUC, Kolding Åpark Voksenuddannelsescentre Kolding Åpark 16,
6000 Kolding
Nationalt
HF&VUC NORD, Hjørring Voksenuddannelsescentre Skolevangen 27,
9800 Hjørring
Nationalt
HF & VUC FYN - Kottesgade 2 Voksenuddannelsescentre Kottesgade 2,
5000 Odense C
Nationalt
HF og VUC Nordsjælland, Gurrevej Voksenuddannelsescentre Gurrevej 90A,
3000 Helsingør
Nationalt
HF & VUC FYN - Glamsbjerg Voksenuddannelsescentre Nørregade 42,
5620 Glamsbjerg
Nationalt
VUC Storstrøm, Næstved, Teatergade Voksenuddannelsescentre Teatergade 23,
4700 Næstved
Nationalt
Nordvestsjællands HF og VUC Holbæk afd. Voksenuddannelsescentre Slotshaven 5,
4300 Holbæk
Nationalt
HF og VUC København Syd - Hvidovre Voksenuddannelsescentre Åmarkvej 1,
2650 Hvidovre
Nationalt
VUC SYD, Aabenraa Lavgade Voksenuddannelsescentre Lavgade 30,
6200 Aabenraa
Nationalt
VUC Holstebro-Lemvig-Struer - Holstebro Voksenuddannelsescentre Vald Poulsens Vej 8,
7500 Holstebro
Nationalt
VUC SYD, Sønderborg Voksenuddannelsescentre Løkken 1,
6400 Sønderborg
Nationalt
Horsens HF & VUC (Horsens Hus) Voksenuddannelsescentre Holmboes Alle 1A,
8700 Horsens
Nationalt
KVUC - Sankt Petri Passage 1 Voksenuddannelsescentre Sankt Petri Passage 1,
1165 København K
Nationalt
Thy-Mors HF & VUC, Thisted Voksenuddannelsescentre Munkevej 9,
7700 Thisted
Nationalt
HF&VUC NORD, Aalborg Voksenuddannelsescentre På Sporet 8B,
9000 Aalborg
Nationalt
VUC Storstrøm, Nykøbing F. Voksenuddannelsescentre Bispegade 5,
4800 Nykøbing F.
Nationalt
Horsens HF & VUC Voksenuddannelsescentre Holmboes Alle 1C,
8700 Horsens
Nationalt
HF og VUC Nordsjælland Voksenuddannelsescentre Milnersvej 40,
3400 Hillerød
Nationalt
HF & VUC FYN - Svendborg Voksenuddannelsescentre viebæltet 5,
5700 Svendborg
Nationalt
VUC Frederiksberg - Falstersvej 3 Voksenuddannelsescentre Falstersvej 3,
2000 Frederiksberg
Nationalt
VUC Lyngby Voksenuddannelsescentre Nybrovej 112,
2800 Kgs Lyngby
Nationalt
TH LANGS HF & VUC Voksenuddannelsescentre Hostrupsgade 48,
8600 silkeborg
Nationalt
VUC Vest, Esbjerg Voksenuddannelsescentre Stormgade 47,
6700 Esbjerg
Nationalt
Randers HF & VUC Voksenuddannelsescentre Nålemagervej 110,
8920 Randers NV
Nationalt
VUC Roskilde, Roskilde afdelingen Voksenuddannelsescentre Læderstræde 4,
4000 Roskilde
Nationalt
VUC Vestegnen, Albertslund Voksenuddannelsescentre Gymnasievej 10,
2620 Albertslund
Nationalt
HF & VUC FYN - Kottesgade 6 Voksenuddannelsescentre Kottesgade 6,
5000 Odense C
Nationalt
Herning HF og VUC Voksenuddannelsescentre Brorsonsvej 2,
7400 Herning
Nationalt
Aarhus HF og VUC Voksenuddannelsescentre Dalgas Avenue 2,
8000 Aarhus C
Nationalt
KVUC - Vognmagergade Voksenuddannelsescentre Vognmagergade 8,
1120 København K
Nationalt

Energimærker i de omfattede bygninger

Fordeling af energimærker i de bygninger, som er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan.

Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse, der har forskellige energimærker, eller hvor der mangler information om bygningernes energimærke.

Opvarmningsform i de omfattede bygninger

Fordeling af opvarmningsformer i de bygninger, som er omfattet ministeriets energieffektivitetsplan.

Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse, der har forskellige opvarmningsformer.

Vedhæftede dokumenter

Uddybende beskrivelser af Børne- og Undervisningsministeriet arbejde med energieffektivisering.