Energiledelse skaber energibesparelser

Energiledelse er en systematisk tilgang til at spare energi og dermed driftsudgifter og CO2.

Energiledelse kan gøres meget enkelt og kan tilpasse alle aktiviteter efter jeres ambitioner. I bør dog prioritere bygninger med den dårligste energimæssige ydeevne, som der henvises til i Energieffektiviseringsdirektivet.

Energistyrelsen opfordrer til, at regioner og kommuner følger målet for de statslige institutioner om at reducere energiforbruget i 2020 med 14 % i forhold til 2006.

Brug af energiledelse bidrager til, at Danmark opfylder Energieffektiviseringsdirektivets krav om energieffektiviseringer (EED-direktivet).

Læs mere om krav til de offentlige bygninger på ens.dk
 

Hjælp til at indføre energiledelse i regioner

I kommer godt i gang med energiledelse ved at kende jeres nuværende situation.

Energistyrelsen anbefaler fjernaflæsning, hvor I kan følge målerdata på timebasis. Det gør det nemt at få overblik spotte unødvendigt energiforbrug. Overvej også et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), der kan styre og overvåge f.eks. varme- og ventilationsanlæg efter behov.

Overvej et energisyn. Det giver jer status over bygningernes energiforbrug og forslag til oplagte energitiltag.

Læs mere om energisyn på ens.dk

Det er et godt argument for at energioptimere, hvis jeres bygning bruger det samme eller mere energi end gennemsnittet for lignende bygninger. I kan f.eks. sammenligne hospitaler i regionen eller på tværs af regioner.

På SparEnergi.dk har vi samlet en række værktøjer til arbejdet med energiledelse:

Energiledelsesvejledning til myndigheder

Vejledningen hjælper myndigheder til at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og giver praktisk inspiration. Vejledningen er p.t. udarbejdet til stat og kommuner, men regioner kan lige så vel bruge den.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/statOgKommune
Energiledelse: Stat og kommuner

Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.

Download PDF

Til hospitaler

De fleste hospitaler kan spare store mængder energi med energiledelse. Energistyrelsen har derfor udarbejdet en selvstændig vejledning til hospitaler. Vejledningen hjælper jer til at definere de vigtigste aktiviteter og giver praktisk inspiration.

Billede
Billede af vejledning energiledelse/hospitaler
Energiledelse: Hospitaler

Erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug ved at indføre energiledelse. Heraf kan I opnå en stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder om energiledelse er skrevet til hospitaler. Formålet med folderen er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give inspiration til indsatsen i praksis.

Download PDF

Skabelon til energihandlingsplan

En energihandlingsplan sætter rammen for jeres energiarbejde og indeholder konkrete mål. Et godt udgangspunkt er målet for statens bygninger, hvor 3 % af det samlede etageareal over 250 m2 skal energirenoveres årligt. I kan enten udarbejde en selvstændig plan eller sætte mål som en del af en bredere klima- eller miljøplan. Det bør indgå, at I prioriterer bygninger med det største energibesparelsespotentiale.

Billede
Skabelon til energihandlingsplan
Skabelon til energihandlingsplan

Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.

Download PDF


 

Værktøjer og råd

Som energi-, bygnings- eller driftsansvarlig har du mange muligheder for at gennemføre energieffektiviseringer og derved minimere driftsudgifter.

Billede
Værktøjskasse

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Billede
Postkasse med planer og blomster hængende ud