Ansøgningsproces

Der modtages ikke længere ansøgninger, da puljen er lukket. Puljen bliver ikke genåbnet i 2023.

Process for ansøgning af tilskud til offentlig

Ansøgningsproces til tilskud

Udbetaling af tilskud

Projektet skal være udført inden for den frist, der fremgår af tilsagnet.

Billede
Penge pung

Ansøg om udbetaling når projektet er afsluttet

Projektet skal være udført inden for den frist, der fremgår af tilsagnet. Når projektet afsluttes, har man 3 mdr. til at ansøge om udbetaling af tilskud, medmindre andet fremgår af vilkår fastsat i tilsagnet.

Ansøgningsportal

Hvordan får man udbetalt tilskuddet?

Når I har indsendt en ansøgning om udbetaling, træffer Energistyrelsen afgørelse om udbetaling af tilskud. Udbetalingen er betinget af, at det tilskudsberettigede projekt er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet og reglerne i tilskudsordningens bekendtgørelse. Tilskuddet nedsættes, hvis de endelige projektomkostninger er lavere end de estimerede projektomkostninger, eller hvis projektet ikke er gennemført i det omfang, som er forudsat i tilsagnet.