Bliv klogere på BedreBolig

Brug BedreBolig i markedsføringen

Energistyrelsen har udviklet en række markedsføringsmaterialer, som kan bruges i arbejdet med BedreBolig.
Materialerne henvender sig til ejere af både enfamiliehuse og etageejendomme. Rekvirer trykte foldere på info@bedrebolig.dk.

BedreBolig giver også gode muligheder for at holde kundearrangementer eller indgå i erhvervsnetværk og skabe tættere tilknytning til boligejere, kommune, BedreBolig-rådgivere og andre lokale aktører, som har fokus på energirenovering.

Overblik over materialer

Samlet oversigt over de markedsføringsmaterialer, som Energistyrelsen stiller til rådighed for dig som BedreBolig-rådgiver.

Billede

Bliv BedreBolig-partner

Som BedreBolig-partner er du med til at sætte energirenovering på dagsordenen og synliggøre boligejernes muligheder for at få kvalificeret hjælp til at energirenovere.
Som partner bliver du et ’kontaktpunkt’ (f.eks. byggecenter, ejendomsmægler, energiselskab, bank) og er med til at bakke op om BedreBolig-ordningen og demonstrere kendskab til energirenovering over for dine kunder.

BedreBolig-rådgiverne tilbyder boligejerne skræddersyet rådgivning og en BedreBolig-plan, der giver overblik over muligheder, løsninger og økonomi. Rådgiverne kan også hjælpe med tilbudsindhentning, kvalitetssikring og styring af byggeprojektet.

Er dit byggemarked BedreBolig-partner?

Brancheforeningen Danske Byggecentre har udviklet et uddannelsesforløb, der knytter BedreBolig-ordningen og landets byggecentre sammen. Formålet er at profilere og synliggøre byggecentre, som har særlig viden om energirenovering. BedreBolig-partnerskabet indebærer, at butikkerne stiller materialer om BedreBolig til rådighed for deres kunder.

Fordele hele vejen rundt

Der er et stort potentiale i energirenovering – både for boligejerne, samfundet og erhvervslivet. Huse renoveres, energiforbruget nedsættes, indeklima forbedres, og boligerne bliver sundere at bo i. Det er en god forretning.
Med BedreBolig er det oplagt at arbejde sammen og tænke fælles løsninger. Hvis finanssektor, byggemarkeder og energiselskaber m.fl. synligt bakker op om BedreBolig, kan det være med til at skabe vækst og øge tempoet og omfanget af energirigtig renovering af danske boliger.

Løsblade om BedreBolig

BedreBolig-planen

BedreBolig-rådgiveren gennemgår boligen på baggrund af kundens ønsker og kommer med forslag til energirigtige løsninger i en BedreBolig-plan.

Med en BedreBolig-plan får boligejeren et samlet overblik over investering og besparelser og forslag til, hvilke tiltag der skal gennemføres, og i hvilken rækkefølge det er mest hensigtsmæssigt.

Energistyrelsen stiller et beregningsværktøj til rådighed for BedreBolig-rådgiverne. Rådgiveren bruger værktøjet til at beregne, hvad tiltagene koster at gennemføre, og hvor meget boligejer kan spare.

Planen kan danne grundlag for projektering og indhentning af tilbud på materialer og arbejdsløn. Eller den kan bruges i dialogen med banken, hvis boligejer har behov for finansiering.

En BedreBolig-plan giver:

  • Fakta om bygningen og boligejers forbrug
  • Gennemgang af ønsker til renoveringen
  • Prioriteret liste over løsningsforslag 
  • Gode råd til energirigtig adfærd
  • Samlet budget inkl. investeringer og besparelser

Se eksempel på BedreBolig-plan

Billede
BedreBolig-plan Eksempel

Set med boligejerens øjne

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Liste over BedreBolig-rådgivere

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt gerne flere rådgivere, og sammenlign deres tilbud.

Billede
BedreBolig Rådgiver